สพป.ชร.2
 
 ประชุมชี้แจงแนวทางเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 
image

.

- ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงรายเขต 2 เป็นประธานเปิด ในการประชุมชี้แจงแนวทางเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีน.ส.รัษฎา อภิวงศ์งาม ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 นำเสนอผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา ให้กับ 18 โรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

ภาพและข่าวโดย :: นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ เมื่อ :: 2019-05-14 08:47:24
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.