สพป.ชร.2
สพป.ชร.2
 

กลุ่มอำนวยการ  สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อ - สกุล
นายประเสริฐ กำลังประสิทธิ์
ตำแหน่ง
ช่างไฟฟ้า ช 4
เบอร์โทรศัพท์
083-5790838
Email
วันเกิด
29
เดือนเกิด
04-เมษายน
ชื่อ - สกุล
นายสามารถ วิริยะตระกูลธร
ตำแหน่ง
ช่างปูน ช 4
เบอร์โทรศัพท์
086-1141994
Email
วันเกิด
16
เดือนเกิด
05-พฤษภาคม
ชื่อ - สกุล
นายถวิล เทพประสงค์
ตำแหน่ง
ช่างไฟฟ้า ช 4
เบอร์โทรศัพท์
093-2491518
Email
วันเกิด
25
เดือนเกิด
04-เมษายน
ชื่อ - สกุล
นายธวัช มีทางดี
ตำแหน่ง
ช่างไฟฟ้า ช 4
เบอร์โทรศัพท์
087-3047064
Email
วันเกิด
19
เดือนเกิด
02-กุมภาพันธ์
ชื่อ - สกุล
นายมานพ สมรัก
ตำแหน่ง
ช่างปูน ช 4
เบอร์โทรศัพท์
085-0419584
Email
วันเกิด
15
เดือนเกิด
12-ธันวาคม
ชื่อ - สกุล
นายถวิล ใสสม
ตำแหน่ง
ช่างไฟฟ้า ช4
เบอร์โทรศัพท์
0895560859
Email
วันเกิด
01
เดือนเกิด
03-มีนาคม
ชื่อ - สกุล
นายสุเทพ ใจดี
ตำแหน่ง
ช่างไฟฟ้า ช 4
เบอร์โทรศัพท์
081-5947430
Email
วันเกิด
19
เดือนเกิด
04-เมษายน
ชื่อ - สกุล
นายเอกณัฏร์ เมืองมูล
ตำแหน่ง
ช่างปูน ระดับ 4
เบอร์โทรศัพท์
0837633907
Email
1234
วันเกิด
03
เดือนเกิด
04-เมษายน
 หน้าก่อน = 1 กำลังแสดงหน้าที่ 2 จาก 3 หน้า หน้าถัดไป = 3 
1 2 3
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.