สพป.ชร.2
สพป.ชร.2
 
กิจกรรมเขตพื้นที่


  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ผอ.ประถม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการพิจารณาความต้องการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
  เมื่อ : 2015-03-20 09:35:02
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ยินดีกับ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.เชียงราย เขต 2 คนใหม่
  เมื่อ : 2015-03-20 14:00:08
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ร่วมประชุมโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ระยะสานต่อโครงการ ห้วงที่ 2
  เมื่อ : 2015-03-13 22:09:29
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  เชิญผู้สนใจ อบรมตัดต่อวิดีโอ-ซ่อม-ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์-สร้างโมบายแอพพลิเคชั่น ภาคฤดูร้อน
  เมื่อ : 2015-03-13 20:55:20
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
  เมื่อ : 2015-03-11 08:42:47

 
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.