สพป.ชร.2
สพป.ชร.2
 

กลุ่มอำนวยการ  สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อ - สกุล
นายสมศักดิ์ วรรณพฤกช์
ตำแหน่ง
รปภ.
เบอร์โทรศัพท์
0921878048
Email
วันเกิด
25
เดือนเกิด
06-มิถุนายน
ชื่อ - สกุล
สงกรานต์ พญาทัย
ตำแหน่ง
รปภ.
เบอร์โทรศัพท์
0932980326
Email
1234
วันเกิด
15
เดือนเกิด
04-เมษายน
ชื่อ - สกุล
นางสาววารินทร์ โมลา
ตำแหน่ง
แม่บ้าน
เบอร์โทรศัพท์
0890133193
Email
วันเกิด
04
เดือนเกิด
08-สิงหาคม
 หน้าก่อน = 2 กำลังแสดงหน้าที่ 3 จาก 3 หน้า
1 2 3
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.