สพป.ชร.2
สพป.ชร.2
 
กิจกรรมเขตพื้นที่


  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ดร.เอกชัย ประธานประชุมประธานกลุ่มเครื่อข่ายโรงเรียน ครั้งที่ 5/2556 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์
  เมื่อ : 2013-11-30 02:25:52
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ตสน.-การเงิน จัดอบรมผู้บริหาร-ครูทำหน้าที่การเงินบัญชีพัสดุ รุ่นที่ 15 กลุ่มศรีเวียง อ.เวียงป่าเป้า
  เมื่อ : 2013-11-30 02:26:04
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  กลุ่มแผนปรับโครงการใหม่
  เมื่อ : 2013-11-30 02:26:15
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ตสน.-กลุ่มการเงิน อบรมผู้บริหาร-ครูที่ปฏิบัติหน้าที่การเงิน-พัสดุโรงเรียน รุ่น 9 ณ ร.ร.โป่งแพร่ฯ
  เมื่อ : 2013-11-15 15:48:04
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  กรรมการคัดเลือก
  เมื่อ : 2013-11-13 14:28:06

 
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.