สพป.ชร.2
สพป.ชร.2
 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อ - สกุล
นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์
ตำแหน่ง
ผู็อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
เบอร์โทรศัพท์
Email
prcri2@gmail.com
วันเกิด
เดือนเกิด
-Array
ชื่อ - สกุล
นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทรศัพท์
0864302133
Email
hadcmp@gmail.com
วันเกิด
25
เดือนเกิด
01-มกราคม
ชื่อ - สกุล
นางสาวเบญญา กำลังหาญ
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธูรการ
เบอร์โทรศัพท์
0993821554
Email
bbk2939@gmail.com
วันเกิด
29
เดือนเกิด
11-พฤศจิกายน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 1 หน้า
1
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.