สพป.ชร.2
สพป.ชร.2
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2

นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
ที่ปรึกษาคลัสเตอร์ 16 ติดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562
เมื่อ : 2019-06-19 11:38:41
นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
สัมมนาโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
เมื่อ : 2019-06-19 10:36:04
นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
ที่ปรึกษาพิเศษสำนักนายกฯ ติดตามความจำเป็นพื้นฐานฯ บริบทโรงเรียนที่แตกต่างกัน โรงเรียนบ้านปางกิ่วฯ
เมื่อ : 2019-06-18 23:40:18
นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
ผอ.เขต ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวาวี-บ้านเลาลี-บ้านปางกิ่วฯ อ.แม่สรวย
เมื่อ : 2019-06-18 23:21:27
นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
รองณัฏฐกันย์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าตึง-ห้วยหินลาดใน-แม่ปูนหลวง อ.เวียงป่าเป้า
เมื่อ : 2019-06-18 22:19:50

 
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.