สพป.ชร.2
สพป.ชร.2
 
Untitled Document
"CR2ACTS Model"
   
   

https://drive.google.com/file/d/1uuCBm1bAqAY8259nmk9Cn1YmL6Wrv2dA/view?usp=sharing

 (ดาวน์โหลดไฟล์ Word)   

https://drive.google.com/file/d/1_Ni-5rcTlqbX3srVBoKix1-XikbZstTT/view?usp=sharing

 (ดาวน์โหลดไฟล์ Word)

   
CR2Q-Ed Model

https://drive.google.com/file/d/1fjS6jcUQzaJM7IHEIOcavfWtsMaHMh0W/view?usp=sharing

สำนักงานเขตพื้นที่ฯ คุณภาพ

โรงเรียนคุณภาพ

   

ห้องเรียนคุณภาพ   

https://goo.gl/PBL3DL

ผู้เรียนคุณภาพ

 
(ดาวน์โหลดไฟล์ Word ทั้ง 4 เล่ม)

 

 
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.