สพป.ชร.2
สพป.ชร.2
 
กิจกรรมเขตพื้นที่


  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  เยี่ยม-ให้กำลังใจ น.ส.ธัญยธรณ์(หนึ่ง) กิตติพจนพัฒน์
  เมื่อ : 2019-10-13 15:20:23
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  สพป.เชียงราย เขต 2
  เมื่อ : 2019-10-08 11:08:25
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  เยี่ยม-ให้กำลังใจผู้ป่วยหลังการผ่าตัด
  เมื่อ : 2019-10-08 11:00:48
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ประชุมองค์การแพลน คัดเลือก 50 โรงเรียนเข้าโครงการใหม่
  เมื่อ : 2019-10-04 21:30:02
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  สพป.เชียงราย เขต 2
  เมื่อ : 2019-10-04 20:00:53

 
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.