สพป.ชร.2
สพป.ชร.2
 
กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด


  บ้านทุ่งพร้าว(เพ็กกี้ฮิทค็อค)
  ทุ่งพร้าวสาร ร่วมงานวันกองทัพไทย เมื่อ : 2020-01-22 13:28:28
  บ้านทุ่งพร้าว(เพ็กกี้ฮิทค็อค)
  ทุ่งพร้าวสาร ร่วมกราบนมัสการพระภาวนารัตนญาณ วิ. วัดแสงแก้วโพธิญาณ เมื่อ : 2020-01-22 12:35:45
  บ้านทุ่งพร้าว(เพ็กกี้ฮิทค็อค)
  ทุ่งพร้าวสาร สวัสดีปีใหม่คณะกรรมการสถานศึกษา เมื่อ : 2020-01-22 12:34:16
  บ้านทุ่งพร้าว(เพ็กกี้ฮิทค็อค)
  ทุ่งพร้าวสาร ติวโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2562 เมื่อ : 2020-01-22 12:33:04
  บ้านทุ่งพร้าว(เพ็กกี้ฮิทค็อค)
  ทุ่งพร้าวสาร รับมอบของบริจาค เมื่อ : 2020-01-21 13:33:28

 
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.