สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ เรื่องที่ประชาสัมพันธ์ทั่วไป เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
2276 ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 29 ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
18 / 06 / 2561 นางสุพัตรา สุภามณี
2275 รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ส่งรายงานการเงิน ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 
[ไฟล์แนบ]
18 / 06 / 2561 น.ส.ภัฌฎาภรณ์ ชัยมัง
2274 ขอประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่ 2 ตามเอกสารที่แนบมา 
[ไฟล์แนบ]
14 / 06 / 2561 นายจตุพล อุปละ
2273 พุทธอุทยานศรีเจริญธรรม (ศุนย์ปฎิบัติธรรมวัดไพรีนิพาศแห่งที่ 8) กำหนดจัดอบรมคุณธรรมสัญจรทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561ตามรายละเอียดแนบ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม จากเอกสารแนบ  
[ไฟล์แนบ]
14 / 06 / 2561 นางสาวธิดาจันทร์ ทะปาละ
2271 กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2561 32 วิชาเอก 10 วิชาขาดแคลน 
[ไฟล์แนบ]
13 / 06 / 2561 นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์
2270 ขอเชิญโรงเรียนทดสอบเพื่อประเมินศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ 
[ไฟล์แนบ]
13 / 06 / 2561 น.ส.การะเกด ภูมิตัน
ดูทั้งหมด >>
ระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์ สพป.เชียงราย เขต 2
ลำดับที่ ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
263 การยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และการเปลี่ยนช่ือกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
[ประกาศ]
21 / 05 / 2561 นายสุชาติ ราชคมน์
262 ประกาศรับสมัคร.....การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 
[ประกาศ]
28 / 03 / 2561 นางสุกัญญา ปวงมาทา
261 ประกาศ รายชื่อผู้ไดัรับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
[ประกาศ]
26 / 01 / 2561 น.ส.อารี นักหล่อ
260 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. 
[ประกาศ]
23 / 01 / 2561 นางสุกัญญา ปวงมาทา
259 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
[ประกาศ]
22 / 01 / 2561 น.ส.อารี นักหล่อ
258 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ <br> รับสมัครระหว่างวันที่ 15 -19 มกราคม 2561 เวลาราชการ ณ อาคาร 3 สพป.เชียงราย เขต 2 
[ประกาศ]
09 / 01 / 2561 น.ส.อารี นักหล่อ
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
169 ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็กกี้ฮิทค็อค)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 / 01 / 2561 บ้านทุ่งพร้าว(เพ็กกี้ฮิทค็อค) นางสาวนฤมล เกิดมูล
168 ประกาศประกวดราคา(e-bidding) ครุภัณฑ์โครงการ DLIT ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 09 / 01 / 2561 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
167 ประกาศประกวดราคา(e-bidding) ครุภัณฑ์โครงการ CC1. ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 09 / 01 / 2561 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
166 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่แก้ว
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๒๒๘ ๓ ชั้น ๑๕ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 / 01 / 2561 บ้านแม่แก้ว นายสันต์ คำมะนาม
165 เพิ่มเติมเอกสารตามประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปรับปรุงต่อเติมอาคาร สปช105ล/58 ข ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 19 / 12 / 2560 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
163 ประกาศประกวดราคา(e-bidding) ปรับปรุงต่อเติมอาคาร สปช.105ล/58ข ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 15 / 12 / 2560 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
ดูทั้งหมด>>
ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ สพป.เชียงราย เขต 2
ลำดับที่ เรื่องที่ประกาศรับสมัคร เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
517 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็ก จำนวน 2 อัตรา  
[ไฟล์ประกาศ]
06 / 06 / 2561 อนุบาลแม่สรวย นายจำนงค์ สมควร
516 โรงเรียนบ้านสิบสอง อำเภอพาน รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน วิชาเอกทั่วไป
ตั้งแต่วันที่ 4 - 14 มิถุนายน 2561 ในวัน เวลาราชการ 

[ไฟล์ประกาศ]
04 / 06 / 2561 บ้านสิบสอง นายศุภชัย ทะน้อย
514 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน 
[ไฟล์ประกาศ]
31 / 05 / 2561 บ้านมังกาล่า นายสมเดช พิศาลไพโรจน์
513 ประกาศโรงเรียนบ้านมังกาล่าผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 
[ไฟล์ประกาศ]
31 / 05 / 2561 บ้านมังกาล่า นายสมเดช พิศาลไพโรจน์
512 -แจ้งแก้ไข-
โรงเรียนบ้านป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ประชาสัมพันธ์รับสมัคร ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 28 -30 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านป่าแงะ อำเภอป่าแดด 

[ไฟล์ประกาศ]
30 / 05 / 2561 บ้านป่าแงะ นายทิวา สุริยะ
511 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนเด็กปฐมวัย  
[ไฟล์ประกาศ]
28 / 05 / 2561 ดอยเวียงผาพิทยา นายพิษณุกร แก้วนาค
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
:: ดูทั้งหมด >>
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 2
::ระบบงานสำหรับโรงเรียน::
 
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
chiangrai 2555 mesmart
** คู่มืออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชน ของ สพป.ชร.2 **
๐=> เบอร์โทรศัพท์ สพป.ชร.2(AOC CRI2)
๐ คลังข้อมูล สพป.ชร.2(AOC CRI2)
๐ ผู้บริหารสถานศึกษา *****
๐ ประธานศูนย์เครือข่ายฯ *****
๐ คู่มือใช้งาน OBeCMail
๐ แผนปฏิบัติการ สพป.ชร.2 ปี 2559
๐ รายงานผลการปฏิบัติงาน สพป.ชร.2 ประจำปี 2560
๐ แบบประเมินฯตำแหน่งผู้อำนวยการ
๐ ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 2559-2562
๐ โหลดเอกสาร * e_Document *
๐ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน:Smart Area
๐ ระบบรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ:KRS System
๐ ระบบรายงานตามแผนปฏิบัติราชการ:ARS System
๐ คุณลักษณะครุภัณฑ์ สพฐ. ปี 59 เล่ม 1-5
๐ แนวทางใช้เงินอุดหนุน 2559
๐ แนวทางการใช้เงินนักเรียนพักนอนประจำ
๐ ระบบข้อมูลสารสนเทศ DMC 2560
๐ จำนวนนักเรียนรายโรง DMC 2/2559
๐ คู่มือการจัดการศึกษาบุุคคลไม่มีหลักฐานทะเบียนราฏร์ฯ
๐ ระบบข้อมูลพื้นฐาน ร.ร. EMIS
๐ ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
๐ รายงานผลการปฏิบัติงาน 2559
** แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
๐ แนวทางการการดำเนินงานโครงการฯ สพฐ. 2560
๐ ปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
๐ ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
๐ กลุ่มงานวินัยและนิติการ
๐ ปริมาณการใช้งาน INTERNET สพป.ชร.2
 
 
สพป.เชียงราย เขต 2
::สถิติการเยี่ยมชม::
เริ่ม 31 ตค.2556
วันนี้
154
เมื่อวาน
399
เดือนนี้
5,529
เดือนที่แล้ว
9,202
ปีนี้
47,217
ปีที่แล้ว
109,597
 
 
:: ดูทั้งหมด >>
:: ดูทั้งหมด >>
**โรงเรียนใดต้องการเพิ่มภาพข่าวกิจกรรม สามารถติดได้ที่ ศูนย์ iTEC สพป.ชร.2:: ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
เรื่อง :: รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงโรงเรียนบ้านหัวฝาย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
โดย ::
 นายปรีชา นิธิเจริญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย เมื่อ ::  18/6/2561
เรื่อง :: ผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ ชุดมาตราตัวสะกด 
โดย ::
 นายพงษ์พัันธุ์ ซาเมาะ เมื่อ ::  13/6/2561
เรื่อง :: ผลการศึกษาการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี5 
โดย ::
 นายโสพณ ณ ลำปาง เมื่อ ::  12/6/2561
เรื่อง :: ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดความปลอดภัยในชีวิต  
โดย ::
 นายทิวัตถ์ วงค์ฟู เมื่อ ::  13/6/2561
เรื่อง :: รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านป่าสัก 
โดย ::
 นางสาวศุภาวรรณ ชัยลังกา เมื่อ ::  10/6/2561
เรื่อง :: รายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านป่าแดด(เ 
โดย ::
 นายเอนก กันหา เมื่อ ::  6/6/2561

:: ดูทั้งหมดคลิ๊ก ::
 
 
 

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.