สพป.ชร.2
สพป.ชร.2
 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อ - สกุล
นางชไมพร คงกุลชัยวัชร์
ตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์
085-8657409
Email
วันเกิด
28
เดือนเกิด
02-กุมภาพันธ์
ชื่อ - สกุล
นางเบญจมาศ ชุติภานุวัชร
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์
0810208607
Email
ben.chuti@gmail.com
วันเกิด
02
เดือนเกิด
04-เมษายน
ชื่อ - สกุล
นางจิระพร มงคลคลี
ตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์
086-1872792
Email
วันเกิด
01
เดือนเกิด
04-เมษายน
ชื่อ - สกุล
น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
ตำแหน่ง
นักวิชาการพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์
0918515719
Email
puangdov@hotmail.com
วันเกิด
06
เดือนเกิด
03-มีนาคม
ชื่อ - สกุล
นางจีรภรณ์ วงศ์บุรินทร์พาน
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์
081-4722089
Email
วันเกิด
01
เดือนเกิด
05-พฤษภาคม
ชื่อ - สกุล
นางอาภรณ์ ทูปแป้น
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์
089-9523314
Email
วันเกิด
02
เดือนเกิด
11-พฤศจิกายน
ชื่อ - สกุล
ณัฐพงศ์ โพธิ
ตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฎิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์
0949307999
Email
bodhi20092530@hotmail.com
วันเกิด
20
เดือนเกิด
09-กันยายน
ชื่อ - สกุล
นางสุรีย์วรรณ อารีย์
ตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์
0897000698
Email
sureewan_8871@hotmail.com
วันเกิด
13
เดือนเกิด
10-ตุลาคม
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 2 หน้า หน้าถัดไป = 2 
1 2
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.