สพป.ชร.2
สพป.ชร.2
 
กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด


  ชุมชนบ้านป่าก่อดำ
  กิจกรรมงานทำบุญสลากภัต โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ เมื่อ : 2019-10-13 15:32:35
  ชุมชนบ้านป่าก่อดำ
  เมื่อ : 2019-10-13 15:37:49
  บ้านแม่แก้ว
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ เมื่อ : 2019-10-11 14:32:37
  บ้านห้วยไคร้
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ร.ร.อนุบาลแม่สรวย เมื่อ : 2019-10-10 20:34:01
  บ้านห้วยไคร้
  การอบรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เมื่อ : 2019-10-10 20:16:23

 
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.