สพป.ชร.2
สพป.ชร.2
 

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อ - สกุล
นายทศพร จันทร์เนตร (ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน)
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์
089-5572361
Email
tiger052552@hotmail.com
วันเกิด
15
เดือนเกิด
10-ตุลาคม
ชื่อ - สกุล
นางประสพสุข บุญเรืองศรี
ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานติดตาม ประเมินผล และรายงาน
เบอร์โทรศัพท์
086-6547558
Email
Prasupsuk1222@hotmail.com
วันเกิด
12
เดือนเกิด
08-สิงหาคม
ชื่อ - สกุล
นายสมชาติ เทพวงศ์
ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ -งานงบประมาณ 1
เบอร์โทรศัพท์
094-5955969
Email
วันเกิด
14
เดือนเกิด
05-พฤษภาคม
ชื่อ - สกุล
นางคนึงหา วงษ์มี
ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์
0843662933
Email
khanuengha.w@gmail.com
วันเกิด
03
เดือนเกิด
01-มกราคม
ชื่อ - สกุล
นางสาวบาหยัน คงชู
ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์
0899500479
Email
bayan.pumpuy@gmail.com
วันเกิด
04
เดือนเกิด
04-เมษายน
ชื่อ - สกุล
นายวิชัย ดีวงค์
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
0992420877
Email
plan.50@gmail.com
วันเกิด
01
เดือนเกิด
12-ธันวาคม
ชื่อ - สกุล
นางสาวพัชรินทร์ บุญมี
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เบอร์โทรศัพท์
0805397662
Email
boopatcharin@gmail.com
วันเกิด
28
เดือนเกิด
04-เมษายน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 1 หน้า
1
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.