สพป.ชร.2
สพป.ชร.2
 
กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด


  บ้านโป่งนก
  งานกีฬา "ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง" ประจำปี 2562 เมื่อ : 2019-12-10 10:39:18
  บ้านแม่ตะละ
  โรงเรียนแม่ตะละวิทยา ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์สันสลีศรีเวียง เมื่อ : 2019-12-09 14:01:02
  บ้านดอยช้าง
  ดอยช้างสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านดอยช้าง เมื่อ : 2019-12-08 14:16:49
  สันกลางวิทยา
  วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายธวัท ธรรมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกลางวิทยา นำคณะครู และ นักเ เมื่อ : 2019-12-06 22:29:21
  สันกลางวิทยา
  วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนสันกลางวิทยา ประจำเดือนธันวาคม 2562 เมื่อ : 2019-12-06 22:01:11

 
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.