สพป.ชร.2
สพป.ชร.2
 
กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด


  บ้านแม่แก้ว
  โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน เมื่อ : 2019-10-03 14:26:14
  บ้านป่าตึงงาม
  ร้อยรักดวงใจ....สายใยผูกพัน....สู่วันเกษียณ เมื่อ : 2019-10-02 17:02:37
  บ้านป่าตึงงาม
  จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ เมื่อ : 2019-10-02 17:00:38
  บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์
  ประชาสัมพันธ์วารสารโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ เมื่อ : 2019-10-02 13:12:02
  บ้านผาแดงหลวง
  กิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อ : 2019-10-02 09:08:31

 
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.