สพป.ชร.2
สพป.ชร.2
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2

นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
ผอ.จรัญ มอบทุนการศึกษา 2 นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น อ.แม่สรวย
เมื่อ : 2019-11-06 15:23:03
นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
ผอ.จรัญ นำข้าราชการร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
เมื่อ : 2019-11-06 09:22:47
นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
ผอ.จรัญ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2563-2565
เมื่อ : 2019-11-01 18:55:49
นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
คลัสเตอร์ 16
เมื่อ : 2019-10-31 11:58:09
นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
รองณัฏฐกันย์ รับมอบโล่ องค์กรระดับคุณธรรมต้นแบบ
เมื่อ : 2019-10-31 09:46:31

 
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.