สพป.ชร.2
สพป.ชร.2
 
กิจกรรมเขตพื้นที่


  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  กลุ่มนโยบายและแผน
  เมื่อ : 2019-12-11 19:31:35
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ประชุมผ่านระบบทางไกล ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  เมื่อ : 2019-12-11 18:50:40
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  คณะกรรมการชุดที่ 10 ร่วมกิจกรรม วันที่ 12 ธ.ค.2562
  เมื่อ : 2019-12-11 18:39:05
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  กลุ่มนโยบายและแผน
  เมื่อ : 2019-12-10 11:25:17
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  สพป.เชียงราย เขต 2
  เมื่อ : 2019-12-10 11:11:09

 
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.