สพป.ชร.2
สพป.ชร.2
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2

นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธาน ประชุมเตรียมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ ร
เมื่อ : 2013-11-09 20:48:40
นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
รองวรพษ์ สันติวงค์ ต้อนรับคณะ สพป.เชียงราย เขต 4 ร่วมส่งสุทัศน์ หน่อเรือง ย้ายมา สพป.เชียงราย เขต 2
เมื่อ : 2013-11-09 20:49:03
นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
รองวิญญู ต้อนรับนายอำเภอแม่ลาว ประชุมสภาชา-กาแฟ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่ลาว ณ สพป.เชียงราย เขต 2
เมื่อ : 2013-11-09 20:49:12
นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
ดร.เอกชัย วางหรีดเคารพศพคุณแม่จันทร์ วรรณรักษ์ อายุ 90 ปี ณ บ้านป่าบง ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า
เมื่อ : 2013-11-09 20:49:39
นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
รองณรงค์ รับมอบอาคารห้องสมุด
เมื่อ : 2013-11-09 20:49:52

 
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.