สพป.ชร.2
สพป.ชร.2
 
กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด


  บ้านร้องบง
  โรงเรียนบ้านร้องบง ได้ดำเนินการประเมินผลการปฎิบัติงานของครูผู้ช่วย เมื่อ : 2019-09-27 14:02:09
  บ้านร้องบง
  โรงเรียนบ้านร้องบงได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันมหกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 เมื่อ : 2019-09-27 14:00:42
  ห้วยน้ำขุ่นวิทยา
  นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา ได้รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลดีเด่น โครงการประกวดทักษะภาษาจีน เมื่อ : 2019-09-26 17:53:50
  บ้านโป่งเหนือ
  สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ เมื่อ : 2019-09-25 16:44:23
  บ้านห้วยไคร้
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ร.ร.แม่ต๋ำ เมื่อ : 2019-09-25 16:12:57

 
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.