สพป.ชร.2
สพป.ชร.2
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2

นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
5 โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม เตรียมจัดแสดงผลงาน Symposium ทุกระดับ 2-13 ก.ย. , 19-20 ก.ย.2562 นี้
เมื่อ : 2019-08-19 12:22:13
นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
รมว.ศธ.เปิดประชุมวิชาการพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์
เมื่อ : 2019-08-18 09:35:28
นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
รองวรพงษ์ พร้อมผู้บริหารฯ ร่วมวางหรีดศพคุณแม่จันทร์ฟอง เขื่อนคำ
เมื่อ : 2019-08-16 13:47:44
นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
รองวรพงษ์ เปิดอบรมครูฯงานพัสดุ ต้องปฏิบัติจริงถูกต้องลดความเสี่ยง รุ่นที่ 2
เมื่อ : 2019-08-16 09:46:44
นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
รองวรพงษ์ เปิดอบรมครูฯงานพัสดุ ต้องปฏิบัติจริงถูกต้องลดความเสี่ยง
เมื่อ : 2019-08-15 10:47:39

 
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.