สพป.ชร.2
สพป.ชร.2
 
ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนในสังกัด สพป.ชร.2

ลำดับที่ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
204 ประกาศโรงเรียนบ้านม่วงคำ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อรองรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 / 09 / 2562 บ้านม่วงคำ
202 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบสปช.105/29 30 / 08 / 2562 บ้านป่าบง
201 ประกาศโรงเรียนบ้านสัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเพื่อรองรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว จ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 / 08 / 2562 บ้านสัน
200 ประกาศโรงเรียนบ้านม่วงคำ เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อรองรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 / 08 / 2562 บ้านม่วงคำ
199 ประกาศโรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเพื่อรองรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว จ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 / 08 / 2562 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู
198 ประกาศร่างขอบเขตงาน TOR จ้างก่อสร้างเสริมกำลังอาคารเรียนเพื่อรองรับแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว โรงเรียนบ้านสัน ด้วยวิธรประกวดราคา e-bidding 15 / 08 / 2562 บ้านสัน
197 ประกาศโรงเรียนบ้านสัน เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมกำลังอาคารเรียนเพื่อรองรับแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 / 08 / 2562 บ้านสัน
195 ประกาศร่างขอบเขตของงาน( TOR) ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงเรียนบ้านป่าบง 15 / 08 / 2562 บ้านป่าบง
193 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 13 / 08 / 2562 บ้านม่วงคำ
192 ประกาศโรงเรียนบ้านดอยช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อรองรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 / 08 / 2562 บ้านดอยช้าง
191 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อรองรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 13 / 08 / 2562 บ้านดอยช้าง
190 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 13 / 08 / 2562 บ้านดอยช้าง
189 ประกาศร่างขอบเขตของงาน( TOR) การเสริมกำลังอาคารเรียน เพื่อรองรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 07 / 08 / 2562 บ้านสักพัฒนา
188 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 06 / 08 / 2562 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู
187 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนบ้านป่าบง อำเภอพาน 06 / 08 / 2562 บ้านป่าบง
183 ประกาศโรงเรียนบ้านหนองยาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โรงเรียนปกติ) ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) 23 / 01 / 2562 บ้านหนองยาว
180 ประกาศโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 / 01 / 2562 อนุบาลแม่สรวย
172 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๕/๕๘ (ข) ต้านแผ่นดินไหว ขนาด ๕ ห้องเรียน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
04 / 12 / 2561 บ้านแม่ต๋ำ
169 ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็กกี้ฮิทค็อค)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 / 01 / 2561 บ้านทุ่งพร้าว(เพ็กกี้ฮิทค็อค)
166 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่แก้ว
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๒๒๘ ๓ ชั้น ๑๕ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 / 01 / 2561 บ้านแม่แก้ว
162 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่แก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๒๒๘ ๓ ชั้น ๑๕ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 / 12 / 2560 บ้านแม่แก้ว
161 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่แก้ว
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๒๒๘ ๓ ชั้น ๑๕ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 / 12 / 2560 บ้านแม่แก้ว
158 ประกาศโรงเรียนบ้านดอยช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 205/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 / 11 / 2560 บ้านดอยช้าง
157 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบสปช205/26 ด้วยวิธีสอบราคา 20 / 11 / 2560 บ้านแม่ตะละ
156 โรงเรียนบ้านดอยช้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ205/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 / 11 / 2560 บ้านดอยช้าง
155 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่แก้ว
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 / 10 / 2560 บ้านแม่แก้ว
154 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่แก้ว
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 / 10 / 2560 บ้านแม่แก้ว
153 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่แก้ว
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 / 09 / 2560 บ้านแม่แก้ว
152 ประกาศโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่เสียหายจากภัยพิบัติวาตภัย (72.12.10.06)
25 / 08 / 2560 เจดีย์หลวงพิทยา
151 สอบราคาซื้อรถโดยสาร(รถตู)ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) 18 / 08 / 2560 อนุบาลเวียงป่าเป้า
150 ประกาศโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา เรื่องสอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่เสียหายจากภัยพิบัติวาตภัย (72.12.10.06) 11 / 08 / 2560 เจดีย์หลวงพิทยา
149 ด้วยโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยาจะทำการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี โครงการเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมวงดุริยางค์และวงดนตรีสากล และกิจกรรมพัฒนางานประชาสัมพันธ์ จึงประกาศกำหนดราคากลางครุภัณฑ์ดนตรี ดังนี้ 07 / 07 / 2560 ห้วยน้ำขุ่นวิทยา
148 ประกาศสอบราคาซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์ห้องสมุด ICT (โรงเรียนดีใกล้บ้าน ) 08 / 05 / 2560 บ้านป่าแงะ
147 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่แก้ว
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างอาคารห้องสมุด (๓๐.๒๒.๒๓.๐๕ ),ห้องส้วม สปช.๖๐๕/๔๕ (๓๐.๑๘.๑๕.๐๘ ),สนามกีฬาอเนกประสงค์ (๗๒.๑๔.๑๓.๐๑ ),ห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ที่ /๔๙ (๗๖.๑๐.๑๕.๐๒ ),สนามฟุตบอล ฟ.๑/๔๒ (๔๙.๑๖.๑๕.๒๔
22 / 12 / 2559 บ้านแม่แก้ว
146 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่แก้ว
เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารห้องสมุด (๓๐.๒๒.๒๓.๐๕ ),ห้องส้วม สปช.๖๐๕/๔๕ (๓๐.๑๘.๑๕.๐๘ ),สนามกีฬาอเนกประสงค์ (๗๒.๑๔.๑๓.๐๑ ),ห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ที่ /๔๙ (๗๖.๑๐.๑๕.๐๒ ),สนามฟุตบอล ฟ.๑/๔๒ (๔๙.๑๖.๑๕.๒๔ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ
07 / 12 / 2559 บ้านแม่แก้ว
144 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าแงะ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างห้องสมุด ICT (๓๐.๒๒.๒๓.๐๕ ) ส้วมนักเรียนหญิง ๔ ที่/๔๙(๓๐.๑๘.๑๕.๐๘ )สนามฟุตบอล ฟ.๑/๔๒(๓๐.๒๒.๒๖.๐๒ )โรงเรียนบ้านป่าแงะ อำเภอป่าแดด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 / 11 / 2559 บ้านป่าแงะ
143 สอบราคาจ้างลานกีฬาอเนกประสงค์,ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 โรงเรียนสังกัด สพฐ., ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 โรงเรียนสังกัด สพฐ. 25 / 11 / 2559 บ้านห้วยหมอเฒ่า
142 ประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4 ที่ / 49 และงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักครูแบบองค์การ สร้างปี 2519 งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานทาสี 17 / 11 / 2559 บ้านโป่ง
141 ประกาศสอบราคาจ้างงานไฟฟ้า งานทาสี ปูพื้นกระเบื้อง อาคารเรียน สปช 2/28 14 / 11 / 2559 อนุบาลเวียงป่าเป้า
139 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล และลานกีฬาเอนกประสงค์ 01 / 11 / 2559 โป่งน้ำร้อนวิทยา
137 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 16 / 05 / 2559 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)
136 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ล./๕๗ข 11 / 12 / 2558 บ้านวาวี
135 ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียนแบบ๒๑๒ล./๕๗ข จำนวน ๑ หลัง โรงเรียนบ้านวาวี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 / 11 / 2558 บ้านวาวี
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานบริการก่อสร้างอาคาร สปช ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ช้ัน ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึน้ ๒ ข้าง โดยวธิีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) 09 / 11 / 2558 บ้านวังผา
132 สอบราคาจ้างจ้างก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๓/๒๖ โรงเรียนบ้านป่าแงะ อ.เวียงป่าเป้า 28 / 10 / 2558 บ้านป่าแงะ
131 ประกวดราคาจ้างการสร้างอาคารเรียน๑๐๕ล/๕๘(ข)ต้านแผ่นดินไหว ๔ ห้องใต้ถุนโล่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 / 10 / 2558 เวียงห้าว
129 ประกวดราคาสร้างอาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง โรงเรียนเวียงผาวิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 27 / 10 / 2558 เวียงผาวิทยา
128 ประกาศโรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้อง ใต้ถุนโล่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 / 10 / 2558 บ้านฮ่างต่ำ
127 ประกวดราคาจ้างงานบริการก่อสร้างอาคารโรงเรียนบ้านวังวิทยา 26 / 10 / 2558 บ้านวังผา
126 ประกาศโรงเรียนบ้านเลาลี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 19 / 08 / 2558 บ้านเลาลี
125 โรงเรียนโป่งน้ำร้้อนวิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 082-8956535 ,053-679035 ในวันเวลาราชการ 17 / 08 / 2558 โป่งน้ำร้อนวิทยา
124 เอกสารเพิ่มเติม สอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 14 / 08 / 2558 บ้านแม่ต๋ำ
123 ประกาศโรงเรียนบ้านเลาลี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 13 / 08 / 2558 บ้านเลาลี
121 ประกาศโรงเรียนบ้านเลาลี เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  11 / 08 / 2558 บ้านเลาลี
120 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 03 / 08 / 2558 เวียงกาหลงวิทยา
119 สอบราคาซื้อ เครื่องนอน เครื่องครัว และค่าดำเนินการอื่นตามความจำเป็น 29 / 07 / 2558 บ้านห้วยหญ้าไซ
118 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา ตั้งแต่ วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 - 13 สิงหาคม 2558 ในเวลาราชการ 28 / 07 / 2558 โป่งน้ำร้อนวิทยา
117 ประกาศโรงเรียนบ้านเลาลี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 28 / 07 / 2558 บ้านเลาลี
116 ประกาศสอบราคาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 28 / 07 / 2558 โรงช้างวิทยา
115 ประกาศโรงเรียนบ้านเลาลี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้นด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ 28 / 07 / 2558 บ้านเลาลี
112 ประกาศโรงเรียนบ้านโฮ่ง
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
28 / 07 / 2558 บ้านโฮ่ง
111 ประกาศโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 27 / 07 / 2558 อนุบาลศรีโพธิ์เงิน
110 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมุอุปกรณ์ต่อพ่วง 24 / 07 / 2558 บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)
109 ประกาศ สอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบาก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ 24 / 07 / 2558 บ้านห้วยหญ้าไซ
108 ประกาศ สอบราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตตามโรงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณปี พ.ศ.2557
24 / 07 / 2558 บ้านห้วยหญ้าไซ
107 โรงเรียนบ้านววังวิทยา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 24 / 07 / 2558 บ้านวังผา
106 ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 ชุด 24 / 07 / 2558 บ้านกล้วย
105 โรงเรียนบ้านดอยช้าง ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 24 / 07 / 2558 บ้านดอยช้าง
104 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง 24 / 07 / 2558 บ้านโป่งเหนือ
103 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผนังอาคารเรียนแบบชร.01(ห้องพิเศษ) อาคารเรียนแบบชร.01(ป.1-3) และโรงฝึกงานแบบชร.312 20 / 07 / 2558 บ้านห้วยหมอเฒ่า
102 สอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองผำ 03 / 07 / 2558 บ้านหนองผำ
96 สอบราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบประปาโรงเรียน 12 / 06 / 2558 บ้านดอยช้าง
95 โรงเรียนบ้านวาวี ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.203/26 จำนวน 1 หลัง 12 / 06 / 2558 บ้านวาวี
91 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน 28 / 05 / 2558 บ้านห้วยหมอเฒ่า
90 จ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียนตามโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2558 14 / 05 / 2558 บ้านห้วยหญ้าไซ
89 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 22 / 04 / 2558 บ้านโป่งเหนือ
88 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาเรียน แบบ ป.1ข ขนาด 3 ห้องเรียนและอาคารประกอบที่ประสบภัยแผ่นดินไหว 22 / 04 / 2558 บ้านห้วยหมอเฒ่า
84 เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียน105ล/58(ข)ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 08 / 04 / 2558 บ้านดอยช้าง
83 การซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนงบ934000 30 / 03 / 2558 บ้านห้วยหญ้าไซ
82 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 30 / 03 / 2558 บ้านโป่งเหนือ
81 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม อาคารอนุบาลโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว 25 / 03 / 2558 อนุบาลจอมหมอกแก้ว
78 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ ประกาศสอบราคาซื้ออาหารสำหรับนักเรียนพัักนอน 19 / 03 / 2558 บ้านโป่งเหนือ
77 ประกาศสอบราคาจ้างสร้างสนามฟุตบอล ฟ.1/42 16 / 03 / 2558 บ้านห้วยหมอเฒ่า
76 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม อาคารประกอบโรงเรียอนุบาลจอมหมอกแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2558 12 / 03 / 2558 อนุบาลจอมหมอกแก้ว
75 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุง อาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้าง (ทาสี อาคาร) 11 / 03 / 2558 บ้านกล้วย
73 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม อาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2558 09 / 03 / 2558 อนุบาลจอมหมอกแก้ว
66 โรงเรียนบ้านดงมะดะ ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาล แบบสร้างเอง,อาคารพยาบาล และรั้วโรงเรียน 05 / 03 / 2558 บ้านดงมะดะ
65 ประกาศสอบราคาก่อสร้างทำสนามฟุตบอล แบบฟ.1/42 โรงเรียนป่างิ้วิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 05 / 03 / 2558 ป่างิ้ววิทยา
63 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน สปช.102/26 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 27 เมตร 03 / 03 / 2558 บ้านแม่ตะละ
62 โรงเรียนบ้านแม่ตาช้างประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 (1 ชั้น 3 ห้องเรียน) 25 / 02 / 2558 บ้านแม่ตาช้าง
61 โรงเรียนบ้านกล้วย ประกาศสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ทาสี อาคาร) งบประมาณ 208,797 บาท 20 / 02 / 2558 บ้านกล้วย
60 ประกาศโรงเรียนบ้านร้องบง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 19 / 02 / 2558 บ้านร้องบง
58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานไม้ งานเกษตรและรถจักรยานยนต์ 17 / 02 / 2558 บ้านดอยช้าง
57 ประกาศ โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร สปช. 102 / 26 อาคารเอนกประสงค์ และสิ่งก่อสร้างอื่น
14 / 02 / 2558 บ้านสันต้นผึ้ง
56 ประกาศโรงเรียนบ้านวาวี เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 13 / 02 / 2558 บ้านวาวี
55 ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่ใต้ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช ๒๐๒/๒๕๒๖ และสิ่งก่อสร้างอื่น
12 / 02 / 2558 บ้านใหม่ใต้
53 ประกาศ โรงเรียนชุมชนบ้า่นัสนมะค่า ประสงค์สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบและรั้ว
ราคากลางของงานสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 339,000 (สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
04 / 02 / 2558 ชุมชนบ้านสันมะค่า
52 โรงเรียนป่างิ้ววิทยาประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ 4 รายการ 03 / 02 / 2558 ป่างิ้ววิทยา
51 ประกาศ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
เร่ือง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านทุ่งยาว
03 / 02 / 2558 บ้านทุ่งยาว
46 ประกาศโรงเรียนบ้านกล้วย เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ งบประมาณ 497,000 บาท 03 / 02 / 2558 บ้านกล้วย
43 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 30 / 01 / 2558 โป่งน้ำร้อนวิทยา
38 ประกาศโรงเรียนบ้านกล้วย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้อาชีพ 29 / 01 / 2558 บ้านกล้วย
37 ประกาศโรงเรียนโรงช้างวิทยา เรื่อง สอบราคาซื้อรายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์สู่สากล ระดับมัธยมศึกษา
26 / 01 / 2558 โรงช้างวิทยา
36 ประกาศโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป๑ก 23 / 01 / 2558 อนุบาลศรีโพธิ์เงิน
35 ประกาศโรงเรียนบ้านสักพัฒนา เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก 22 / 01 / 2558 บ้านสักพัฒนา
34 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการ การเรียนการสอนและการเรียนรู้อาชีพ 20 / 01 / 2558 ชุมชนบ้านโป่ง
31 ประกาศโรงเรียนบ้านโป่ง เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 (1 ชั้น 3 ห้องเรียน) 15 / 01 / 2558 บ้านโป่ง
28 โรงเรียนบ้านหนองผำ มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวฯ 30 / 12 / 2557 บ้านหนองผำ
22 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเด่นศาลา ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 28 / 10 / 2557 บ้านเด่นศาลา
21 โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน 13 / 10 / 2557 บ้านแม่ยางมิ้น
17 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม 04 / 09 / 2557 โป่งน้ำร้อนวิทยา
15 โรงเรียน ริมวัง 1 อ. พาน มีความประสงค์จะสอบราคา จ้างติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ข้อมูลเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ 03 / 09 / 2557 ริมวัง ๑
12 ขอเปลี่ยนแปลงขนาดของพัสดุ(ที่นอน) สอบราคาซื้อชุดเครื่องนอน 27 / 08 / 2557 บ้านแม่ผักแหละ
10 สอบราคาก่อสร้างบ้านพักครู 18 / 02 / 2557 บ้านปางมะกาด
9 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนักเรียน 1หลัง 4 ห้อง ครุภัณฑ์ประกอบ 16 ชุด 18 / 02 / 2557 บ้านแม่ผักแหละ
7 ประกาศสอบราคาอาหารนักเรียนพักนอน โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ อ.เวียงป่าเป้า 30 / 01 / 2557 บ้านโป่งเหนือ
6 ประกาศสอบราคาอาหารพักนอน โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา อ.เวียงป่าเป้า 20 / 01 / 2557 ดอยเวียงผาพิทยา
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สปช.105/29(ปรับปรุง 2 ชั้น 6 ห้องเรียน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 11 / 01 / 2557 บ้านแม่ปูนหลวง
4 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่ / ๔๙ 25 / 12 / 2556 บ้านป่าบง
3 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 (3 ห้องเรียน) 20 / 12 / 2556 บ้านโป่งแดง
2 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 19 / 12 / 2556 บ้านโป่งแดง

 
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.