สพป.ชร.2
สพป.ชร.2
 
กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด


  บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
  โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)ร่วมงานมุทิตาจิตคณะครูที่เกษียณอายุราชการประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อ : 2019-10-01 10:49:42
  บ้านแม่ผักแหละ
  วารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ เมื่อ : 2019-09-30 14:03:26
  บ้านร้องบง
  โรงเรียนบ้านร้องบงได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ : 2019-09-27 14:09:37
  บ้านร้องบง
  โรงเรียนบ้านร้องบงได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ : 2019-09-27 14:08:58
  บ้านร้องบง
  โรงเรียนบ้านร้องบง ได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ เมื่อ : 2019-09-27 14:07:07

 
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.