สพป.ชร.2
สพป.ชร.2
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2

นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
ผอ.จรัญ เปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562
เมื่อ : 2019-10-30 20:24:33
นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
สพฐ.พร้อมทำ Big Data Center เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
เมื่อ : 2019-10-30 20:23:50
นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
สพป.เชียงราย เขต 2 ต่อสัญญาจ้างธุรการโรงเรียน 62 ราย
เมื่อ : 2019-10-29 11:33:39
นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
ชาวสพป.เชียงราย เขต 2 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
เมื่อ : 2019-10-29 10:10:39
นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
ผอ.จรัญ ขอความร่วมมือแต่งชุดดำ เคารพธงชาติไทย เวลา 08.20 น.
เมื่อ : 2019-10-28 09:45:26

 
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.