สพป.ชร.2
สพป.ชร.2
 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อ - สกุล
นายบัณฑิต ไชยวงค์
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์
064-0819742
Email
วันเกิด
14
เดือนเกิด
02-กุมภาพันธ์
ชื่อ - สกุล
นายจตุพล อุปละ
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์
089-5613509
Email
jatuphon.a@hotmail.com
วันเกิด
03
เดือนเกิด
12-ธันวาคม
ชื่อ - สกุล
นางสาวรัษฎา อภิวงค์งาม
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์
099-2760879
Email
eva.nitescr2@gmail.com
วันเกิด
07
เดือนเกิด
02-กุมภาพันธ์
ชื่อ - สกุล
นางสาวพิมใจ แวงภูลา
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์
088-2915989
Email
cri22222cri@gmail.com
วันเกิด
06
เดือนเกิด
06-มิถุนายน
ชื่อ - สกุล
ธนาภรณ์ ปัญญา
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทรศัพท์
Email
thanapornpy88@gmail.com
วันเกิด
25
เดือนเกิด
05-พฤษภาคม
ชื่อ - สกุล
สาวิกา กองหล้า
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทรศัพท์
0918851149
Email
mamzung55@gmail.com
วันเกิด
08
เดือนเกิด
08-สิงหาคม
 หน้าก่อน = 1 กำลังแสดงหน้าที่ 2 จาก 2 หน้า
1 2
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.