สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ เรื่องที่ประชาสัมพันธ์ทั่วไป เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
2484 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านต้นยาง 
[ไฟล์แนบ]
18 / 01 / 2562 บ้านต้นยาง นาย นวภัทร หมื่นองค์
2482 ประชาสัมพันธ์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคดนโย ประจำปี พ.ศ.2562 
[ไฟล์แนบ]
18 / 01 / 2562 นางสาวธัญยธรณ์  กิตติพจนพัฒน์
2481 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 
[ไฟล์แนบ]
18 / 01 / 2562 นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์
2479 รายงานงบทดลองและงบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบ ประจำเดือนธันวาคม 2561 
[ไฟล์แนบ]
17 / 01 / 2562 นางจิระพร มงคลคลี
2478 รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ส่งรายการการเงิน ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2562 
[ไฟล์แนบ]
17 / 01 / 2562 น.ส.ภัฌฎาภรณ์ ชัยมัง
2476 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว 
[ไฟล์แนบ]
17 / 01 / 2562 อนุบาลแม่ลาว นายสุรศักดิ์ เบญจพลาภรณ์
2472 ขอเชิญชมบันทึกเทปเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แนวคิดและแนวทาง การดำเนินงานโครงดารพัฒนาจิตสำนึกเยาวชนไทย วิถีพุทธ ตามแผนฏิบัติการยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2562 
[ไฟล์แนบ]
15 / 01 / 2562 น.ส.นวภัทธ์ กันธิมา
2471 ประชาสัมพันธ์โครงการช้างเผือก รุ่นที่ 11 
[ไฟล์แนบ]
15 / 01 / 2562 นางสาวธัญยธรณ์  กิตติพจนพัฒน์
ดูทั้งหมด >>
ระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์ สพป.เชียงราย เขต 2
ลำดับที่ ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
283 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง<br> สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2<br>  
[ประกาศ]
28 / 12 / 2561 นางสุกัญญา ปวงมาทา
282 ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่จะไม่แต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ปี 2561 
[ประกาศ]
25 / 12 / 2561 นางสุกัญญา ปวงมาทา
281 ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่จะไม่แต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ปี 2561 
[ประกาศ]
25 / 12 / 2561 นางสุกัญญา ปวงมาทา
280 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
[ประกาศ]
18 / 12 / 2561 นางสุกัญญา ปวงมาทา
279 แจ้งปฏิทินการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
[ประกาศ]
18 / 12 / 2561 นางสุกัญญา ปวงมาทา
278 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ประกาศ]
14 / 12 / 2561 นางสุกัญญา ปวงมาทา
277 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.เชียงราย เขต 2 ระหว่างวันที่ 23 -29 พฤศจิกายน 2561 ในวัน เวลาราชการ 
[ประกาศ]
22 / 11 / 2561 น.ส.อารี นักหล่อ
276 ประกาศรับสมัครครูผุู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 21 -27 พฤศจิกายน 2561 
[ประกาศ]
20 / 11 / 2561 น.ส.อารี นักหล่อ
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
182 รายละเอียดเพิ่มเติมเกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์โโฆษณาและเผยแพร่ รายการที่ 1 Activeborad พร้อมโปรเจคเคอร์แบบ ShortThrow ประกอบประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครุภัณฑ์ 5 ประเภท ประกาศที่ 003/2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เข 08 / 01 / 2562 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
181 รายละเอียดเพิ่มเติมเกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์สำนักงาน รายการที่ 1 เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก ประกอบประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครุภัณฑ์ 5 ประเภท ประกาศที่ 003/2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ 08 / 01 / 2562 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
180 ประกาศโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 / 01 / 2562 อนุบาลแม่สรวย นายปราการ เหมยเมืองแก้ว
179 ประกาศประกวดราคา (e-bidding) ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน วงเงินงบประมาณ 1,647,180 บาท ตามประกาศที่ 004/2562 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 02 / 01 / 2562 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
178 ประกาศประกวดราคา(e-bidding) ครุภัณฑ์ 5 ประเภท วงเงินงบประมาณในการจัดหา 2,383,900 บาท ประกาศที่ 003/2562 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 02 / 01 / 2562 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
176 ประกาศประกวดราคา(e-bidding) ซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน วงเงินงบประมาณ 1,647,180 บาท 14 / 12 / 2561 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
175 ร่างTORประกวดราคา(e-bidding) ซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน 14 / 12 / 2561 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
174 ประกาศ ประกาวดราคา(e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์ 5 ประเภท วงเงินงบประมาณ 2,383,900 บาท 14 / 12 / 2561 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
ดูทั้งหมด>>
ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ สพป.เชียงราย เขต 2
ลำดับที่ เรื่องที่ประกาศรับสมัคร เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
604 ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน ปี2562
วิชาเอกคณิตศาสตร์ 

[ไฟล์ประกาศ]
18 / 01 / 2562 บ้านห้วยหญ้าไซ นายสงคราม มังคะละ
603 โรงเรียนบ้านแม่พุง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
รับสมัครครูสอนอนุบาล
 

[ไฟล์ประกาศ]
05 / 01 / 2562 บ้านแม่พุง นายชาญวิทย์ ออมสิน
602 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน รับสมัครระหว่างวันที่ 24-28 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนป่างิ้ววิทยา ในเวลาราชการ และรับใบสมัครทางอีเมล png.wit@gmail.com 
[ไฟล์ประกาศ]
19 / 12 / 2561 ป่างิ้ววิทยา นายบุญฤทธิ์ ภู่ไพศาล
600 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน รับสมัครระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ในเวลาราชการ  
[ไฟล์ประกาศ]
18 / 12 / 2561 บ้านห้วยไคร้ นายสุทัด จันทะสินธุ์
599 แจ้งปฏิทินการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 <br> <br>  
[ไฟล์ประกาศ]
18 / 12 / 2561 นางสุกัญญา ปวงมาทา
598 ประกาศโรงเรียนบ้านบ้านจำคาวตอง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราชั่วคราว 
[ไฟล์ประกาศ]
12 / 12 / 2561 บ้านจำคาวตอง นายจำนง ไชยประเสริฐ
597 ประกาศโรงเรียนบ้านร้องบง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน 
[ไฟล์ประกาศ]
12 / 12 / 2561 บ้านร้องบง นายเสริมศักดิ์ รุ่งเรือง
596 โรงเรียนบ้านจำคาวตอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
[ไฟล์ประกาศ]
11 / 12 / 2561 บ้านจำคาวตอง นายจำนง ไชยประเสริฐ
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
:: ดูทั้งหมด >>
ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ สพป.เชียงราย เขต 2
ลำดับที่ เรื่อง เมื่อ ว/ด/ป โดย
25 แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 
[ไฟล์แนบ]
24 / 10 / 2561 นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน
24 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 
[ไฟล์แนบ]
24 / 10 / 2561 นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน
23 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (DMC61)  
[ไฟล์แนบ]
02 / 10 / 2561 นส.ตติยา สุทธะบรรจง
22 ตัวอย่างผังโรงเรียน<br> โรงเรียนสามารถนำไปปรับแก้ไขได้ 
[ไฟล์แนบ]
23 / 09 / 2561 นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน
21 Power Point NewDLTV 
[ไฟล์แนบ]
05 / 09 / 2561 นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน
18 แผนปฏิบัติการ-สพฐ-2561-สำหรับพิมพ์เล่ม 
[ไฟล์แนบ]
28 / 08 / 2561 นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน
15 นายกพบเพื่อนครูฉบับทางการ 
[ไฟล์แนบ]
28 / 08 / 2561 นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน
14 นโยบาย-สพฐ-ปีงบประมาณ-60 
[ไฟล์แนบ]
28 / 08 / 2561 นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน
ดูทั้งหมด >>
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 2
::ระบบงานสำหรับโรงเรียน::
 
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
chiangrai 2555 mesmart
** คู่มืออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชน ของ สพป.ชร.2 **
๐=> เบอร์โทรศัพท์ สพป.ชร.2(AOC CRI2)
๐ คลังข้อมูล สพป.ชร.2(AOC CRI2)
๐ ผู้บริหารสถานศึกษา *****
๐ ประธานศูนย์เครือข่ายฯ *****
๐ รายงานผลการปฏิบัติงาน สพป.ชร.2 ประจำปี 2560
๐ ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 2559-2562
๐ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน:Smart Area
๐ ระบบรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ:KRS System
๐ ระบบรายงานตามแผนปฏิบัติราชการ:ARS System
๐ ระบบข้อมูลพื้นฐาน ร.ร. EMIS
๐ ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
** แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
 
สพป.เชียงราย เขต 2
::สถิติการเยี่ยมชม::
เริ่ม 31 ตค.2556
วันนี้
414
เมื่อวาน
400
เดือนนี้
4,784
เดือนที่แล้ว
7,610
ปีนี้
4,784
ปีที่แล้ว
100,527
 
 
:: ดูทั้งหมด >>
:: ดูทั้งหมด >>
**โรงเรียนใดต้องการเพิ่มภาพข่าวกิจกรรม สามารถติดได้ที่ ศูนย์ iTEC สพป.ชร.2:: ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
เรื่อง :: รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 
โดย ::
 นางสาวพรสินี นพวงค์ เมื่อ ::  29/12/2561
เรื่อง :: รายงานโครงการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมสร้างแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรมผ้าทอพื้นเมือง โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา 
โดย ::
 ว่าที่พ.ต.ขวัญชัย อดุลย์ฐานานุศักดิ์ เมื่อ ::  24/12/2561
เรื่อง :: รายงานการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านโป่งมอญ  
โดย ::
 นายสมเกียรติ ไชยะ ผอ.รร.บ้านโป่งมอญ ขอวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เมื่อ ::  10/12/2561
เรื่อง :: รายงานการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
โดย ::
 นางสาวธิดาจันทร์ ทะปาละ เมื่อ ::  20/11/2561
เรื่อง :: รายงานผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โดย ::
 นางณภัทร จันทรา เมื่อ ::  16/11/2561
เรื่อง :: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการผลการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มการเรียนรู้ เรื่อง การปลูกโหระพา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
โดย ::
 นางเบญจวรรณ บัวบาน เมื่อ ::  3/10/2561

:: ดูทั้งหมดคลิ๊ก ::
 
 
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.