สพป.ชร.2
สพป.ชร.2
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อ - สกุล
นายดวงแก้ว ศรีมา
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์
0932511496
Email
kanjisan_2@hotmail.com
วันเกิด
06
เดือนเกิด
02-กุมภาพันธ์
 หน้าก่อน = 1 กำลังแสดงหน้าที่ 2 จาก 2 หน้า
1 2
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.