สพป.ชร.2
 
 3 ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา ดูแลนักเรียนพ้นอันตราย
 
image

.

- วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มอบเกียรติบัตรยกย่องการประกอบคุณงามความดี อุทิศเวลาให้ความเอาใจใส่ดูแล และให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับอันตรายจากเหตุฉุกเฉินโดยใช้กระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้แก่ นายสุรินทร์ สุวิชัย นายโย ใจวงค์ และนางสาวเสาวลักษณ์ คนบุญ คุณครูโรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานเป็นต้นแบบในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นตัวอย่างการทำความดีแก่ สังคมไทยต่อไป ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ สพป.เชียงราย เขต 2 (ลัดดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)

ภาพและข่าวโดย :: นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ เมื่อ :: 2019-05-15 09:42:50
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.