สพป.ชร.2
สพป.ชร.2
 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อ - สกุล
กษิรา เทพชุมภู
ตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์
0814695679
Email
kasira-001@hotmail.com
วันเกิด
19
เดือนเกิด
05-พฤษภาคม
ชื่อ - สกุล
พัชรินทร์ บุญมี
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เบอร์โทรศัพท์
Email
boopatcharin@gmail.com
วันเกิด
28
เดือนเกิด
04-เมษายน
 หน้าก่อน = 1 กำลังแสดงหน้าที่ 2 จาก 2 หน้า
1 2
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.