สพป.ชร.2
สพป.ชร.2
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2

นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
ชมรายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 44/2562 ประจำวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562
เมื่อ : 2019-11-13 10:01:39
นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
พัฒนาฝีมือแรงงาน-จัดหางาน จ.ชร.-ศธจ.ชร. แจงครูแนะแนว แนะอาชีพให้ นร.ยากจน
เมื่อ : 2019-11-13 10:02:16
นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
ประชุมทำรายละเอียด บรรจุ-แต่งตั้ง-ย้ายข้าราชการครูฯ ทุกประเภท ทุกตำแหน่ง ก่อนเสนอเข้า อกศจ.เชียงราย
เมื่อ : 2019-11-12 14:26:34
นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
สพฐ. ประเมิน 7 ขั้นตอน โรงเรียนปลอดภัย โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
เมื่อ : 2019-11-12 12:38:39
นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
คณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อ : 2019-11-12 12:01:40

 
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.