สพป.ชร.2
สพป.ชร.2
 
กิจกรรมเขตพื้นที่


  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  สพป.เชียงราย เขต 2
  เมื่อ : 2019-10-19 10:23:18
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  กลุ่มนโยบายและแผน
  เมื่อ : 2019-10-18 15:03:15
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  เยี่ยม-ให้กำลังใจ น.ส.ธัญยธรณ์(หนึ่ง) กิตติพจนพัฒน์
  เมื่อ : 2019-10-18 14:56:33
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  เชิญสมัคร วิ่ง TOYOTA LIVEALIVE RUN 2019 CHIANGRAI (NIGHTRUN) 2 พ.ย.2562 นี้
  เมื่อ : 2019-10-17 13:00:43
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ชิญร่วมงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ "Digital Thailand Big Bang 2019"
  เมื่อ : 2019-10-16 14:39:12

 
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.