สพป.ชร.2
สพป.ชร.2
 
กิจกรรมเขตพื้นที่


  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  โรงเรียนบ้านวาวี ประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ถ้วยพระราชทาน
  เมื่อ : 2019-09-27 06:30:05
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  นิเทศติดตามอบรมแนะนำระบบ DLIT และ DLTV โรงเรียนพระปริยัติธรรม(แผนกสามัญศึกษา) อ.เวียงป่าเป้า
  เมื่อ : 2019-09-26 11:51:57
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562-เข็มลูกเสือเสมเชิดชูเกียรติ
  เมื่อ : 2019-09-24 21:28:44
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  กลุ่มนิเทศฯ สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานเขตฯ
  เมื่อ : 2019-09-19 15:38:44
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.มงคล กันติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัน อ.เวียงป่าเป้า
  เมื่อ : 2019-09-18 22:06:43

 
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.