สพป.ชร.2
สพป.ชร.2
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2

นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
ยินดีกับ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา เป็นผู้แทน สพฐ. ใน กศจ.เชียงราย
เมื่อ : 2019-10-19 11:17:41
นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
ผอ.จรัญ เปิดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่
เมื่อ : 2019-10-18 14:49:01
นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
ชาวเขต 2 ร่วมพิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานในโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
เมื่อ : 2019-10-18 13:50:40
นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
รองณัฎฐกันย์ ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า
เมื่อ : 2019-10-18 12:46:23
นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
รองณัฏฐกันย์ ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่อำเภอป่าแดด-แม่ลาว
เมื่อ : 2019-10-17 11:07:37

 
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.