สพป.ชร.2
สพป.ชร.2
 
ประกาศรับสมัคร

ลำดับที่ เรื่องที่ประกาศรับสมัคร เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
716 ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
[ไฟล์ประกาศ]
29 / 01 / 2563 โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา
715 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 
[ไฟล์ประกาศ]
27 / 01 / 2563 โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา
713 โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
[ไฟล์ประกาศ]
21 / 01 / 2563 โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา
711 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)
 

[ไฟล์ประกาศ]
08 / 01 / 2563 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี
710 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์
 

[ไฟล์ประกาศ]
02 / 01 / 2563 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา
709 ประกาศโรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ
เรื่องประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน 

[ไฟล์ประกาศ]
27 / 12 / 2562 โรงเรียนบ้านแม่แก้ว
707 ประกาศโรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ
เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนภาค ก และ ข
 

[ไฟล์ประกาศ]
17 / 12 / 2562 โรงเรียนบ้านแม่แก้ว
706 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป้นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์และวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตราจ้างด้วยเงินงบประมาณเงินอุดหนุนโรงเรียน เดือนละ 7,000 บาท  
[ไฟล์ประกาศ]
13 / 12 / 2562 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ
705 ประกาศรับสมัครธุรการโรงเรียนบ้านดอยช้าง 
[ไฟล์ประกาศ]
12 / 12 / 2562 โรงเรียนบ้านดอยช้าง
704 ประกาศโรงเรียนแม่อ้อประชารัฐเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา
 

[ไฟล์ประกาศ]
11 / 12 / 2562 โรงเรียนบ้านแม่แก้ว
702 ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว 1 อัตรา  
[ไฟล์ประกาศ]
27 / 11 / 2562 โรงเรียนบ้านจำคาวตอง
701 ประกาศโรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 

[ไฟล์ประกาศ]
21 / 11 / 2562 โรงเรียนบ้านแม่แก้ว
700 ประกาศโรงเรียนบ้านจำคาวตอง เรื่อง การรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 1 อัตรา
 

[ไฟล์ประกาศ]
12 / 11 / 2562 โรงเรียนบ้านจำคาวตอง
698 ประกาศโรงเรียนบ้านปางเกาะทราย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว 1 อัตรา  
[ไฟล์ประกาศ]
11 / 11 / 2562 โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย
695 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา  
[ไฟล์ประกาศ]
31 / 10 / 2562 โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า
694 ประกาศโรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ เรื่องประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
[ไฟล์ประกาศ]
29 / 10 / 2562 โรงเรียนบ้านแม่แก้ว
693 โรงเรียนบ้านแม่ตาแมวรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน
 

[ไฟล์ประกาศ]
24 / 10 / 2562 โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว
692 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์
 

[ไฟล์ประกาศ]
11 / 10 / 2562 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)
691 ประกาศโรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์
 

[ไฟล์ประกาศ]
11 / 10 / 2562 โรงเรียนบ้านแม่แก้ว
690 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าต้าก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา 
[ไฟล์ประกาศ]
07 / 10 / 2562 โรงเรียนบ้านป่าต้าก
689 โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา (เอกคณิตศาสตร์) รับสมัครระหว่างวันที่ 2 - 10 ตุลาคม พ.ศ.2562
 

[ไฟล์ประกาศ]
03 / 10 / 2562 โรงเรียนบ้านแม่แก้ว
688 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา (ทุกสาขาวิชาเอก) รับสมัครระหว่างวันที่ 17 กันยายน - 25 ตุลาคม พ.ศ.2562 
[ไฟล์ประกาศ]
11 / 09 / 2562 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่
685 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (วิชาเอกคอมพิวเตอร์)(ขยายเวลาเพิ่มเติม) จำนวน 1 อัตรา
 

[ไฟล์ประกาศ]
09 / 09 / 2562 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา
684 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง ครูผู้สอนระดับปฐมวัย
 

[ไฟล์ประกาศ]
09 / 08 / 2562 โรงเรียนบ้านดอยช้าง
683 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง ครูผู้สอนระดับปฐมวัย
 
09 / 08 / 2562 โรงเรียนบ้านดอยช้าง
682 โรงเรียนบ้านสันสลี ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนอัตรา จำนวน ๑ อัตรา สาขาใดสาขาหนึ่ง ดังนี้ สาขาปฐมวัย,สาขาภาษาอังกฤษ,สาขาภาษาไทย,สาขาประถมศึกษา 
[ไฟล์ประกาศ]
07 / 08 / 2562 โรงเรียนบ้านสันสลี
681 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง ครูผู้สอนระดับปฐมวัย
 

[ไฟล์ประกาศ]
07 / 08 / 2562 โรงเรียนบ้านดอยช้าง
680 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ระดับปฐมวัย 
[ไฟล์ประกาศ]
01 / 08 / 2562 โรงเรียนบ้านดอยช้าง
679 โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
 

[ไฟล์ประกาศ]
01 / 08 / 2562 โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา
678 โรงเรียนทานตะวันวิทยา ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย หรือ วิชาเอกอื่นๆที่สามารถสอนวิชาภาษาไทยได้ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 
[ไฟล์ประกาศ]
10 / 07 / 2562 โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)
677 ประกาศผลการสอบครูอัตราจ้าง ร.ร.บ้านห้วยส้านพลับพลา 
[ไฟล์ประกาศ]
10 / 07 / 2562 โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา
676 แก้ไขประกาศผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง ร.ร.บ้านห้วยส้านพลับพลา 
[ไฟล์ประกาศ]
09 / 07 / 2562 โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา
674 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
[ไฟล์ประกาศ]
03 / 07 / 2562 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
673 ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง 
[ไฟล์ประกาศ]
03 / 07 / 2562 โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา
672 ประกาศโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาไทยหรือคณิตศาสตร์
 

[ไฟล์ประกาศ]
01 / 07 / 2562 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
670 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูพี่เลี้ยงเด็ก
 

[ไฟล์ประกาศ]
23 / 06 / 2562 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
669 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาเอกภาษาไทยหรือคณิตศาสตร์ 
[ไฟล์ประกาศ]
19 / 06 / 2562 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
668 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูพี่เลี้ยงเด็ก จำนวน 1อัตรา
สาขาวิชาเอกปฐมวัย และสาขาวิชาทั่วไป 

[ไฟล์ประกาศ]
18 / 06 / 2562 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
667 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านต้นยาง 
[ไฟล์ประกาศ]
15 / 06 / 2562 โรงเรียนบ้านต้นยาง
666 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านต้นยาง 
[ไฟล์ประกาศ]
13 / 06 / 2562 โรงเรียนบ้านต้นยาง
665 แก้ไข ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้าชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทยหรือวิชาเอกประถมศึกษา เงินเดือน เดือนละ 9000 [km รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 21 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง ติดต่อสอบถาม โทร 0929522293 
[ไฟล์ประกาศ]
11 / 06 / 2562 โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง
663 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกทั่วไป เงินเดือน 7000 บาท โรงเรียนบ้านต้นยาง 
[ไฟล์ประกาศ]
05 / 06 / 2562 โรงเรียนบ้านต้นยาง
662 โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา วิชาเอกภาษาไทย หรือวิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา 
[ไฟล์ประกาศ]
30 / 05 / 2562 โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง
658 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน สาขาวิชาเอกปฐมวัย เอกภาษาอังกฤษ เอกคอมพิวเตอร์ เอกภาษาไทยหรือเอกพละศึกษาจำนวน ๑ อัตรา โรงเรียนบ้านต้นยาง 
[ไฟล์ประกาศ]
27 / 05 / 2562 โรงเรียนบ้านต้นยาง
657 โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนระดับประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท  
[ไฟล์ประกาศ]
21 / 05 / 2562 โรงเรียนบ้านแม่พริก
656 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน
 

[ไฟล์ประกาศ]
20 / 05 / 2562 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
655 ประกาศผลผู้สอบแข่งขันได้ ครูอัตราจ้างโรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 
[ไฟล์ประกาศ]
17 / 05 / 2562 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
653 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ครูผู้สอนเอกคณิตศาสตร์ 
[ไฟล์ประกาศ]
16 / 05 / 2562 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
652 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา
 

[ไฟล์ประกาศ]
16 / 05 / 2562 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
651 ประกาศโรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา วิชาเอกปฐมวัยและคณิตศาสตร์ 

[ไฟล์ประกาศ]
12 / 05 / 2562 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
650 ประกาศผลผู้สอบแข่งขันได้ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโป่งเทวี 
[ไฟล์ประกาศ]
12 / 05 / 2562 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี
649 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน 
[ไฟล์ประกาศ]
11 / 05 / 2562 โรงเรียนบ้านดินดำ
648 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา 

[ไฟล์ประกาศ]
11 / 05 / 2562 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
647 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน
 

[ไฟล์ประกาศ]
11 / 05 / 2562 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
646 ประกาศโรงเรียนบ้านโป่งเทวี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
[ไฟล์ประกาศ]
11 / 05 / 2562 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี
645 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน 
[ไฟล์ประกาศ]
08 / 05 / 2562 โรงเรียนบ้านดินดำ
644 โรงเรียนบ้านดอยช้าง มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง(ขยายเวลาเพิ่มเติม) จำนวน 1 อัตรา 
[ไฟล์ประกาศ]
07 / 05 / 2562 โรงเรียนบ้านดอยช้าง
643 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่พุง
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนอนุบาล และ ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล
 

[ไฟล์ประกาศ]
03 / 05 / 2562 โรงเรียนบ้านแม่พุง
642 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่พุง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน และ ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล
 

[ไฟล์ประกาศ]
01 / 05 / 2562 โรงเรียนบ้านแม่พุง
641 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา  
[ไฟล์ประกาศ]
01 / 05 / 2562 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
640 ประกาศโรงเรียนบ้านท่ามะโอ เรื่อง ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว) 
[ไฟล์ประกาศ]
30 / 04 / 2562 โรงเรียนบ้านท่ามะโอ
639 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน 
[ไฟล์ประกาศ]
29 / 04 / 2562 โรงเรียนบ้านดินดำ
638 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (วิชาเอกปฐมวัย และ วิชาเอกภาษาไทย) 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562 (แก้ไข) 
[ไฟล์ประกาศ]
29 / 04 / 2562 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
637 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (วิชาเอกปฐมวัย และ วิชาเอกภาษาไทย) 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562  
[ไฟล์ประกาศ]
29 / 04 / 2562 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
636 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่การสอน สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ 
[ไฟล์ประกาศ]
29 / 04 / 2562 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์
635 ประกาศโรงเรียนป่างิ้ววิทยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (วิชาเอกคอมพิวเตอร์)
 

[ไฟล์ประกาศ]
27 / 04 / 2562 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา
634 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านฝั่งตื้นในวันที่ 26 - 30 เมษายน 2562 อัตราค่าจ้าง 9000 บาท สมัครได้ที่โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย เอกสารรายละเอียดตามแนบท้ายนี้  
[ไฟล์ประกาศ]
27 / 04 / 2562 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น
633 โรงเรียนบ้านดอยช้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา 
[ไฟล์ประกาศ]
25 / 04 / 2562 โรงเรียนบ้านดอยช้าง
632 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่ 1.ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกปฐมวัย 2.ครูพี่เลี้ยง 3.แม่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน-6 พฤษภาคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
[ไฟล์ประกาศ]
25 / 04 / 2562 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
631 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี อำเภอเวียงป่าเป้า รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอก ปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 - 10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านโป่งเทวี เวลา 9.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราช 
[ไฟล์ประกาศ]
23 / 04 / 2562 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี
630 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
[ไฟล์ประกาศ]
22 / 04 / 2562 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
629 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่การสอน สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ 
[ไฟล์ประกาศ]
21 / 04 / 2562 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์
628 ประกาศโรงเรียนบ้านท่ามะโอ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว)
 

[ไฟล์ประกาศ]
12 / 04 / 2562 โรงเรียนบ้านท่ามะโอ
627 ประกาศโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่ 1.ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกปฐมวัย 2.ครูพี่เลี้ยง 3.แม่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 3 - 19 เมษายน 2562 
[ไฟล์ประกาศ]
04 / 04 / 2562 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
625 โรงเรียนปางมะกาดวิทยา อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ผู้สนใ 
[ไฟล์ประกาศ]
04 / 04 / 2562 โรงเรียนบ้านปางมะกาด
624 ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน(เอกปฐมวัย) งบอุดหนุนรายหัว จำนวน 1 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่ วันที่ 1 - 10 เมษายน 2562  
[ไฟล์ประกาศ]
03 / 04 / 2562 โรงเรียนบ้านท่ามะโอ
623 ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ ตั้งแต่วันที่ 3 - 19 เมษายน พ.ศ.2562 
[ไฟล์ประกาศ]
03 / 04 / 2562 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์
622 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย
โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ รับสมัครวันที่ 22- 26 เมษายน 2562 โทร 086-2216441 ผอ.สันต์ คำมะนาม 

[ไฟล์ประกาศ]
02 / 04 / 2562 โรงเรียนบ้านแม่แก้ว
619 โรงเรียนบ้านแม่พุง
รับสมัครครูอนุบาล จำนวน 2 ตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2562
โทร 0907549531 ผอ. 0895563434 ครูสายทิพย์ 

[ไฟล์ประกาศ]
01 / 04 / 2562 โรงเรียนบ้านแม่พุง
617 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ ครูปฐมวัย (เพศหญิง มี วุฒิ ค.บ.) และ ครูภาษาอังกฤษ (จบป.ตรีและสาขาที่เกี่ยวอังกฤษ) ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 เมษายน 2562 สมัคร 086-1907383 (ผอ.สมัย อิ่มอก) 
[ไฟล์ประกาศ]
28 / 03 / 2562 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น
616 ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
วิชาเอกสังคมศึกษาจำนวน ๑ อัตรา 

[ไฟล์ประกาศ]
27 / 03 / 2562 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็กกี้ฮิทค็อค)
615 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง เอกปฐมวัย/อนุบาล โรงเรียนบ้านต้นยาง 
[ไฟล์ประกาศ]
27 / 03 / 2562 โรงเรียนบ้านต้นยาง
614 โรงเรียนบ้านป่าต้าก อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง วิชาเอกภาษาอังกฤษ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 62 ณ โรงเรียนบ้านป่าต้าก ในวันและเวลาราชการ 
[ไฟล์ประกาศ]
25 / 03 / 2562 โรงเรียนบ้านป่าต้าก
613 โรงเรียนบ้านแม่พุง อำเภอป่าแดด
รับสมัครครู 2 ตำแหน่ง
 

[ไฟล์ประกาศ]
22 / 03 / 2562 โรงเรียนบ้านแม่พุง
612 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกประถมศึกษา
ตั้งบัดนี้ จนถึง 24 มีนาคม 2562 

[ไฟล์ประกาศ]
21 / 03 / 2562 โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
609 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ ครูปฐมวัย (เพศหญิง มี วุฒิ ค.บ.) และ ครูภาษาอังกฤษ (จบป.ตรีและสาขาที่เกี่ยวอังกฤษ) ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 15 มีนาคม 2562 สมัคร 086-1907383 (ผอ.สมัย อิ่มอก) 
[ไฟล์ประกาศ]
28 / 02 / 2562 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น
603 โรงเรียนบ้านแม่พุง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
รับสมัครครูสอนอนุบาล
 

[ไฟล์ประกาศ]
05 / 01 / 2562 โรงเรียนบ้านแม่พุง
602 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน รับสมัครระหว่างวันที่ 24-28 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนป่างิ้ววิทยา ในเวลาราชการ และรับใบสมัครทางอีเมล png.wit@gmail.com 
[ไฟล์ประกาศ]
19 / 12 / 2561 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา
600 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน รับสมัครระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ในเวลาราชการ  
[ไฟล์ประกาศ]
18 / 12 / 2561 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
599 แจ้งปฏิทินการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 <br> <br>  
[ไฟล์ประกาศ]
18 / 12 / 2561 โรงเรียนสุกัญญา
598 ประกาศโรงเรียนบ้านบ้านจำคาวตอง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราชั่วคราว 
[ไฟล์ประกาศ]
12 / 12 / 2561 โรงเรียนบ้านจำคาวตอง
597 ประกาศโรงเรียนบ้านร้องบง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน 
[ไฟล์ประกาศ]
12 / 12 / 2561 โรงเรียนบ้านร้องบง
596 โรงเรียนบ้านจำคาวตอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
[ไฟล์ประกาศ]
11 / 12 / 2561 โรงเรียนบ้านจำคาวตอง
595 โรงเรียนบ้านร้องบงรับสมัครครูผู้สอนระดับปฐมวัย 
[ไฟล์ประกาศ]
03 / 12 / 2561 โรงเรียนบ้านร้องบง
594 ***แก้ไข*** ประกาศโรงเรียนบ้านจำคาวตอง เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน(ครูอัตราจ้าง) 
[ไฟล์ประกาศ]
03 / 12 / 2561 โรงเรียนบ้านจำคาวตอง
593 ประกาศโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา เรื่อง ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
[ไฟล์ประกาศ]
29 / 11 / 2561 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา
592 ประกาศโรงเรียนบ้านท่ามะโอ เรื่อง ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (งบอุดหนุนรายหัว) 
[ไฟล์ประกาศ]
29 / 11 / 2561 โรงเรียนบ้านท่ามะโอ
591 ประกาศโรงเรียนบ้านจำคาวตอง เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งครูผู้สอน(ครูอัตราจ้าง) 

[ไฟล์ประกาศ]
28 / 11 / 2561 โรงเรียนบ้านจำคาวตอง
590 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่ตาแมว เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 

[ไฟล์ประกาศ]
28 / 11 / 2561 โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว
589 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็ก 

[ไฟล์ประกาศ]
28 / 11 / 2561 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
588 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ  
[ไฟล์ประกาศ]
27 / 11 / 2561 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา
587 โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ 
[ไฟล์ประกาศ]
26 / 11 / 2561 โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม
586 ประกาศโรงเรียนบ้านท่ามะโอ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว) 
[ไฟล์ประกาศ]
26 / 11 / 2561 โรงเรียนบ้านท่ามะโอ
585 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็ก 

[ไฟล์ประกาศ]
26 / 11 / 2561 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
583 ประกาศโรงเรียนบ้านหนองผำ
เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
 

[ไฟล์ประกาศ]
23 / 11 / 2561 โรงเรียนบ้านหนองผำ
582 โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ 
[ไฟล์ประกาศ]
23 / 11 / 2561 โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว
581 ประกาศโรงเรียนบ้านหนองผำ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
 

[ไฟล์ประกาศ]
22 / 11 / 2561 โรงเรียนบ้านหนองผำ
579 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั้วคราวปฏิบัติงานธุรการ  
[ไฟล์ประกาศ]
21 / 11 / 2561 โรงเรียนบ้านป่าตึง
578 โรงเรียนบ้านป่าตึง อ.พาน ประกาศรับสมัครจ้างธุรการโรงเรียน อัตราจ้าง 9000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2561 รับและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนบ้านป่าตึง ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน เชียงราย ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 053-7382 
[ไฟล์ประกาศ]
18 / 11 / 2561 โรงเรียนบ้านป่าบง
577 ประกาศโรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ 
[ไฟล์ประกาศ]
16 / 11 / 2561 โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา
576 ประกาศโรงเรียนบ้านท่ามะโอ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว) ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนระดับปฐมวัย วิชาเอกทั่วไป 
[ไฟล์ประกาศ]
16 / 11 / 2561 โรงเรียนบ้านท่ามะโอ
575 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว งานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโป่ง ตั้งแต่วันที่ 13-16พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านโป่ง อ.ป่าแดด
 

[ไฟล์ประกาศ]
16 / 11 / 2561 โรงเรียนบ้านโป่ง
574 ด้วยโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา ประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เพื่อลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล ราย 
[ไฟล์ประกาศ]
15 / 11 / 2561 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา
573 โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
 

[ไฟล์ประกาศ]
15 / 11 / 2561 โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว
572 โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เงินเดือน 9000 บาท รับสมัครตั้งแต่ 14 - 23 พฤศจิกายน 2561 
[ไฟล์ประกาศ]
14 / 11 / 2561 โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม
571 ประกาศโรงเรียนบ้านหนองผำ อ.แม่สรวย
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สมัคร 15-21 พ.ย.61 ประกาศรายชื่อ 22 พ.ย.61 สอบ 23 พ.ย.61  

[ไฟล์ประกาศ]
14 / 11 / 2561 โรงเรียนบ้านหนองผำ
569 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็ก จำนวน 1 อัตรา  

[ไฟล์ประกาศ]
14 / 11 / 2561 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
566 ประกาศโรงเรียนบ้านปางอ้อย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน 

[ไฟล์ประกาศ]
13 / 11 / 2561 โรงเรียนบ้านปางอ้อย
565 ประกาศผลสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการของโรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา 
[ไฟล์ประกาศ]
13 / 11 / 2561 โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา
564 โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 
[ไฟล์ประกาศ]
13 / 11 / 2561 โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู
563 ประกาศโรงเรียนบ้านเหมืองง่า เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สมัคร 12-14 พย 61 สอบ 16 พย 61  

[ไฟล์ประกาศ]
12 / 11 / 2561 โรงเรียนบ้านเหมืองง่า
562 โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดฯ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เงินเดือน 9000 บาท รับสมัครตั้งแต่ 8-16 พฤศจิกายน 2561 
[ไฟล์ประกาศ]
12 / 11 / 2561 โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา
557 ประกาศโรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
[ไฟล์ประกาศ]
09 / 11 / 2561 โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู
556 ประกาศ โรงเรียนบ้านปางอ้อย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

[ไฟล์ประกาศ]
09 / 11 / 2561 โรงเรียนบ้านปางอ้อย
555 ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน
 

[ไฟล์ประกาศ]
09 / 11 / 2561 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า
554 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เงินเดือน 9000 บาท รับสมัครตั้งแต่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2561 
[ไฟล์ประกาศ]
08 / 11 / 2561 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
553 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
[ไฟล์ประกาศ]
07 / 11 / 2561 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก
552 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน 
[ไฟล์ประกาศ]
06 / 11 / 2561 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก
551 โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เงินเดือน 9000 บาท รับสมัครตั้งแต่ 5 - 9 พฤศจิกายน 2561 
[ไฟล์ประกาศ]
05 / 11 / 2561 โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม
550 โรงเรียนปางมะกาดวิทยา อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เงินเดือน 9000 บาท รับสมัครตั้งแต่ 2 - 8 พฤศจิกายน 256  
[ไฟล์ประกาศ]
02 / 11 / 2561 โรงเรียนบ้านปางมะกาด
549 รับสมัครงาน จนท.ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว 
[ไฟล์ประกาศ]
02 / 11 / 2561 โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา
548 โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เงินเดือน 9000 บาท รับสมัครตั้งแต่ 2 - 8 พฤศจิกายน 2561 
[ไฟล์ประกาศ]
02 / 11 / 2561 โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู
547 โรงเรียนบ้านปางอ้อยรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน รับสมัครตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน ถึง วันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
[ไฟล์ประกาศ]
02 / 11 / 2561 โรงเรียนบ้านปางอ้อย
546 ด้วยโรงเรียนบ้านจำคาวตอง มีความประสงค์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาทั่วไป! จำนวน ๑ อัตรา เงินเดือน 6,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
[ไฟล์ประกาศ]
01 / 11 / 2561 โรงเรียนบ้านจำคาวตอง
544 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก อำเภอแม่สรวย ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน วันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2561 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 088-7626499 
[ไฟล์ประกาศ]
31 / 10 / 2561 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก
543 ประกาศผลผู้สอบแข่งขันได้  
[ไฟล์ประกาศ]
30 / 10 / 2561 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี
542 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน รับสมัครตั้งแต่ วันพุธ ที่ 31 ตุลาคม ถึง วันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 

[ไฟล์ประกาศ]
30 / 10 / 2561 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า
541 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 
[ไฟล์ประกาศ]
29 / 10 / 2561 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี
540 ด้วยโรงเรียนบ้านจำคาวตอง มีความประสงค์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาทั่วไป! จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ......083 1760 230  

[ไฟล์ประกาศ]
19 / 10 / 2561 โรงเรียนบ้านจำคาวตอง
538 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี อำเภอเวียงป่าเป้า รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกพลศึกษา และภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 28 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านโป่งเทวี เวลา 9.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราช 
[ไฟล์ประกาศ]
09 / 10 / 2561 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี
536 ประกาศ
โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น
ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย
รับสมัคร อัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูปฐมวัย
ป.ตรี เอกปฐมวัย
ติดต่อสอบถามที่ 086-1907383 (ผอ.สมัย)
 

[ไฟล์ประกาศ]
08 / 10 / 2561 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น
532 ประกาศรับสมัครคัดเลือก ครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในโรงเรียนบ้านป่าตึง อ.พาน สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน - 5 ตุลาคม 2561
ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ที่ 08-9 

[ไฟล์ประกาศ]
26 / 09 / 2561 โรงเรียนบ้านป่าตึง
529 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา ประกาศรับสมัคร ครูดูแลนักเรียนพักนอน ฉบับแก้ไข 
[ไฟล์ประกาศ]
27 / 08 / 2561 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา
528 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา ประกาศรับสมัครครูดูแลนักเรียนพักนอน 
[ไฟล์ประกาศ]
27 / 08 / 2561 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา
527 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยาประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 
[ไฟล์ประกาศ]
27 / 08 / 2561 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา
526 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย (ศึกษาสมิทธิ์)รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็ก จำนวน 1 อัตรา
 

[ไฟล์ประกาศ]
22 / 08 / 2561 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
525 ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา
เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่สอน
 

[ไฟล์ประกาศ]
20 / 08 / 2561 โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา
524 ประกาศโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง 
[ไฟล์ประกาศ]
10 / 08 / 2561 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
522 ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ 
[ไฟล์ประกาศ]
27 / 07 / 2561 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์
521 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่การสอน สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ 
[ไฟล์ประกาศ]
20 / 07 / 2561 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์
520 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รับสมัครครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่การสอน สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-18ื กรกฏาคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
[ไฟล์ประกาศ]
09 / 07 / 2561 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์
517 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็ก จำนวน 2 อัตรา  
[ไฟล์ประกาศ]
06 / 06 / 2561 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
516 โรงเรียนบ้านสิบสอง อำเภอพาน รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน วิชาเอกทั่วไป
ตั้งแต่วันที่ 4 - 14 มิถุนายน 2561 ในวัน เวลาราชการ 

[ไฟล์ประกาศ]
04 / 06 / 2561 โรงเรียนบ้านสิบสอง
514 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน 
[ไฟล์ประกาศ]
31 / 05 / 2561 โรงเรียนบ้านมังกาล่า
513 ประกาศโรงเรียนบ้านมังกาล่าผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 
[ไฟล์ประกาศ]
31 / 05 / 2561 โรงเรียนบ้านมังกาล่า
512 -แจ้งแก้ไข-
โรงเรียนบ้านป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ประชาสัมพันธ์รับสมัคร ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 28 -30 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านป่าแงะ อำเภอป่าแดด 

[ไฟล์ประกาศ]
30 / 05 / 2561 โรงเรียนบ้านป่าแงะ
511 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนเด็กปฐมวัย  
[ไฟล์ประกาศ]
28 / 05 / 2561 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา
508 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ นักการภารโรง ตั้งแต่วันที่ 23- 28 พฤษภาคม 2561 ตามวันและเวลาราชการ 
[ไฟล์ประกาศ]
25 / 05 / 2561 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว
507 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี อำเภอเวียงป่าเป้า ขยายเวลา รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอก ดนตรี จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร.0620130002, 053782111  
[ไฟล์ประกาศ]
25 / 05 / 2561 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี
506 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี อำเภอเวียงป่าเป้า รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอก ดนตรี จำนวน 1 อัตรา เวลา 9.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร.0620130002, 053782111  
[ไฟล์ประกาศ]
25 / 05 / 2561 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี
505 ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ

ยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ระหว่ 

[ไฟล์ประกาศ]
18 / 05 / 2561 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็กกี้ฮิทค็อค)
503 ประกาศโรงเรียนบ้านมังกาล่า
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน
 

[ไฟล์ประกาศ]
14 / 05 / 2561 โรงเรียนบ้านมังกาล่า
502 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยาประกาศผลการสอบคัดเลือกบุุคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
[ไฟล์ประกาศ]
14 / 05 / 2561 โรงเรียนบ้านท่าก๊อพลับพลา
501 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยาประกาศผู้มีสิทธิืสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 
[ไฟล์ประกาศ]
12 / 05 / 2561 โรงเรียนบ้านท่าก๊อพลับพลา
499 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา  
[ไฟล์ประกาศ]
08 / 05 / 2561 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
498 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธฺ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ทำหน้าที่ครูผู้สอน  

[ไฟล์ประกาศ]
05 / 05 / 2561 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
497 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา 
[ไฟล์ประกาศ]
04 / 05 / 2561 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
496 โรงเรียนบ้านโป่งมอญ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน 
[ไฟล์ประกาศ]
04 / 05 / 2561 โรงเรียนบ้านโป่งมอญ
495 โรงเรียนอนุบาล แม่สรวยประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กและเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ  
[ไฟล์ประกาศ]
02 / 05 / 2561 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
494 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวยประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กและเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ  
[ไฟล์ประกาศ]
02 / 05 / 2561 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
493 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กและตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ
 

[ไฟล์ประกาศ]
01 / 05 / 2561 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
491 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี อำเภอเวียงป่าเป้า รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอก ดนตรี จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 060 
[ไฟล์ประกาศ]
30 / 04 / 2561 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี
490 ประกาศโรงเรียนสันกลางวิทยา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งนักการภารโรง  

[ไฟล์ประกาศ]
30 / 04 / 2561 โรงเรียนสันกลางวิทยา
489 ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เอก ภาษาไทย 1 ตำแหน่ง 
[ไฟล์ประกาศ]
30 / 04 / 2561 โรงเรียนบ้านท่าก๊อพลับพลา
488 โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ปฐมวัย รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 9 พฤษภาคม 2561 
[ไฟล์ประกาศ]
30 / 04 / 2561 โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง
487 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา วิชาเอกปฐมวัย และวิชาเอกสังคมศึกษา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
[ไฟล์ประกาศ]
26 / 04 / 2561 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
486 โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น เปิดรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนเด็กปฐมวัย ตั้งแต่ วันที่ 9 เม.ย. - 2 พ.ค. 2561 
[ไฟล์ประกาศ]
25 / 04 / 2561 โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น
485 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 
[ไฟล์ประกาศ]
25 / 04 / 2561 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็กกี้ฮิทค็อค)
483 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
สาขาวิชา/วิชาเอก คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา สามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ รายละเอียดดังแนบ 

[ไฟล์ประกาศ]
23 / 04 / 2561 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ
482 โรงเรียนบ้านโป่งมอญ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,000 บาท
** รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 – 15.00 น. 

[ไฟล์ประกาศ]
23 / 04 / 2561 โรงเรียนบ้านโป่งมอญ
480 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็ก 2 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ จำนวน 1 อัตรา  
[ไฟล์ประกาศ]
10 / 04 / 2561 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
479 โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนเด็กปฐมวัย 
[ไฟล์ประกาศ]
08 / 04 / 2561 โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น
478 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน 
[ไฟล์ประกาศ]
06 / 04 / 2561 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
477 ประกาศ รายชื่อผู้ไดัรับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 
[ไฟล์ประกาศ]
05 / 04 / 2561 โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง
473 โรงเรียนบ้านแม่ตาแมวรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา
เดือนละ ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) สาขาวิชา/วิชาเอก ทั่วไป
 
05 / 04 / 2561 โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว
472 โรงเรียนบ้านแม่ตาแมวรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา
เดือนละ ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) สาขาวิชา/วิชาเอก ทั่วไป
 
05 / 04 / 2561 โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว
470 โรงเรียนบ้านป่าแงะ อำเภอป่าแดด มีความประสงค์รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
ยื่นใบสมัครวันที่ 23 - 27 เมษายน เวลาราชการ  

[ไฟล์ประกาศ]
03 / 04 / 2561 โรงเรียนบ้านป่าแงะ
469 ขยายเวลารับสมัครและคัดเลือกตำแหน่งนักการภารโรง โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง 
[ไฟล์ประกาศ]
03 / 04 / 2561 โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง
466 ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวัน 

[ไฟล์ประกาศ]
02 / 04 / 2561 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็กกี้ฮิทค็อค)
465 โรงเรียนบ้านหนองยาว รับสมัครครูอัตราจ้างเอกปฐมวัย 1 อัตราวันที่ 2-5 เม.ย.2561 นี้ โทร 0871801376<br>  
[ไฟล์ประกาศ]
31 / 03 / 2561 โรงเรียนวรวุฒิ
464 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (วิชาเอกภาษาจีน) 1 ตำแหน่ง 
[ไฟล์ประกาศ]
29 / 03 / 2561 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา
463 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่การสอน โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ 
[ไฟล์ประกาศ]
28 / 03 / 2561 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์
461 โรงเรียนบ้านขุนสรวย อ.แม่สรวย ประกาศรับครูอัตราจ้าง 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ถึง
1 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ  

[ไฟล์ประกาศ]
25 / 03 / 2561 โรงเรียนบ้านขุนสรวย
460 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย  
[ไฟล์ประกาศ]
23 / 03 / 2561 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
459 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่พุง
เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย
 

[ไฟล์ประกาศ]
23 / 03 / 2561 โรงเรียนบ้านแม่พุง
458 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 
[ไฟล์ประกาศ]
22 / 03 / 2561 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว
457 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
[ไฟล์ประกาศ]
20 / 03 / 2561 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์
455 ประกาศโรงเรียนอนุบาลแม่ลาว รับสมัครครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ระหว่างวันท่ี่ ๑๕ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
 

[ไฟล์ประกาศ]
14 / 03 / 2561 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว
454 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่พุง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย
 

[ไฟล์ประกาศ]
09 / 03 / 2561 โรงเรียนบ้านแม่พุง
453 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ รับสมัครครูผู้สอน สาขาวิชาเอกอังกฤษ สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเอกพลศึกษา ระหว่างวันท่ี่ ๑๒ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
[ไฟล์ประกาศ]
08 / 03 / 2561 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์
452 ประกาศผลผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ดนตรีศึกษา และให้บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนปางมะกาดวิทยา ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น
 

[ไฟล์ประกาศ]
20 / 02 / 2561 โรงเรียนบ้านปางมะกาด
451 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรีศึกษา โรงเรียนปางมะกาดวิทยา อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
[ไฟล์ประกาศ]
14 / 02 / 2561 โรงเรียนบ้านปางมะกาด
450 ด้วย โรงเรียนปางมะกาดวิทยา อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู
อัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา  

[ไฟล์ประกาศ]
28 / 01 / 2561 โรงเรียนบ้านปางมะกาด
449 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2561 
[ไฟล์ประกาศ]
21 / 12 / 2560 โรงเรียนพิมพ์รดา
448 ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก)
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 

[ไฟล์ประกาศ]
18 / 12 / 2560 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็กกี้ฮิทค็อค)
447 โรงเรียนบ้านสันก้างปลา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19-22 ธันวาคม 2560  
[ไฟล์ประกาศ]
18 / 12 / 2560 โรงเรียนบ้านสันก้างปลา
446 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง นักการภารโรง 
[ไฟล์ประกาศ]
08 / 12 / 2560 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา
445 รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ปริญญาตรีวิชาเอกปฐมวัย หรือ มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่ารับสมัคร วันที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 – วันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 ติดต่อสอบถาม หมายเ 
[ไฟล์ประกาศ]
07 / 12 / 2560 โรงเรียนป่าแดงวิทยา
444 ประกาศโรงเรียนบ้านร้องบง เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อทำหน้าที่ครูผู้สอน 
[ไฟล์ประกาศ]
07 / 12 / 2560 โรงเรียนบ้านร้องบง
443 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน 
[ไฟล์ประกาศ]
06 / 12 / 2560 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
442 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน  
[ไฟล์ประกาศ]
04 / 12 / 2560 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
441 รับสมัครครูผู้สอนเด็กระดับปฐมวัย 
[ไฟล์ประกาศ]
03 / 12 / 2560 โรงเรียนบ้านร้องบง
440 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาเอกสังคมศึกษา วิชาเอกประถมศึกษา สาขาใด สาขาหนึ่ง จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 6,00 
[ไฟล์ประกาศ]
27 / 11 / 2560 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
438 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-7 ธันวาคม 2560
 

[ไฟล์ประกาศ]
24 / 11 / 2560 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา
437 โรงเรียนบ้านสันสลี ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา เงินเดือน 6,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 -27 พฤศจิกายน 2560 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ  
[ไฟล์ประกาศ]
20 / 11 / 2560 โรงเรียนบ้านสันสลี
436 โรงเรียนบ้านร้องบง ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย สมัครตั้งแต่วันที่ 10 -30 พฤศจิกายน 2560 เว้นวันหยุดราชการ 
[ไฟล์ประกาศ]
13 / 11 / 2560 โรงเรียนบ้านร้องบง
435 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน 
[ไฟล์ประกาศ]
10 / 11 / 2560 โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว
434 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา 
[ไฟล์ประกาศ]
31 / 10 / 2560 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น
433 โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล) ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา  
[ไฟล์ประกาศ]
31 / 10 / 2560 โรงเรียนบ้านแม่พริก
432 โรงเรียนบัวสลีวิทยา ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน 
[ไฟล์ประกาศ]
20 / 10 / 2560 โรงเรียนอนุบาลบัวสลี
431 โรงเรียนบัวสลีวิทยา ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน 
[ไฟล์ประกาศ]
17 / 10 / 2560 โรงเรียนอนุบาลบัวสลี
429 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 
[ไฟล์ประกาศ]
10 / 10 / 2560 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
428 โรงเรียนบัวสลีวิทยา รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์
ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ 

[ไฟล์ประกาศ]
09 / 10 / 2560 โรงเรียนอนุบาลบัวสลี
427 โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาวิชาเอกภาษาอังกฤษ,วิชาเอกภาษาไทย,วิชาเอกคณิตศาสตร์,วิชาเอกสังคมศึกษา, หรือวิชาเอกอื่นๆ(วิชาเอกภาษาอังกฤษ,วิ 
[ไฟล์ประกาศ]
05 / 10 / 2560 โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง
426 (แก้ไข ประกาศ) รับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน ในตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา รับสมัครวันที่ 3-9 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น ณ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 
[ไฟล์ประกาศ]
03 / 10 / 2560 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
425 รับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน ในตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครวันที่ 3-9 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น ณ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 

[ไฟล์ประกาศ]
02 / 10 / 2560 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
424 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์) 
[ไฟล์ประกาศ]
15 / 09 / 2560 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
423 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 
[ไฟล์ประกาศ]
15 / 08 / 2560 โรงเรียนบ้านโป่งนก
422 โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกปฐมวัย ตั้งแต่วันที่ 15 - 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560  
[ไฟล์ประกาศ]
11 / 08 / 2560 โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง
421 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 
[ไฟล์ประกาศ]
10 / 08 / 2560 โรงเรียนบ้านโป่งนก
420 ประกาศรับสมัครอัตราจ้างตำแหน่งนักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน) 
[ไฟล์ประกาศ]
02 / 08 / 2560 โรงเรียนบ้านโป่งนก
419 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ 
[ไฟล์ประกาศ]
25 / 07 / 2560 โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา
418 ด้วยโรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงราย
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนจำนวน
1 อัตรา วิชาเอก ภาษาอังกฤษ อัตราเงินเดือน 6,000 บาท รับสมัคร 17 - 23กรกฎาคม 2560 (ไม่เว้ 

[ไฟล์ประกาศ]
13 / 07 / 2560 โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง
415 ประกาศโรงเรียนบ้านสันก้างปลา
เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน  

[ไฟล์ประกาศ]
03 / 07 / 2560 โรงเรียนบ้านสันก้างปลา
411 ประกาศโรงเรียนบ้านสันก้างปลา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน 

[ไฟล์ประกาศ]
30 / 06 / 2560 โรงเรียนบ้านสันก้างปลา
410 ประกาศโรงเรียนบ้านสันก้างปลา
เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
วิชาเอกภาษาไทย คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครวันที่ 27-30 มิถุนายน 2560  

[ไฟล์ประกาศ]
28 / 06 / 2560 โรงเรียนบ้านสันก้างปลา
409 ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า
เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
 

[ไฟล์ประกาศ]
24 / 06 / 2560 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า
407 โรงเรียนบ้านป่าแงะ อำเภอป่าแดด มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดดังเอกสารแนบ
สอบถามเพิ่มเติม 053186405 , 0898515058
 
23 / 06 / 2560 โรงเรียนบ้านป่าแงะ
406 ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน  
[ไฟล์ประกาศ]
23 / 06 / 2560 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า
404 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
รับสมัคร 22 - 26 มิถุนายน 2560 

[ไฟล์ประกาศ]
20 / 06 / 2560 โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก
403 ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนสาขาวิชาเอกภาษาไทย
 

[ไฟล์ประกาศ]
19 / 06 / 2560 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ
402 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าบง
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-22 มิ.ย.60 นี้ ในวันและเวลาราชการ
โทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ที่ 053-738252  

[ไฟล์ประกาศ]
14 / 06 / 2560 โรงเรียนบ้านป่าบง
401 ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
วิชาเอกประถมศึกษา หรือภาษาไทย หรือ คณิตศาสตร์ หรือ ภาษาอังกฤษ หรือ สังคมศึกษา
จำนวน 1 อัตรา 

[ไฟล์ประกาศ]
09 / 06 / 2560 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า
400 ประกาศโรงเรียนบ้านสันก้างปลา
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (วิชาเอกภาษาไทย)
 

[ไฟล์ประกาศ]
08 / 06 / 2560 โรงเรียนบ้านสันก้างปลา
398 ประกาศโรงเรียนบ้านเหมืองง่า
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน 

[ไฟล์ประกาศ]
31 / 05 / 2560 โรงเรียนบ้านเหมืองง่า
397 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 
[ไฟล์ประกาศ]
29 / 05 / 2560 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา
396 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ๒ อัตรา  
[ไฟล์ประกาศ]
23 / 05 / 2560 โรงเรียนบ้านป่าสัก
395 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน 
[ไฟล์ประกาศ]
17 / 05 / 2560 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
394 ประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน 
[ไฟล์ประกาศ]
12 / 05 / 2560 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่
393 ประกาศผลการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย สาขาวิชาเอกดนตรี และ สาขาวิชาเอกภาษาไทย 
[ไฟล์ประกาศ]
11 / 05 / 2560 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
392 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
[ไฟล์ประกาศ]
11 / 05 / 2560 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ
391 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาไทยและสาขาดนตรี 
[ไฟล์ประกาศ]
10 / 05 / 2560 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
390 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกสังคมศึกษา และครูพี่เลี้ยงนักเรียนปฐมวัย รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 
[ไฟล์ประกาศ]
10 / 05 / 2560 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
389 โรงเรียนบ้านโป่งแดง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดดังแนบ 

[ไฟล์ประกาศ]
09 / 05 / 2560 โรงเรียนบ้านโป่งแดง
388 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ ครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรี ขอให้ผู้มีสิทธิสอบ มาทำการสอบในวันที่ 10 พ.ค. 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 
[ไฟล์ประกาศ]
09 / 05 / 2560 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี
387 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่ตาแมว เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน  
[ไฟล์ประกาศ]
09 / 05 / 2560 โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว
385 ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราววิชาเอกภาษาไทย ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 3 ราย
 

[ไฟล์ประกาศ]
08 / 05 / 2560 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ
384 โรงเรียนบ้านสันสลี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างรายเดือนจำนวน 1 อัตรา จำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งสิ้น 20 ราย ตามรายละเอียดดังแนบ 
[ไฟล์ประกาศ]
08 / 05 / 2560 โรงเรียนบ้านสันสลี
383 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าต้าก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน 
[ไฟล์ประกาศ]
07 / 05 / 2560 โรงเรียนบ้านป่าต้าก
382 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่ตาแมว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน  
[ไฟล์ประกาศ]
04 / 05 / 2560 โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว
381 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๔ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐รายละเอียดดังแนบ 

[ไฟล์ประกาศ]
03 / 05 / 2560 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ
380 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาไทย และสาขาวิชาเอกดนตรี ตามรายละเอียดดังแนบ 
[ไฟล์ประกาศ]
03 / 05 / 2560 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
379 ประกาศโรงเรียนบ้านดอยช้างรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-9 พฤษภาคม 2560
 

[ไฟล์ประกาศ]
03 / 05 / 2560 โรงเรียนบ้านดอยช้าง
378 โรงเรียนบ้านสันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา (ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ,วิทยาศาสตร์) อัตราเงินเดือน 6,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 7 พฤษภาคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร.08-99512083 หรือ 09-330766 
[ไฟล์ประกาศ]
02 / 05 / 2560 โรงเรียนบ้านสันสลี
376 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี อำเภอเวียงป่าเป้า รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอก ดนตรี จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 - 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  
[ไฟล์ประกาศ]
30 / 04 / 2560 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี
375 ด้วยโรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนจำนวน 1 อัตรา วิชาเอกภาษาอังกฤษ อัตราเงินเดือน 6,000 บาท รับสมัครระหว่างวันที่ 3 - 7 พฤษภาคม 2560 ณ โ 
[ไฟล์ประกาศ]
29 / 04 / 2560 โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง
374 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
[ไฟล์ประกาศ]
28 / 04 / 2560 โรงเรียนบ้านป่าต้าก
373 ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนจำนวน 1 อัตรา 
[ไฟล์ประกาศ]
26 / 04 / 2560 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ
372 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา (วิชาเอกปฐมวัย) รับสมัครระหว่างวันที่ 17 เมษายน - 9 พฤษภาคม พ.ศ.2560 
[ไฟล์ประกาศ]
26 / 04 / 2560 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่
370 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่ตาแมว เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 -28 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ในวัน เวลาราชการ 
[ไฟล์ประกาศ]
19 / 04 / 2560 โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว
368 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา (วิชาเอกคอมพิวเตอร์) รับสมัครระหว่างวันที่ 21 - 28 เมษายน พ.ศ.2560 
[ไฟล์ประกาศ]
06 / 04 / 2560 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์
367 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา (วิชาเอกปฐมวัย) รับสมัครระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560 
[ไฟล์ประกาศ]
25 / 03 / 2560 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา
366 โรงเรียนบ้านสิบสอง อำเภอพาน รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน วิชาเอกทั่วไป
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 12 พฤษภาคม 2560 ในวัน เวลาราชการ  

[ไฟล์ประกาศ]
23 / 03 / 2560 โรงเรียนบ้านสิบสอง
365 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย 
[ไฟล์ประกาศ]
23 / 03 / 2560 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า
364 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (วิชาเอกปฐมวัย) จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน เดื 
[ไฟล์ประกาศ]
16 / 03 / 2560 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า
363 โรงเรียนบ้านโป่งแดง ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา 
[ไฟล์ประกาศ]
16 / 03 / 2560 โรงเรียนบ้านโป่งแดง
362 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (วิชาเอกปฐมวัย) 
[ไฟล์ประกาศ]
16 / 03 / 2560 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา
360 ด้วยโรงเรียนป่าแดงวิทยา ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัคร วันที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560 – วันที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2 

[ไฟล์ประกาศ]
15 / 03 / 2560 โรงเรียนป่าแดงวิทยา
359 โรงเรียนบ้านสันติวัน ประกาศรับสมัครครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา วิชาเอกประถมศึกษา (พิจารณาเป็นพิเศษ) ภาษาไทย, คณิตศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 17 มีนาคม 2560
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 089-8550623  

[ไฟล์ประกาศ]
10 / 03 / 2560 โรงเรียนบ้านสันติวัน
357 ด่วน !!!!!!! ถึง 31 มีนาคม 2560
ประกาศโรงเรียนบ้านฝั่งตื้น
ด้วยทางโรงเรียนบ้านฝั่งตื้น ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย
มีความประสงค์ รับสมัครครูสอนภาษาจีน จำนวน ๑ อัตรา
วุฒิปริญญาตรี เอกภาษาจีน
สนใจติดต่อ ผอ.สมัย อิ่ 

[ไฟล์ประกาศ]
06 / 03 / 2560 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น
356 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา (วิชาเอกปฐมวัย) รับสมัครระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560
 

[ไฟล์ประกาศ]
24 / 02 / 2560 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา
354 โรงเรียนบ้านโป่งแดง ประกาศรับสมัครครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกภาษาอังกฤษ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10- 27 มกราคม 2560  
[ไฟล์ประกาศ]
11 / 01 / 2560 โรงเรียนบ้านโป่งแดง
353 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา ประกาศรับสมัครครูผู้สอน 1 อัตรา วิชาเอกคณิตศาสตร์ (มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 10 มกราคม 2560 
[ไฟล์ประกาศ]
07 / 01 / 2560 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา
351 โรงเรียนบ้านสันก้างปลา ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย 
[ไฟล์ประกาศ]
13 / 12 / 2559 โรงเรียนบ้านสันก้างปลา
350 โรงเรียนบ้านสันก้างปลา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย 
[ไฟล์ประกาศ]
09 / 12 / 2559 โรงเรียนบ้านสันก้างปลา
346 โรงเรียนสันกลางวิทยา โรงเรียนบ้านแม่คาวหลวง โรงเรียนบ้านถ้ำและโรงเรียนบ้านป่าต้าก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา คือ ครูสอนภาษาอังกฤ 
[ไฟล์ประกาศ]
30 / 11 / 2559 โรงเรียนสันกลางวิทยา
345 รงเรียนอนุบาลแม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาไทย  
[ไฟล์ประกาศ]
28 / 11 / 2559 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
344 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาไทย 
[ไฟล์ประกาศ]
24 / 11 / 2559 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
343 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนปฐมวัย ให้ผู้ที่สิทธิ์สอบคัดเลือกมาทำการสอบในวันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารอำนวยการ 
[ไฟล์ประกาศ]
16 / 11 / 2559 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา
342 โรงเรียนบ้านป่าตึง อำเภอเวียงป่าเป้า รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกทั่วไป 
[ไฟล์ประกาศ]
11 / 11 / 2559 โรงเรียนบ้านป่าตึง
341 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาไทย  
[ไฟล์ประกาศ]
10 / 11 / 2559 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
340 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนปฐมวัย 
[ไฟล์ประกาศ]
09 / 11 / 2559 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา
339 โรงเรียนบ้านปางอ้อย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูจ้างสอน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.085-7091952 
[ไฟล์ประกาศ]
02 / 11 / 2559 โรงเรียนบ้านปางอ้อย
338 โรงเรียนบ้านป่าตึง อำเภอเวียงป่าเป้า รับสมัครครูอัตรจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนบ้านป่าตึง ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ติดต่อสอบถาม โทร 052-029386,08 
[ไฟล์ประกาศ]
31 / 10 / 2559 โรงเรียนบ้านป่าตึง
337 ตามที่โรงเรียนบ้านดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ได้ประกาศรับสมัครครูผู้สอน เอกการศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา ในวันที่ 24 ตุลาคม 2559 และทำการคัดเลือกในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเล 
[ไฟล์ประกาศ]
31 / 10 / 2559 โรงเรียนบ้านดอยช้าง
336 ตามที่โรงเรียนบ้านดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ได้ประกาศรับสมัครครูผู้สอน เอกการศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา ในวันที่ 24 ตุลาคม 2559 บัดนี้ได้ครบกไหนกเวลารับสมัครแล้ว ทางโรงเรียนจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ดังแนบ (ให้ผู้ 
[ไฟล์ประกาศ]
30 / 10 / 2559 โรงเรียนบ้านดอยช้าง
335 ด้วยโรงเรียนบ้านดอยช้างรับสมัครครูอัตราจ้างระดับปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา งบเงินอุดหนุน (รายละเอียดดังแนบ) ติดต่อสอบถาม นางสาวแววดาว วงค์อุ่น (งานบริหารบุคลากร) 089-2613981, 095-4341811 
[ไฟล์ประกาศ]
24 / 10 / 2559 โรงเรียนบ้านดอยช้าง
334 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน ตำแหน่งครูผู้สอน (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)
ในวันที่ 10-13 ตุลาคม 2559 ยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย  

[ไฟล์ประกาศ]
07 / 10 / 2559 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
333 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักการภารโรง ในวันที่ 10 -13 ตุลาคม 2559
ยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย 

[ไฟล์ประกาศ]
07 / 10 / 2559 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
332 ประกาศโรงเรียนบ้านร้องบง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ให้ผู้ที่มีรายชื่อลำดับที่ 1 มารายงานตัวและเตรียมเอกสารในการทำสัญญาจ้าง เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ณ โรงเรียนบ้านร้องบง อำเภอแม่สร 
[ไฟล์ประกาศ]
30 / 09 / 2559 โรงเรียนบ้านร้องบง
331 ประกาศโรงเรียนบ้านร้องบง เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน จึงให้ผู้ที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบ มาทำการสอบคัดเลือก ในวันที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
[ไฟล์ประกาศ]
28 / 09 / 2559 โรงเรียนบ้านร้องบง
330 แก้ไข ประกาศโรงเรียนบ้านร้องบง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19-27 กันยายน 2559 ในวัน เวลาราชการ 
[ไฟล์ประกาศ]
21 / 09 / 2559 โรงเรียนบ้านร้องบง
329 ประกาศโรงเรียนบ้านร้องบง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 กันยายน 2559 ในวัน เวลาราชการ 
[ไฟล์ประกาศ]
14 / 09 / 2559 โรงเรียนบ้านร้องบง
328 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา  
[ไฟล์ประกาศ]
26 / 07 / 2559 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)
327 รร.บ้านโป่งปูเฟือง รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนปฐมวัย วิชาเอก ปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา 
[ไฟล์ประกาศ]
25 / 07 / 2559 โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง
322 ร.ร.บัวสลีวิทยา อ.แม่ลาว รับสมัครครูคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 6,000 บาท โทร 08-1882-7127 ถึง 29 ก.ค.59 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
[
ไฟล์ประกาศ]
23 / 07 / 2559 โรงเรียนวรวุฒิ
320 โรงเรียนบ้านโป่งแดง ตำบลทรายขาว อำเภอพาน มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ อัตราค่าจ้างเดือนละเดือน 6,000 บาท ติดต่อสอบถาม 0-5395-8086 /089-5607531
 

[ไฟล์ประกาศ]
04 / 07 / 2559 โรงเรียนบ้านโป่งแดง
317 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์รับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม 
[ไฟล์ประกาศ]
02 / 06 / 2559 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์
315 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูปฐมวัย  01 / 06 / 2559 โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา
314 โรงเรียนบ้านหนองผำ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน 
[ไฟล์ประกาศ]
23 / 05 / 2559 โรงเรียนบ้านหนองผำ
313 โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ...ประกาศ...รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา  
[ไฟล์ประกาศ]
23 / 05 / 2559 โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา
311 โรงเรียนบ้านหนองผำ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน 
[ไฟล์ประกาศ]
20 / 05 / 2559 โรงเรียนบ้านหนองผำ
310 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ขอยกเลิกการประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
[ไฟล์ประกาศ]
17 / 05 / 2559 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
309 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ประกาศผลการสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 
[ไฟล์ประกาศ]
17 / 05 / 2559 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก
308 โรงเรียนปางมะกาดวิทยา ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย รับสมัครบุคลากรชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา 
[ไฟล์ประกาศ]
16 / 05 / 2559 โรงเรียนบ้านปางมะกาด
307 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ 
[ไฟล์ประกาศ]
15 / 05 / 2559 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก
306 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย รับสมัครบุคลากรชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-19 พ.ค. 59 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 
[ไฟล์ประกาศ]
13 / 05 / 2559 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
305 ด้วยโรงเรียนบ้านโป่งแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 คน แต่เนื่องด้วยไม่มีผู้สมัครผ่านการคัดเลือก จึงทำการเปิดรับ 
[ไฟล์ประกาศ]
13 / 05 / 2559 โรงเรียนบ้านโป่งแดง
304 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ประกาศผลการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ และดนตรีศึกษา  
[ไฟล์ประกาศ]
12 / 05 / 2559 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
303 โรงเรียนบ้านลังกา ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 
[ไฟล์ประกาศ]
12 / 05 / 2559 โรงเรียนบ้านลังกา
302 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา  
[ไฟล์ประกาศ]
10 / 05 / 2559 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก
300 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ และดนตรีศึกษา 
[ไฟล์ประกาศ]
10 / 05 / 2559 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
299 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ประผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงระดับอนุบาล 
[ไฟล์ประกาศ]
09 / 05 / 2559 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
298 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกปฐมวัย โรงเรียนบ้านลังกา ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  
[ไฟล์ประกาศ]
09 / 05 / 2559 โรงเรียนบ้านลังกา
297 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงระดับอนุบาล 
[ไฟล์ประกาศ]
08 / 05 / 2559 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
296 ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านสันสลี
 

[ไฟล์ประกาศ]
07 / 05 / 2559 โรงเรียนบ้านสันสลี
295 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้ช่วย) โรงเรียนบ้านสันสลี
 

[ไฟล์ประกาศ]
07 / 05 / 2559 โรงเรียนบ้านสันสลี
294 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูพี่เลี้ยงระดับอนุบาล จำนวน 5 อั้ตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-8 พ.ค. 2559 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 
[ไฟล์ประกาศ]
06 / 05 / 2559 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
293 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 
[ไฟล์ประกาศ]
06 / 05 / 2559 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี
292 โรงเรียนบ้านหนองผำ รับสมัคร ครูอัตราจ้าง เอกสังคม จำนวน 1 อัตรา 
[ไฟล์ประกาศ]
05 / 05 / 2559 โรงเรียนบ้านหนองผำ
287 ด้วยโรงเรียนบ้านสันสลี ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ และภาษาไทย จำนวน ๒ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๒ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
[ไฟล์ประกาศ]
03 / 05 / 2559 โรงเรียนบ้านสันสลี
286 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ และดนตรี รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-9 พ.ค. 59 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ  
[ไฟล์ประกาศ]
03 / 05 / 2559 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
283 โรงเรียนบ้านลังกา ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครครูผู้สอน สาขาวิชาเอกปฐมวัย จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน 6,000 บาท ตั้งแต่วันที่ ๒ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ไม่ 
[ไฟล์ประกาศ]
25 / 04 / 2559 โรงเรียนบ้านลังกา
281 ด้วยโรงเรียนป่าแดงวิทยา ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รับสมัครครูจ้างสอน จำนวน 2 อัตรา
ครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ครูจ้างสอนภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
สมัครวันที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ.2559 – วันที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559  

[ไฟล์ประกาศ]
21 / 04 / 2559 โรงเรียนป่าแดงวิทยา
279 รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน 
[ไฟล์ประกาศ]
05 / 04 / 2559 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)
278 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตรา ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ หรือ ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
รับสมัคร ตั้งแต่ ๑ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ (ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)
ติดต่อสอบถามโทร 

[ไฟล์ประกาศ]
04 / 04 / 2559 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา
276 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาอังกฤษ และดนตรี รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านโป่งเทวี โทร.053-782111, 0817246499 (ผอ.อิ่นคำ ใจกันทะ), 091-8586068 (ครูภารดี ใจมั่น) 
[ไฟล์ประกาศ]
03 / 04 / 2559 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี
272 ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์ประกาศ]
18 / 03 / 2559 โรงเรียนพิมพ์รดา
270 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน 
[ไฟล์ประกาศ]
12 / 03 / 2559 โรงเรียนบ้านป่าแงะ
269 โรงเรียนบ้านป่าตึง ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประกาศรับสมัครครูจ้างสอน วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 6,500 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม – 28 มีนาคม พ.ศ.2559 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ที่ 08-9852-4151 
[ไฟล์ประกาศ]
08 / 03 / 2559 โรงเรียนบ้านป่าตึง
266 ด้วยปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านป่าแงะ อำเภอป่าแดด มีความประสงค์รับสมัครครูอัตราจ้างโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 
[ไฟล์ประกาศ]
07 / 03 / 2559 โรงเรียนบ้านป่าแงะ
265 ด้วยโรงเรียนป่าแดงวิทยา ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน จำนวน ๑ อัตรา ติดต่อสอบถาม หมายเลขโทรศัพท์ 08-9854-5661 (ในเวลาราชการ) 
[ไฟล์ประกาศ]
03 / 03 / 2559 โรงเรียนป่าแดงวิทยา
263 โรงเรียนป่าแดงวิทยา ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา รับสมัคร วันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 – วันที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.255 
[ไฟล์ประกาศ]
19 / 02 / 2559 โรงเรียนป่าแดงวิทยา
260 ประกาศโรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ เรื่อง ประกาศผลสอบการคัดเลือก พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน
 

[ไฟล์ประกาศ]
11 / 02 / 2559 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ
259 ประกาศโรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน
 

[ไฟล์ประกาศ]
09 / 02 / 2559 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ
258 (แก้ไขและเพิ่มเติม)ประกาศโรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ ตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา 08.30 - 16. 
[ไฟล์ประกาศ]
02 / 02 / 2559 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ
256 ประกาศโรงเรียนริมวัง ๑
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ (ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง)
 

[ไฟล์ประกาศ]
05 / 01 / 2559 โรงเรียนริมวัง ๑
255 โรงเรียนริมวัง๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ เพื่อคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
และให้ผู้มีรายชื่อ มาสอบสมรรถนะ ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม โรงเรียนริมวัง ๑
เวลา ๐๙.๐๐ -๑๖.๐๐ น.
 

[ไฟล์ประกาศ]
28 / 12 / 2558 โรงเรียนริมวัง ๑
253 ประกาศโรงเรียนบ้านดอยช้าง เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรง 
[ไฟล์ประกาศ]
21 / 12 / 2558 โรงเรียนบ้านดอยช้าง
252 โรงเรียนบ้านดอยช้างประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรง ดังไฟล์แนบ 
[ไฟล์ประกาศ]
19 / 12 / 2558 โรงเรียนบ้านดอยช้าง
251 (ฉบับแก้ไข) ประกาศโรงเรียนริมวัง1
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

 

[ไฟล์ประกาศ]
18 / 12 / 2558 โรงเรียนริมวัง ๑
249 ประกาศโรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอก คณิตศาสตร์ 
[ไฟล์ประกาศ]
14 / 12 / 2558 โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม
248 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง
ค่าตอบแทน เดือนละ 10,430 บาท ยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน ระหว่างวันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ  

[ไฟล์ประกาศ]
14 / 12 / 2558 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน
247 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่ตาแมว เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 
[ไฟล์ประกาศ]
13 / 12 / 2558 โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว
246 ประกาศโรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
[ไฟล์ประกาศ]
11 / 12 / 2558 โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม
245 โรงเรียนบ้านดอยช้างขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง อัตราเงินเดือน 9,000 (เก้าพันบาทถ้วน) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-18 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านดอยช้าง (ไม้เว้นวันหยุดราชการ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 19 ธันวาคม 25 
[ไฟล์ประกาศ]
10 / 12 / 2558 โรงเรียนบ้านดอยช้าง
244 โรงเรียนบ้านป่าตึง ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์รับสมัครครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่การสอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม – 18 ธันวาคม พ.ศ.2558 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ที 
[ไฟล์ประกาศ]
09 / 12 / 2558 โรงเรียนบ้านป่าตึง
243 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่ตาแมว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ(ตำแหน่งครูผู้สอน) 
[ไฟล์ประกาศ]
09 / 12 / 2558 โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว
242 ประกาศโรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิชาเอกคณิตศาสตร์ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.00 น. ในวันแล 
[ไฟล์ประกาศ]
02 / 12 / 2558 โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม
241 ด้วยทางโรงเรียนบ้านดอยช้าง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-7 ธันวาคม 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือตามรายละเอียดดังแนบ 
[ไฟล์ประกาศ]
01 / 12 / 2558 โรงเรียนบ้านดอยช้าง
236 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่ตาแมว เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.00 น. ในวันและเวลารา 

[ไฟล์ประกาศ]
01 / 12 / 2558 โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว
233 โรงเรียนบ้านป่าบง ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 (เว้นวันหยุดราชการ) ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 0 
[ไฟล์ประกาศ]
25 / 11 / 2558 โรงเรียนบ้านป่าบง
231 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า ประรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 
[ไฟล์ประกาศ]
24 / 11 / 2558 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า
229 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงระดับอนุบาล 
[ไฟล์ประกาศ]
10 / 11 / 2558 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
228 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 20 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามโทร 082-6137692,083 
[ไฟล์ประกาศ]
10 / 11 / 2558 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า
227 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงอนุบาล ให้มาสอบ ณ โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 
[ไฟล์ประกาศ]
09 / 11 / 2558 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
226 รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักการภารโรง
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ห้องศิลาฤกษ์ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ระหว่างวันที่ ๓-๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  

[ไฟล์ประกาศ]
03 / 11 / 2558 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
225 ประกาศรับสมัครครูพี่เลี้ยงระดับปฐมวัย 
[ไฟล์ประกาศ]
02 / 11 / 2558 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
224 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
ให้มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. หากไม่มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างตามกำหนดดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
 

[ไฟล์ประกาศ]
30 / 10 / 2558 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
223 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ให้ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. หากไม่มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างตามกำหนดดังกล่าว ถือว่าสละสิ 

[ไฟล์ประกาศ]
30 / 10 / 2558 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
222 โรงเรียนบ้านป่าบง ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 7,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 053 
[ไฟล์ประกาศ]
30 / 10 / 2558 โรงเรียนบ้านป่าบง
221 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติหน้าที่นักการภารโรง ให้มาสอบ ณ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ต.ธารทอง อ.พานจ.เชียงราย วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
[ไฟล์ประกาศ]
29 / 10 / 2558 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
220 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติงาน ตำแหน่งพี่เลี้ยงอนุบาล ให้มาสอบ ณ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ต.ธารทอง อ.พานจ.เชียงราย วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
[ไฟล์ประกาศ]
29 / 10 / 2558 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
219 ประกาศผลการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติการสอน (โครงการขาดแคลนครูขั้นวิกฤต) วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนเวียงผาวิทยา ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย  
[ไฟล์ประกาศ]
26 / 10 / 2558 โรงเรียนเวียงผาวิทยา
218 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ห้องศิลาฤกษ์ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ระหว่างวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึ 

[ไฟล์ประกาศ]
26 / 10 / 2558 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
217 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๒๖ -๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
เว 

[ไฟล์ประกาศ]
26 / 10 / 2558 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
216 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติการสอน (โครงการขาดแคลนครูขั้นวิกฤต) วิชาเอกคณิตศาสตร์ ให้มาสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ณ โรงเรียนเวียงผาวิทยา ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย วันที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น.
ขอให 

[ไฟล์ประกาศ]
21 / 10 / 2558 โรงเรียนเวียงผาวิทยา
215 โรงเรียนเวียงผาวิทยา ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติการสอน (โครงการขาดแคลนครูขั้นวิกฤต) วิชาเอกคณิตศาสตร์
วันที่ 16 - 20 ตุลาคม 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 

[ไฟล์ประกาศ]
16 / 10 / 2558 โรงเรียนเวียงผาวิทยา
213 ประกาศดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติการสอน วิชาเอกภาษาไทย (โครงการขาดแคลนครูขั้นวิกฤต) 
[ไฟล์ประกาศ]
15 / 10 / 2558 โรงเรียนเวียงผาวิทยา
212 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติการสอน (โครงการขาดแคลนครูขั้นวิกฤต) เอกภาษาไทย ให้มาสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ณ โรงเรียนเวียงผาวิทยา ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. พร้อมนำ 
[ไฟล์ประกาศ]
14 / 10 / 2558 โรงเรียนเวียงผาวิทยา
211 โรงเรียนเวียงผาวิทยา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งครูอัตราจ้าง
ครูรายเดือนสถานศึกษาขาดแคลนครูวิกฤต เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 7 - 13 ตุลาคม 2558
 

[ไฟล์ประกาศ]
08 / 10 / 2558 โรงเรียนเวียงผาวิทยา
210 โรงเรียนบ้านปางอ้อย ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก ภาษาอังกฤษ วันที่ 7 - 11 กันยายน 2558 สอบถามเพิ่มเติม โทร.091-8562804 
[ไฟล์ประกาศ]
07 / 09 / 2558 โรงเรียนบ้านปางอ้อย
209 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน 
[ไฟล์ประกาศ]
10 / 08 / 2558 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน
208 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 
[ไฟล์ประกาศ]
08 / 08 / 2558 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน
207 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน อ.เวียงป่าเป้า รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูอัตราจ้าง เอกคณิตศาสตร์  
[ไฟล์ประกาศ]
04 / 08 / 2558 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน
205 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง อนุบาลแม่ขะจาน 
[ไฟล์ประกาศ]
04 / 08 / 2558 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน
201 เนื่องด้วยโรงเรียนบ้านปางหลวงประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั้วคราว จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาเอกภาษาไทย วิชาเอกประถมศึกษา รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
[ไฟล์ประกาศ]
10 / 07 / 2558 โรงเรียนบ้านปางหลวง
200 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา
อำเภอแม่ลาว จ.เชียงราย 

[ไฟล์ประกาศ]
09 / 07 / 2558 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา
199 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 
[ไฟล์ประกาศ]
03 / 07 / 2558 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา
197 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง 
[ไฟล์ประกาศ]
30 / 06 / 2558 โรงเรียนบ้านดอนสลี
196 โรงเรียนบ้านโป่ง ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็ก อัตราค่าตอบแทน 10,430 บาท 
[ไฟล์ประกาศ]
30 / 06 / 2558 โรงเรียนบ้านโป่ง
195 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง 
[ไฟล์ประกาศ]
29 / 06 / 2558 โรงเรียนบ้านดอนสลี
194 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 
[ไฟล์ประกาศ]
29 / 06 / 2558 โรงเรียนบ้านสัน
193 ด้วยโรงเรียนบ้านดอยช้างมีความประสงค์รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว ดังรายระเอียด ดังแนบ (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 053-918090 หรือ093-1381718 ผอ.สวง กองจักร หรือ 089-2613981 ครูแววดาว หัวหน้างานบุคคล) 
[ไฟล์ประกาศ]
26 / 06 / 2558 โรงเรียนบ้านดอยช้าง
192 โรงเรียนบ้านดอนสลี ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-160143 
[ไฟล์ประกาศ]
25 / 06 / 2558 โรงเรียนบ้านดอนสลี
190 โรงเรียนบ้านแม่พริก (เมืองยศพิทยานุกุล) อำเภอแม่สรวย รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา โทร. 053 - 656586 โทร.081 - 9507427 
[ไฟล์ประกาศ]
22 / 06 / 2558 โรงเรียนบ้านแม่พริก
189 เปิดรับสมัครพนักงานราชการ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 
[ไฟล์ประกาศ]
15 / 06 / 2558 โรงเรียนบ้านสัน
188 ร.ร.บ้านผาแดงหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง"ครูผู้สอน"เอกทั่วไป 1 อัตรา 8-12 มิ.ย.2558 นี้ ในวันและเวลาราชการ ณ ร.ร.บ้านผาแดงหลวง โทร.08-9838-3586 โทร.09-5537-5858 [ไฟล์ประกาศ] 05 / 06 / 2558 โรงเรียนวรวุฒิ
186 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่ง"ศึกษานิเทศก์" 5 อัตรา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิจัยและประเมินผลการศึกษา ระหว่างวันที่ 9-15 มิ.ย.58 นี้ เวลา 08.30-16.30 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โทร. 08-6420-7015 [ไฟล์ประกาศ] 03 / 06 / 2558 โรงเรียนวรวุฒิ
182 ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
[ไฟล์ประกาศ]
21 / 05 / 2558 โรงเรียนบ้านป่าสัก
181 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
[ไฟล์ประกาศ]
20 / 05 / 2558 โรงเรียนบ้านป่าสัก
180 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ประกาศรับสมัครครูจ้างสอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 21 พ.ค. ถึง 27 พ.ค. 2558 
[ไฟล์ประกาศ]
20 / 05 / 2558 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
179 โรงเรียนบ้านแม่อ้อ ต.แม่อ้อ อ.พาน ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา ได้แก่ วิชาเอกภาษอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านแม่อ้อ ในวันและเวลาราชการ  
[ไฟล์ประกาศ]
19 / 05 / 2558 โรงเรียนบ้านแม่อ้อ
177 ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ 
[ไฟล์ประกาศ]
14 / 05 / 2558 โรงเรียนบ้านสัน
175 ประกาศรับสมัครครูอัตาจ้าง เอกวิชาภาษาอังกฤษ 
[ไฟล์ประกาศ]
13 / 05 / 2558 โรงเรียนบ้านป่าสัก
174 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ 
[ไฟล์ประกาศ]
13 / 05 / 2558 โรงเรียนบ้านสัน
173 ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ร.ร.บ้านสันสลี 
[ไฟล์ประกาศ]
12 / 05 / 2558 โรงเรียนบ้านสันสลี
172 โรงเรียนบ้านป่าตึง อ.พาน ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ได้แก่ วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา และ วิชาเอกวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 15 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านป่าตึง 2558 ในวันและเวลาราชการ  
[ไฟล์ประกาศ]
12 / 05 / 2558 โรงเรียนบ้านป่าตึง
171 โรงเรียนบ้านปางอ้อย ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน เอกภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 11 - 14 พฤษภาคม 2558 
[ไฟล์ประกาศ]
11 / 05 / 2558 โรงเรียนบ้านปางอ้อย
169 ประกาศโรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน ๗ คน ตามไฟล์ที่แนบ 
[ไฟล์ประกาศ]
10 / 05 / 2558 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
168 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกปฐมวัย
 

[ไฟล์ประกาศ]
09 / 05 / 2558 โรงเรียนบ้านลังกา
167 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู โรงเรียนบ้านสันสลี 
[ไฟล์ประกาศ]
09 / 05 / 2558 โรงเรียนบ้านสันสลี
166 ประกาศผู้สอบได้ 
[ไฟล์ประกาศ]
08 / 05 / 2558 โรงเรียนบ้านป่าแงะ
165 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ประกาศผลการสอบคัดเลือครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา 
[ไฟล์ประกาศ]
07 / 05 / 2558 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
164 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านต้นยาง ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ และ วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
[ไฟล์ประกาศ]
07 / 05 / 2558 โรงเรียนบ้านต้นยาง
163 โรงเรียนบ้านป่าแงะ ประกาศผู้สิทธิสอบ 
[ไฟล์ประกาศ]
07 / 05 / 2558 โรงเรียนบ้านป่าแงะ
162 โรงเรียนบ้านสัน รับสมัครครูอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน เอกภาษาอังกฤษ
รับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๑๑ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านสัน  

[ไฟล์ประกาศ]
07 / 05 / 2558 โรงเรียนบ้านสัน
161 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย
มีบ้านพัก ไฟฟ้า น้ำประปา อินเตอร์เน็ต และอาหารกลางวัน ให้ฟรี
สมัครตั้งแต่วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ที่ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) รายละเอียด 

[ไฟล์ประกาศ]
07 / 05 / 2558 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
159 โรงเรียนบ้านสันสลี รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา 
[ไฟล์ประกาศ]
06 / 05 / 2558 โรงเรียนบ้านสันสลี
157 ประกาศรับสมัครสอบครูอัตราจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน เอกปฐมวัย โรงเรียนบ้านลังกา อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วัน 4 - 8 พฤษภาคม 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
[ไฟล์ประกาศ]
04 / 05 / 2558 โรงเรียนบ้านลังกา
156 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย รับสมัครครูอัตราจ้างรายเดือน วิชาเอกพลศึกษาตั้งแต่วันที่ ๔-๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
[ไฟล์ประกาศ]
03 / 05 / 2558 โรงเรียนบ้านป่าแงะ
154 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว
โรงเรียนบ้านต้นยาง 

[ไฟล์ประกาศ]
01 / 05 / 2558 โรงเรียนบ้านต้นยาง
153 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา 
[ไฟล์ประกาศ]
29 / 04 / 2558 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
152 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
[ไฟล์ประกาศ]
29 / 04 / 2558 โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง
151 ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งม่าน เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ
 

[ไฟล์ประกาศ]
28 / 04 / 2558 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน
150 โรงเรียนบ้านต้นยาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านต้นยางตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชา คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา และครูผู้สอน วิชา ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา รวมจำนวน 2 อัตรา ติดต่อ 053-673375 
[ไฟล์ประกาศ]
27 / 04 / 2558 โรงเรียนบ้านต้นยาง
149 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง ครูผู้สอน
 

[ไฟล์ประกาศ]
25 / 04 / 2558 โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง
147 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย 
[ไฟล์ประกาศ]
10 / 04 / 2558 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
146 โรงเรียนบ้านแม่พริก ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูจ้างสอนอนุบาล 
[ไฟล์ประกาศ]
09 / 04 / 2558 โรงเรียนบ้านแม่พริก
145 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่การสอน (วิชาเอก ภาษาจีน ) จำนวน 1 อัตรา
http://www.hauykrai.com/pakad/pakad580408png.pdf 

[ไฟล์ประกาศ]
08 / 04 / 2558 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
144 การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็นครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่การสอน (วิชาเอก การศึกษาปฐมวัย) จำนวน 2 อัตรา
http://www.hauykrai.com/pakad/pakad580408tc.pdf
 

[ไฟล์ประกาศ]
08 / 04 / 2558 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
143 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน อ.เวียงป่าเป้า รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ 
[ไฟล์ประกาศ]
08 / 04 / 2558 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน
142 โรงเรียนบ้านแม่พริก (เมืองยศพิทยานุกุล) ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูจ้างสอนอนุบาล 
[ไฟล์ประกาศ]
07 / 04 / 2558 โรงเรียนบ้านแม่พริก
140 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวยรับสมัครครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา 
[ไฟล์ประกาศ]
06 / 04 / 2558 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
139 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวยรับสมัครครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา 
[ไฟล์ประกาศ]
04 / 04 / 2558 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง
138 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 
[ไฟล์ประกาศ]
03 / 04 / 2558 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
137 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง ครูผู้สอน(วิชาเอกภาษาไทย)
 
03 / 04 / 2558 โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง
136 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง ครูผู้สอน(วิชาเอกภาษาไทย)
 
03 / 04 / 2558 โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง
135 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง ครูผู้สอน (วิชาเอกภาษาไทย) 

[ไฟล์ประกาศ]
03 / 04 / 2558 โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง
132 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง ระหว่งวันที่ 31 มีนาคม 2558 - 7 เมษายน 2558  
[ไฟล์ประกาศ]
31 / 03 / 2558 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
130 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา อำเภอแม่สรวย รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา
 

[ไฟล์ประกาศ]
29 / 03 / 2558 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา
126 โรงเรียนบ้านแม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ประกาศรับสมัครครูจ้างสอนอนุบาล จำนวน 1 อัตรา 
[ไฟล์ประกาศ]
19 / 03 / 2558 โรงเรียนบ้านแม่พริก
122 โรงเรียนบ้านท่ามะโอ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (งบดำเนินงาน) รับสมัคร ระหว่างวันที่ 16 – 20 ม.ค. 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
[ไฟล์ประกาศ]
09 / 03 / 2558 โรงเรียนบ้านท่ามะโอ
120 ร.ร.เวียงกาหลงวิทยา อ.เวียงป่าเป้า รับสมัคร "ครูพี่เลี้ยง" 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท รับสมัคร 23-26 ก.พ.58 นี้ ณ ร.ร.เวียงกาหลงวิทยา ติดต่อ ผอ.ชัยวุธ เทพกอม โทร. 08-1163-5905 , 0-5370-4134 
[ไฟล์ประกาศ]
23 / 02 / 2558 โรงเรียนวรวุฒิ
118 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 
[ไฟล์ประกาศ]
30 / 12 / 2557 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา
117 โรงเรียนบ้านห้วยหอมเฒ่า ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน  
[ไฟล์ประกาศ]
15 / 12 / 2557 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า
116 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน  
[ไฟล์ประกาศ]
12 / 12 / 2557 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า
115 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 ธันวาคม 2557 ติดต่อสอบถามที่ 053-950275 , 085-6171073 , 082-6137692 
[ไฟล์ประกาศ]
03 / 12 / 2557 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า
110 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน (โครงการขาดแคลนครูขั้นวิกฤต)(เบอร์โทรติดต่อ 080-7939488)  
[ไฟล์ประกาศ]
31 / 10 / 2557 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
108 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
[ไฟล์ประกาศ]
29 / 10 / 2557 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
107 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน (โครงการขาดแคลนครูขั้นวิกฤต) 
[ไฟล์ประกาศ]
28 / 10 / 2557 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
106 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม อ.แม่สรวย จ.เชียงราย รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน จำนวน 1 อัตรา วิชาเอก สังคมศึกษา,ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,การประถมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 21-27 ตุลาคม 2557 โทร 053950155 
[ไฟล์ประกาศ]
22 / 10 / 2557 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
105 โรงเรียนบ้านขุนลาวรับสมัครครูอัตราจ้างตำแหน่งครูวิกฤต จำนวน 1 อัตรา
เอกสังคมศึกษา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-21 ตุลาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 22 ตุลาคม 2557
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์วันที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น.  

[ไฟล์ประกาศ]
16 / 10 / 2557 โรงเรียนบ้านขุนลาว
101 รร.บ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) อ.แม่สรวย รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา วิชาเอกสังคมและเอกปฐมวัย ระหว่างวันที่ 15-23 ต.ค.57 โทร.093-1829829 
[ไฟล์ประกาศ]
14 / 10 / 2557 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็กกี้ฮิทค็อค)
100 ร.ร.บ้านเลาลี อ.แม่สรวย รับสมัครครูอัตราจ้าง(ขาดแคลนวิกฤต) เอกศิลปศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท รับสมัครวันที่ 15-17 ก.ย.57 โทร.0-5376-0215 , 08-6197-3008
[
ไฟล์ประกาศ]
15 / 09 / 2557 โรงเรียนวรวุฒิ
96 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานราชการ 
[ไฟล์ประกาศ]
15 / 08 / 2557 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก
94 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา ตำแหน่งพนักงานราชการ 
[ไฟล์ประกาศ]
12 / 08 / 2557 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก
93 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน) สพป.เชียงราย เขต 2 
[ไฟล์ประกาศ]
04 / 08 / 2557 โรงเรียนสุพัตรา
92 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา 
[ไฟล์ประกาศ]
02 / 08 / 2557 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก
91 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบในตำแหน่งครูอัตราจ้างชัวคราว ของโรงเรียนปางมะกาดวิทยา
ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป  

[ไฟล์ประกาศ]
26 / 07 / 2557 โรงเรียนบ้านปางมะกาด
82 ร.ร.บ้านขุนสรวย ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย รับสมัครครูอัตราจ้าง(ขาดครูขั้นวิกฤต) รับสมัครทุกวิชาเอก จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท รับสมัครระหว่างวันที่ 17-22 มิ.ย.57 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ร.ร.บ้านขุนสรวย โทร.0-5316-0185 ผอ.08-1998-29&#8203; 
[ไฟล์ประกาศ]
19 / 06 / 2557 โรงเรียนวรวุฒิ
77 โรงเรียนบ้านแม่อ้อ ต.แม่อ้อ อ.พาน รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 5,000 บาท
วิชาเอก ทุกวิชาเอกที่มีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ
คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิสมัครคัดเลือก  

[ไฟล์ประกาศ]
19 / 06 / 2557 โรงเรียนบ้านแม่อ้อ
74 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปารับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน(ครูพี้เลี้ยง) จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 6,500 บาท
วิชาเอก ทุกวิชาเอกที่มีประสบการณ์ในการสอนปฐมวัย
คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิสมัครคัดเลือก 

[ไฟล์ประกาศ]
12 / 06 / 2557 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา
73 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปารับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน(ครูพี้เลี้ยง) จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 6,500 บาท
วิชาเอกปฐมวัย 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิสมัครคัดเลือก
1.ผู้สมัครต้องทีคุณสมบัติ 

[ไฟล์ประกาศ]
05 / 06 / 2557 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา
72 โรงเรียนบ้านขุนลาวรับสมัครอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา 
[ไฟล์ประกาศ]
03 / 06 / 2557 โรงเรียนบ้านขุนลาว
71 โรงเรียนบ้านป่าตึง ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประกาศรับสมัครครูจ้างสอน วิชาเอกภาษาไทยหรือวิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน พ.ศ.2557 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ที่ 08-9852-4151(ครูสุร 
[ไฟล์ประกาศ]
01 / 06 / 2557 โรงเรียนบ้านป่าตึง
69 โรงเรียนบ้านเจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง ทุกวิชาเอก
จำนวน 1 อัตรา งบโรงเรียน..
สนใจติดต่อ 053-738258 หรือ 081-5982298 (ครูมนัญญา) ด่วนค่ะ 

[ไฟล์ประกาศ]
28 / 05 / 2557 โรงเรียนบ้านเจริญเมือง
67 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม(สันช้างตาย) อ.พาน จ.เชียงราย รับโอนย้ายครู - ครูผู้ช่วย 4 ตำแหน่ง 1.วิชาเอกภาษาอังกฤษ 2.วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 3.วิชาเอกคณิตศาสตร์ 4.วิชาเอกคอมพิวเตอร์หรือภาษาไทยหรือประถมศึกษา- ครู.คศ1 1 ตำแหน่ง วิชาเอกภาษาไทย หรือเอก 
[ไฟล์ประกาศ]
27 / 05 / 2557 โรงเรียนลัดดาวรรณ
66 ประกาศผลการสอบครูอัตราจ้าง รายชื่อดังแนบ
ให้ผู้มีรายชื่อในลำดับที่ 1 มารายงานตัวพร้อมทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ เวลา 9.00 น.


 

[ไฟล์ประกาศ]
26 / 05 / 2557 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ
62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ
สอบคัดเลือก ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

[ไฟล์ประกาศ]
21 / 05 / 2557 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ
60 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน
ด้วย โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ หมู่ที่ 11 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
มีความประสงค์คัดสรรอัตราจ้างครูอัตราจ้าง อัตราเงินเดือน 6,000 บาท จำนวน ๑ อัตรา
 

[ไฟล์ประกาศ]
14 / 05 / 2557 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ
59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 
[ไฟล์ประกาศ]
11 / 05 / 2557 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็กกี้ฮิทค็อค)
58 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวยรับสมัครครูพี่เลี้ยงอนุบาล 
[ไฟล์ประกาศ]
09 / 05 / 2557 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
57 โรงเรียนบ้านสันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย รับสมัครคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยครู จำนวน 1 อัตรา 
[ไฟล์ประกาศ]
30 / 04 / 2557 โรงเรียนบ้านสันสลี
56 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) ต.วาวี อ.แม่สรวย รับสมัครครูจ้างสอน 2 อัตรา 1. วิชาเอกภาษาไทยหรือประถมศึกษา 1 ตำแหน่ง 2.วิชาเอกปฐมวัย 1 ตำแหน่ง วุฒิการศึกษาปริญญาตรีและมีใบประกอบวิชาชีพ รับสมัครระหว่างวันที่ 1-10 พฤษภาคม 2557 สอบถามโทร.093-1829 
[ไฟล์ประกาศ]
29 / 04 / 2557 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็กกี้ฮิทค็อค)
55 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวยรับสมัครครูภาษาไทย 
[ไฟล์ประกาศ]
26 / 04 / 2557 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
54 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย รับสมัครครูอัตราจ้างจำนวน 1 อัตรา วิชาเอกภาษาไทย สมัครระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2557 - 3 พฤษภาคม 2557 รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ 
[ไฟล์ประกาศ]
25 / 04 / 2557 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
48 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวยรับสมัครครูปฐมวัย 
[ไฟล์ประกาศ]
19 / 04 / 2557 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
47 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา อ.เวียงป่าเป้า มีความประสงค์รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ หรือพลศึกษา​​ จำนวน 1 อัตรา ส่งใบสมัครสอบคัดเลือก วันที่ ๑๙-๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ 
[ไฟล์ประกาศ]
19 / 04 / 2557 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา
46 โรงเรียนบ้านป่าแงะ อำเภอป่าแดด มีความประสงค์รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็ก (เพศหญิง)รับทุกวิชาเอก (ถ้าจบปฐมวัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ)​​ จำนวน 1 อัตรา 
[ไฟล์ประกาศ]
09 / 04 / 2557 โรงเรียนบ้านป่าแงะ
38 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โรงเรียนบ้านป่าบง อ.พาน 

[ไฟล์ประกาศ]
14 / 03 / 2557 โรงเรียนบ้านป่าบง
37 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โรงเรียนบ้านป่าบง อ.พาน 

[ไฟล์ประกาศ]
13 / 03 / 2557 โรงเรียนบ้านป่าบง
35 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่ 19-31 มี.ค 57 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถาม 093 - 1829829  
[ไฟล์ประกาศ]
11 / 03 / 2557 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็กกี้ฮิทค็อค)
30 โรงเรียนบ้านป่าบง อ.พาน จ.เชียงราย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 053-738252
 

[ไฟล์ประกาศ]
06 / 03 / 2557 โรงเรียนบ้านป่าบง
29 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
ทางโรงเรียนมีบ้านพัก และอาหาร
ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 053-782111, 084-3660877 (ครูชยกร) 

[ไฟล์ประกาศ]
27 / 02 / 2557 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี
28 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน 
[ไฟล์ประกาศ]
03 / 02 / 2557 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ
27 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 
[ไฟล์ประกาศ]
30 / 01 / 2557 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ
26 โรงเรียนบ้านแม่ตะละรับสมัครรบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน  20 / 01 / 2557 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ
25 โรงเรียนบ้านแม่ตะละรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน 
[ไฟล์ประกาศ]
20 / 01 / 2557 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ
24 โรงเรียนบ้านแม่ตะละรับสมัครรบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน 
[ไฟล์ประกาศ]
20 / 01 / 2557 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ
23 โรงเรียนบ้านแม่ตะละรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน 
[ไฟล์ประกาศ]
20 / 01 / 2557 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ
22 โรงเรียนบ้านแม่ตะละรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน 
[ไฟล์ประกาศ]
20 / 01 / 2557 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ
21 โรงเรียนบ้านแม่ตะละรับสมัครรบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน 
[ไฟล์ประกาศ]
20 / 01 / 2557 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ
20 โรงเรียนบ้านแม่ตะละรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน  20 / 01 / 2557 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ
19 โรงเรียนบ้านแม่ตะละรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน  20 / 01 / 2557 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ
18 โรงเรียนบ้านแม่ตะละรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน  20 / 01 / 2557 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ
17 โรงเรียนบ้านแม่ตะละรับสมัครรบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน  20 / 01 / 2557 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ
16 โรงเรียนบ้านแม่ตะละรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน  20 / 01 / 2557 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ
14 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย รับสมัครผู้ช่วยครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
[ไฟล์ประกาศ]
12 / 12 / 2556 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
13 ร.ร.บ้านโป่งแดง ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประจำห้องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 6,000 บาท รับสมัครระหว่างวันที่ 4-11 ธ.ค.2556 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องธุรการ ร.ร.บ้านโป่งแดง โทร. 0-5395-8086 , 08-9557-3804 
[ไฟล์ประกาศ]
11 / 12 / 2556 โรงเรียนบ้านโป่งแดง
12 ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ครูขั้นวิกฤติ สาขาภาษาอังกฤษ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา 
[ไฟล์ประกาศ]
02 / 12 / 2556 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา
11 ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ
ผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ประจำปีงบประมาณ 2557
 

[ไฟล์ประกาศ]
29 / 11 / 2556 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

[ไฟล์ประกาศ]
28 / 11 / 2556 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ
9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (สพม.เขต.36 เชียงราย-พะเยา) รับสมัครสอบ "ครูผู้ช่วย" เอกพลศึกษา-วิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 2 อัตรา บรรจุ ณ ร.ร.สามัคคีวิทยาคม ร.ร.พะเยาพิทยาคม รับสมัครระหว่างวันที่ 25 พ.ย.- 1 ธ.ค.56 เวลา 08.30-16.3 
[ไฟล์ประกาศ]
23 / 11 / 2556 โรงเรียนวรวุฒิ
7 ร.ร.เวียงกาหลงวิทยา อ.เวียงป่าเป้า รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ทำหน้าที่ครูผู้สอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 22-27 พ.ย.2556 นี้ (ในวันและเวลาราชการ) โทร. 0-5370-4134 , 08-1163 
[ไฟล์ประกาศ]
23 / 11 / 2556 โรงเรียนวรวุฒิ
6 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือนๆละ 9,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 - 27 พฤศจิกายน 2556 รายละเอียดการรับสมัครดังไฟล์แนบ 
[ไฟล์ประกาศ]
21 / 11 / 2556 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ
4 โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง อ.แม่ลาว สพป.ชร.เขต 2 รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ รายละเอียดดังไฟล์แนบ 
[ไฟล์ประกาศ]
04 / 11 / 2556 โรงเรียนวรวุฒิ

 
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.