สพป.ชร.2
สพป.ชร.2
 

ฝ่ายบริหารเขตพื้นที่  สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อ - สกุล
นายจรัญ แจ้งมณี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต2
เบอร์โทรศัพท์
089-9539559
Email
cri22222cri@gmail.com
วันเกิด
08
เดือนเกิด
09-กันยายน
ชื่อ - สกุล
นายวรพงษ์ สันติวงค์
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เบอร์โทรศัพท์
082-190-5858
Email
วันเกิด
01
เดือนเกิด
07-กรกฎาคม
ชื่อ - สกุล
นางณัฏฐกันย์ ใจกันทา
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เบอร์โทรศัพท์
0918532555
Email
farkfah@hotmail.com
วันเกิด
25
เดือนเกิด
09-กันยายน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 1 หน้า
1
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.