สพป.ชร.2
สพป.ชร.2
 
กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด


  บ้านป่าส้าน
  โรงเรียนบ้านป่าส้าน ให้การต้อนรับกลุ่มเพื่อบดินทร์12 มอบทุนการศึกษานักเรียน เมื่อ : 2013-11-28 15:24:14
  สันกลางวิทยา
  โรงเรียนสันกลางวิทยาจัดกิจกรรม"วันวชิราวุธ" เมื่อ : 2013-11-27 10:46:50
  บ้านท่าก๊อพลับพลา
  โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา โรงเรียนบ้านป่าถ่อนฯ และโรงเรียนบ้านดินดำ ร่วมพิธี"วันวชิราวุธ" เมื่อ : 2013-11-26 14:13:51
  บ้านป่าต้าก
  งานรับทุนการศึกษาการแข่งขันเขียนเรียงความในโครงการตำบลของหนู เมื่อ : 2013-11-26 13:02:54
  บ้านป่าต้าก
  งานรับทุนการศึกษาการแข่งขันเขียนเรียงความในโครงการตำบลของหนู เมื่อ : 2013-11-26 12:56:58

 
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.