สพป.ชร.2
สพป.ชร.2
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2

นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
ชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 48/2562 ประจำวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562
เมื่อ : 2019-12-11 21:14:23
นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
ผอ.จรัญ เปิดอบรม PLC สร้างวัฒนธรรมองค์การ วันเสาร์ที่ 7 ธ.ค.2562
เมื่อ : 2019-12-10 22:42:50
นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
แถลงข่าวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ จัดวันที่ 21-23 ธ.ค.62 นี้ ณ จ.สุโขทัย
เมื่อ : 2019-12-07 10:15:44
นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
นำเสนอการขับเคลื่อนจุดเน้น นโยบาย CR2ACTS Model วันสุดท้าย
เมื่อ : 2019-12-06 16:31:25
นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
แจ้งจนท.เขต 2 อบรม PLC สร้างวัฒนธรรมองค์กร วันเสาร์นี้!
เมื่อ : 2019-12-06 11:49:53

 
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.