สพป.ชร.2
สพป.ชร.2
 
กิจกรรมเขตพื้นที่


  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
  เมื่อ : 2019-06-19 17:52:47
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
  เมื่อ : 2019-06-19 17:49:06
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  โรงเรียนบ้านร้องบง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
  เมื่อ : 2019-06-19 17:41:37
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
  เมื่อ : 2019-06-19 17:08:21
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  เลื่อนประกาศสอบพี่เลี้ยงเด็กพิการ-ครูผู้สอน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นวันที่ 24 มิ.ย.2562 นี้
  เมื่อ : 2019-06-19 16:50:46

 
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.