สพป.ชร.2
สพป.ชร.2
   
  www.cme2.go.th
ที่ปรึกษาคลัสเตอร์ 16 ติดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562
นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ข่าว เมื่อ : 2019-06-19 11:38:41
ที่ปรึกษาคลัสเตอร์ 16 ติดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 - นายทองปอนด์ สาดอ่อน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 16 (เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน) หรือคลัสเตอร์ ...
 
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
นายวรพงษ์ สันติวงค์
นางณัฏฐกันย์ ใจกันทา
แบบประเมินควมพึงพอใจ
 
          ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2
:: ดูทั้งหมด >>
 
ระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์ สพป.เชียงราย เขต 2
ลำดับที่ เรื่องที่ประชาสัมพันธ์ทั่วไป เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
2683 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
[ไฟล์แนบ]
19 / 06 / 2562 นางภาพร มูลไชย
2682 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน 
[ไฟล์แนบ]
19 / 06 / 2562 น.ส.อารี นักหล่อ
2681 แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้ส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562  
[ไฟล์แนบ]
19 / 06 / 2562 ภัฌฎาภรณ์ ชัยมัง
2678 แจ้งผู้สมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ และพนักงานราชการ กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบขอเลื่อนประกาศออกไปเนื่องจากอยู่ในระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติ ในส่วนการสอบคัดเลือกให้ทุกท่านเตียมตัวให้พร้อมตามประกาศวันเดิมก่อนจนกว่าจะมีการประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 19 / 06 / 2562 นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์
2677 ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน และประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ นั้น ทางสำนักงานเขตฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการสมัคร ดังนั้น จึงขอเลื่อนการประกาศรายชื่อออกไปก่อน หากมีการเปลี่ยน  18 / 06 / 2562 น.ส.อารี นักหล่อ
2676 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ปี 2562 
[ไฟล์แนบ]
18 / 06 / 2562 สาวิกา กองหล้า
2675 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูพี่เลี้ยงเด็ก จำนวน 1 อัตรา
สาขาวิชาเอกปฐมวัย และสาขาวิชาเอกทั่วไป 
[ไฟล์แนบ]
18 / 06 / 2562 บ้านป่าตึงงาม นางณัฐรภา สุภาอินทร์
2674 วารสารฉบับบเดือนมิถุนายน 2562 
[ไฟล์แนบ]
17 / 06 / 2562 บ้านแม่ผักแหละ นายจาตุรงค์ เทสมุทร
ดูทั้งหมด >>
ระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์ สพป.เชียงราย เขต 2
ลำดับที่ ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
300 ประกาศผลการพิจารณารับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ประกาศ]
11 / 06 / 2562 นางสุกัญญา ปวงมาทา
298 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
[ประกาศ]
04 / 06 / 2562 นางภาพร มูลไชย
297 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน 
[ประกาศ]
04 / 06 / 2562 น.ส.อารี นักหล่อ
296 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ประกาศ]
16 / 05 / 2562 น.ส.อารี นักหล่อ
295 ประกาศรายชื่อผู้ัมีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาย้าย บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 
[ประกาศ]
15 / 05 / 2562 นางสุกัญญา ปวงมาทา
294 ประกาศรายชื่อผู้ัมีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาย้าย ศึกษานิเทศก์ 
[ประกาศ]
15 / 05 / 2562 นางสุกัญญา ปวงมาทา
293 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 
[ประกาศ]
22 / 03 / 2562 นางสุกัญญา ปวงมาทา
291 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัด สพฐ. <br>  
[ประกาศ]
19 / 03 / 2562 นางสุกัญญา ปวงมาทา
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
194 ประกาศประวกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการครุภัณฑ์ DLIT 18 / 06 / 2562 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
193 ขอบข่ายงาน คุณลักษระเฉพาะและราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV 18 / 06 / 2562 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
188 ขอบข่ายงานโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ DLIT 06 / 06 / 2562 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
187 แผนการจัดซื้อ ครุภัณพ์โครงการพัฒนาการศึกษาผ่านเคคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 06 / 06 / 2562 นางจีรภรณ์ วงศ์บุรินทร์พาน
186 ประกาศแผนการจัดซื้่อ โครงการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV 06 / 06 / 2562 นางจีรภรณ์ วงศ์บุรินทร์พาน
182 รายละเอียดเพิ่มเติมเกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์โโฆษณาและเผยแพร่ รายการที่ 1 Activeborad พร้อมโปรเจคเคอร์แบบ ShortThrow ประกอบประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครุภัณฑ์ 5 ประเภท ประกาศที่ 003/2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เข 08 / 01 / 2562 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
181 รายละเอียดเพิ่มเติมเกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์สำนักงาน รายการที่ 1 เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก ประกอบประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครุภัณฑ์ 5 ประเภท ประกาศที่ 003/2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ 08 / 01 / 2562 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
179 ประกาศประกวดราคา (e-bidding) ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน วงเงินงบประมาณ 1,647,180 บาท ตามประกาศที่ 004/2562 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 02 / 01 / 2562 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
ดูทั้งหมด>>
ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ สพป.เชียงราย เขต 2
ลำดับที่ เรื่องที่ประกาศรับสมัคร เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
669 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาเอกภาษาไทยหรือคณิตศาสตร์ 
[ไฟล์ประกาศ]
19 / 06 / 2562 อนุบาลแม่สรวย นายปราการ เหมยเมืองแก้ว
668 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูพี่เลี้ยงเด็ก จำนวน 1อัตรา
สาขาวิชาเอกปฐมวัย และสาขาวิชาทั่วไป 

[ไฟล์ประกาศ]
18 / 06 / 2562 บ้านป่าตึงงาม นางณัฐรภา สุภาอินทร์
667 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านต้นยาง 
[ไฟล์ประกาศ]
15 / 06 / 2562 บ้านต้นยาง นาย นวภัทร หมื่นองค์
666 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านต้นยาง 
[ไฟล์ประกาศ]
13 / 06 / 2562 บ้านต้นยาง นาย นวภัทร หมื่นองค์
665 แก้ไข ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้าชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทยหรือวิชาเอกประถมศึกษา เงินเดือน เดือนละ 9000 [km รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 21 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง ติดต่อสอบถาม โทร 0929522293 
[ไฟล์ประกาศ]
11 / 06 / 2562 บ้านห้วยมะซาง นายเอนก กันหา
663 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกทั่วไป เงินเดือน 7000 บาท โรงเรียนบ้านต้นยาง 
[ไฟล์ประกาศ]
05 / 06 / 2562 บ้านต้นยาง นาย นวภัทร หมื่นองค์
662 โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา วิชาเอกภาษาไทย หรือวิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา 
[ไฟล์ประกาศ]
30 / 05 / 2562 บ้านโป่งปูเฟือง นางศิริชนก แปงการิยา
658 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน สาขาวิชาเอกปฐมวัย เอกภาษาอังกฤษ เอกคอมพิวเตอร์ เอกภาษาไทยหรือเอกพละศึกษาจำนวน ๑ อัตรา โรงเรียนบ้านต้นยาง 
[ไฟล์ประกาศ]
27 / 05 / 2562 บ้านต้นยาง นาย นวภัทร หมื่นองค์
ดูทั้งหมด >>
ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ สพป.เชียงราย เขต 2
ลำดับที่ เรื่อง เมื่อ ว/ด/ป โดย
39 แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
19 / 05 / 2562 นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน
38 คู่มือการใช้งานระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร กระทรวงศึกษาธิการ 
[ไฟล์แนบ]
19 / 05 / 2562 นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน
37 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่รงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ <br> Integrity and Transparency Assessment 
[ไฟล์แนบ]
19 / 05 / 2562 นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน
36 คู่มือการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปี2562 
[ไฟล์แนบ]
15 / 05 / 2562 นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน
35 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
07 / 05 / 2562 นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน
30 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 2551 
[ไฟล์แนบ]
17 / 04 / 2562 นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน
29 แผนปฏิบัติงานประจำปี 2561 สพป.เชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
01 / 04 / 2562 นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน
27 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 สพป.เชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
01 / 04 / 2562 นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
183 ประกาศโรงเรียนบ้านหนองยาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โรงเรียนปกติ) ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) 23 / 01 / 2562 บ้านหนองยาว นายธีรพล เกียรติเจริญ
180 ประกาศโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 / 01 / 2562 อนุบาลแม่สรวย นายปราการ เหมยเมืองแก้ว
172 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๕/๕๘ (ข) ต้านแผ่นดินไหว ขนาด ๕ ห้องเรียน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
04 / 12 / 2561 บ้านแม่ต๋ำ นายกิตติศักดิ์ อัครสิริธีรกุล
169 ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็กกี้ฮิทค็อค)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 / 01 / 2561 บ้านทุ่งพร้าว(เพ็กกี้ฮิทค็อค) นางสาวนฤมล เกิดมูล
166 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่แก้ว
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๒๒๘ ๓ ชั้น ๑๕ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 / 01 / 2561 บ้านแม่แก้ว นายสันต์ คำมะนาม
162 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่แก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๒๒๘ ๓ ชั้น ๑๕ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 / 12 / 2560 บ้านแม่แก้ว นายสันต์ คำมะนาม
161 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่แก้ว
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๒๒๘ ๓ ชั้น ๑๕ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 / 12 / 2560 บ้านแม่แก้ว นายสันต์ คำมะนาม
158 ประกาศโรงเรียนบ้านดอยช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 205/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 / 11 / 2560 บ้านดอยช้าง นายสวง กองจักร
ดูทั้งหมด>>
 
สพป. ชร2
chiangrai 2555 mesmart
** คู่มืออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชน ของ สพป.ชร.2 **
๐=> เบอร์โทรศัพท์ สพป.ชร.2(AOC CRI2)
๐ คลังข้อมูล สพป.ชร.2(AOC CRI2)
๐ ผู้บริหารสถานศึกษา *****
๐ ประธานศูนย์เครือข่ายฯ *****
๐ รายงานผลการปฏิบัติงาน สพป.ชร.2 ประจำปี 2560
๐ ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 2559-2562
๐ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน:Smart Area
๐ ระบบรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ:KRS System
๐ ระบบรายงานตามแผนปฏิบัติราชการ:ARS System
๐ ระบบข้อมูลพื้นฐาน ร.ร. EMIS
๐ ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
** แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
 
สพป.เชียงราย เขต 2
::สถิติการเยี่ยมชม::
เริ่ม 31 ตค.2556
วันนี้ 19/06/2019
449
เมื่อวาน
554
เดือนนี้
5,145
เดือนที่แล้ว
7,773
ปีนี้
44,127
ปีที่แล้ว
100,527
 
:: ดูทั้งหมด >>
**โรงเรียนใดต้องการเพิ่มภาพข่าวกิจกรรม สามารถติดได้ที่ ศูนย์ iTEC สพป.ชร.2:: ดูทั้งหมด >>
สพป.เชียงราย เขต 2
::ระบบงานสำหรับโรงเรียน::
   ผลงานทางวิชาการครูในสังกัด
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
เรื่อง :: รายงานผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดอำเภอแม่สรวย  
โดย ::นางณภัทร จันทรา เมื่อ ::  31/5/2562
เรื่อง :: รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านท่ามะโอ  
โดย ::นางปริศนา เหลี่ยมใส เมื่อ ::  15/5/2562
เรื่อง :: รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หน่วยการเรียนรู้ All Around Me ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โดย ::นางสาวนันทวรรณ์ สัญญะวงค์  เมื่อ ::  14/5/2562
เรื่อง :: เผยแพร่นวัตกรรม เรื่อง "แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2" 
โดย ::นายวสันต์ แก้วสา เมื่อ ::  13/5/2562
เรื่อง :: รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่องโปรแกรม SketchUp รายวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โดย ::นางสาวนงลักษณ์ นันต๊ะภาพ เมื่อ ::  20/4/2562
เรื่อง :: รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนคำควบกล้ำและคำอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โดย ::นางสาวกรรณิการ์ ก้อนดง เมื่อ ::  19/4/2562

:: ดูทั้งหมดคลิ๊ก ::
 
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.