สพป.ชร.2
สพป.ชร.2
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2

นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
ชมรายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 3/2563 ประจำวันพุธที่ 22 มกราคม 2563
เมื่อ : 2020-01-22 11:51:55
นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
ผอ.จรัญ เปิดประชุมแจ้งผลการประเมิน ITA Online-KRS
เมื่อ : 2020-01-20 15:21:33
นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
ผอ.จรัญ ปฐมนิเทศว่าที่ศึกษานิเทศก์ใหม่ 17ม.ค.-5ก.พ.63
เมื่อ : 2020-01-20 12:47:33
นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 วันที่ 16 ม.ค.2563
เมื่อ : 2020-01-20 10:07:19
นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
คณะกรรมการชุดที่ 2 ร่วมพิธี วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันกองทัพไทย
เมื่อ : 2020-01-19 21:51:52

 
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.