สพป.ชร.2
สพป.ชร.2
 
     ที่อยู่
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2
      หมู่3 ถนน พหลโยธิน ตำบล ดงมะดะ อำเภอ แม่ลาว เชียงราย 57250
      เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 053-739133 โทรสารห้องการเงิน 053-739138
      โทรสารห้องอำนวยการ 053-739168 โทรสารหน้าห้องผู้อำนวยการ 053-739169
      email : cri2.obec@gmail.com

 
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.