สพป.ชร.2
สพป.ชร.2
 
กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด


  บ้านเลาลี
  การตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเลาลี เมื่อ : 2019-06-19 17:58:23
  บ้านห้วยไคร้
  ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมและนิเทศโรงเรียนและคณะศึกษานิเทศก์ เมื่อ : 2019-06-19 15:39:22
  บ้านแม่แก้ว
  กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ เมื่อ : 2019-06-19 14:33:27
  บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
  โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์ร์สามัคคี) ได้มีการเข้าร่วมงานบุญของวัดในเขตบริการโรงเรียน เมื่อ : 2019-06-19 09:43:59
  บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
  โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์ร์สามัคคี) ได้มีการเข้าร่วมงานบุญของวัดในเขตบริการโรงเรียน เมื่อ : 2019-06-19 09:43:58

 
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.