สพป.ชร.2
สพป.ชร.2
 
กิจกรรมเขตพื้นที่


  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี มอบทุนอาหารกลางวัน ร.ร.บ้านท่ามะโอ
  เมื่อ : 2020-02-15 19:35:12
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  กลุ่มนโยบายและแผน
  เมื่อ : 2020-02-15 19:19:31
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ผู้บริหารฯเสมามังรายกลุ่ม1วางหรีด-เจ้าภาพสวดศพนายสมชาย ขันคำ
  เมื่อ : 2020-02-15 18:19:17
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ฝึกนักเรียนโรงเรียนแม่อ้อประชารัฐทำไอศกรีมสร้างอาชีพ
  เมื่อ : 2020-02-15 16:47:57
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ผลการตัดสินประกวดวาดภพผลงานของเต็กนักเรียนระดับขั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
  เมื่อ : 2020-02-13 22:02:12

 
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.