สพป.ชร.2
สพป.ชร.2
 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อ - สกุล
น.ส.พรทิพา พุทธวงค์
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์
089-5529832
Email
วันเกิด
27
เดือนเกิด
03-มีนาคม
ชื่อ - สกุล
นางพรมเมือง เทวตา
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์
0835763225
Email
muang.cr2@gmail.com
วันเกิด
27
เดือนเกิด
11-พฤศจิกายน
ชื่อ - สกุล
นายสุวิทย์ บั้งเงิน
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์
089-9984328
Email
SWBangngirn@gmail.com
วันเกิด
29
เดือนเกิด
12-ธันวาคม
ชื่อ - สกุล
นางกังสดาล แจ้งมณี
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์
0861833314
Email
kangsdarns@gmail.com
วันเกิด
30
เดือนเกิด
05-พฤษภาคม
ชื่อ - สกุล
นางวรลักษณ จันทร์เนตร
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์
085-0291768
Email
วันเกิด
04
เดือนเกิด
03-มีนาคม
ชื่อ - สกุล
นางณภัทร จันทรา
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์
087-5756003
Email
วันเกิด
14
เดือนเกิด
04-เมษายน
ชื่อ - สกุล
นางสาวอิชยาพัฒน์ มณีรัตน์
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์
0819937780
Email
ichayapat11@gmail.com
วันเกิด
11
เดือนเกิด
01-มกราคม
ชื่อ - สกุล
นายบัณฑิต ไชยวงค์
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์
064-0819742
Email
วันเกิด
14
เดือนเกิด
02-กุมภาพันธ์
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 2 หน้า หน้าถัดไป = 2 
1 2
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.