สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ เรื่องที่ประชาสัมพันธ์ทั่วไป เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
2537 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยและผลงานนนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2562 
[ไฟล์แนบ]
20 / 03 / 2562 น.ส.นวภัทธ์ กันธิมา
2536 ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ "คณะคุรุศาสตร์วิจัย 2562/NACE 2019 : การวิจัยเพื่อความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ" 
[ไฟล์แนบ]
20 / 03 / 2562 น.ส.นวภัทธ์ กันธิมา
2535 รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้ส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2562 
[ไฟล์แนบ]
20 / 03 / 2562 ภัฌฎาภรณ์ ชัยมัง
2533 คำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู สายงานการสอน 
[ไฟล์แนบ]
19 / 03 / 2562 นางสุกัญญา ปวงมาทา
2532 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัด สพฐ. 
[ไฟล์แนบ]
19 / 03 / 2562 นางสุกัญญา ปวงมาทา
2531 รายงานงบทดลองและงบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
[ไฟล์แนบ]
13 / 03 / 2562 นางจิระพร มงคลคลี
2530 ประชาสัมพันธ์โครงการ “นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 19 ประจำปี 2562 
[ไฟล์แนบ]
13 / 03 / 2562 น.ส.นวภัทธ์ กันธิมา
2529 ประกาศรายชื่อผลงานของผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับอาวุโส)  
[ไฟล์แนบ]
12 / 03 / 2562 นางสุกัญญา ปวงมาทา
ดูทั้งหมด >>
ระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์ สพป.เชียงราย เขต 2
ลำดับที่ ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
291 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัด สพฐ. <br>  
[ประกาศ]
19 / 03 / 2562 นางสุกัญญา ปวงมาทา
290 ประกาศรายชื่อผลงานของผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินแ 
[ประกาศ]
12 / 03 / 2562 นางสุกัญญา ปวงมาทา
289 ประกาศตำแหน่งว่างรองผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม 
[ประกาศ]
04 / 03 / 2562 นางสุกัญญา ปวงมาทา
288 การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (ตำแหน้ง นักวิเคร 
[ประกาศ]
08 / 02 / 2562 นางสุกัญญา ปวงมาทา
287 ผลการพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง<br> สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ประกาศ]
31 / 01 / 2562 นางสุกัญญา ปวงมาทา
286 ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิ 
[ประกาศ]
24 / 01 / 2562 นางสุกัญญา ปวงมาทา
285 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2  
[ประกาศ]
24 / 01 / 2562 นางสุกัญญา ปวงมาทา
283 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง<br> สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2<br>  
[ประกาศ]
28 / 12 / 2561 นางสุกัญญา ปวงมาทา
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
185 เพิ่มเติมเอกสาร ประกอบยื่นเสนอราคาอาคารเรียน 105ล./58(ข) ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 25 / 01 / 2562 บ้านแม่ต๋ำ นายกิตติศักดิ์ อัครสิริธีรกุล
184 เอกสารแนบไฟล์ก่อสร้างอาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 24 / 01 / 2562 บ้านแม่ต๋ำ นายกิตติศักดิ์ อัครสิริธีรกุล
183 ประกาศโรงเรียนบ้านหนองยาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โรงเรียนปกติ) ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) 23 / 01 / 2562 บ้านหนองยาว นายธีรพล เกียรติเจริญ
182 รายละเอียดเพิ่มเติมเกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์โโฆษณาและเผยแพร่ รายการที่ 1 Activeborad พร้อมโปรเจคเคอร์แบบ ShortThrow ประกอบประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครุภัณฑ์ 5 ประเภท ประกาศที่ 003/2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เข 08 / 01 / 2562 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
181 รายละเอียดเพิ่มเติมเกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์สำนักงาน รายการที่ 1 เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก ประกอบประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครุภัณฑ์ 5 ประเภท ประกาศที่ 003/2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ 08 / 01 / 2562 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
180 ประกาศโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 / 01 / 2562 อนุบาลแม่สรวย นายปราการ เหมยเมืองแก้ว
179 ประกาศประกวดราคา (e-bidding) ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน วงเงินงบประมาณ 1,647,180 บาท ตามประกาศที่ 004/2562 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 02 / 01 / 2562 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
178 ประกาศประกวดราคา(e-bidding) ครุภัณฑ์ 5 ประเภท วงเงินงบประมาณในการจัดหา 2,383,900 บาท ประกาศที่ 003/2562 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 02 / 01 / 2562 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
ดูทั้งหมด>>
ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ สพป.เชียงราย เขต 2
ลำดับที่ เรื่องที่ประกาศรับสมัคร เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
611 โรงเรียนบ้านดงมะดะ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง วิชาเอกปฐมวัย รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. - 30 เม.ย.62 ณ โรงเรียนบ้านดงมะดะ ในวันและเวลาราชการ 
[ไฟล์ประกาศ]
19 / 03 / 2562 บ้านดงมะดะ จ.ส.อ.สมจิตร หวายคำ
610 โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกปฐมวัย ๑ อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 -21 มีนาคม 2562 
[ไฟล์ประกาศ]
07 / 03 / 2562 บ้านห้วยมะซาง นายอำพล โทอรัญ
609 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ ครูปฐมวัย (เพศหญิง มี วุฒิ ค.บ.) และ ครูภาษาอังกฤษ (จบป.ตรีและสาขาที่เกี่ยวอังกฤษ) ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 15 มีนาคม 2562 สมัคร 086-1907383 (ผอ.สมัย อิ่มอก) 
[ไฟล์ประกาศ]
28 / 02 / 2562 บ้านฝั่งตื้น นายสมัย อิ่มอก
603 โรงเรียนบ้านแม่พุง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
รับสมัครครูสอนอนุบาล
 

[ไฟล์ประกาศ]
05 / 01 / 2562 บ้านแม่พุง นายชาญวิทย์ ออมสิน
602 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน รับสมัครระหว่างวันที่ 24-28 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนป่างิ้ววิทยา ในเวลาราชการ และรับใบสมัครทางอีเมล png.wit@gmail.com 
[ไฟล์ประกาศ]
19 / 12 / 2561 ป่างิ้ววิทยา นายบุญฤทธิ์ ภู่ไพศาล
600 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน รับสมัครระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ในเวลาราชการ  
[ไฟล์ประกาศ]
18 / 12 / 2561 บ้านห้วยไคร้ นายสุทัด จันทะสินธุ์
599 แจ้งปฏิทินการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 <br> <br>  
[ไฟล์ประกาศ]
18 / 12 / 2561 นางสุกัญญา ปวงมาทา
598 ประกาศโรงเรียนบ้านบ้านจำคาวตอง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราชั่วคราว 
[ไฟล์ประกาศ]
12 / 12 / 2561 บ้านจำคาวตอง นายจำนง ไชยประเสริฐ
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
:: ดูทั้งหมด >>
ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ สพป.เชียงราย เขต 2
ลำดับที่ เรื่อง เมื่อ ว/ด/ป โดย
26 ด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียน เข้ากรอกข้อมูล “การรายงานข้อมูลการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา” ตามไฟล์คู่มือการใช้งาน (เอกสารแนบ) โดยเข้ารายงานข้อมูลผ่านเวบ http://obecnw.bopp 
[ไฟล์แนบ]
13 / 03 / 2562 นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน
26 ด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียน เข้ากรอกข้อมูล “การรายงานข้อมูลการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา” ตามไฟล์คู่มือการใช้งาน (เอกสารแนบ) โดยเข้ารายงานข้อมูลผ่านเวบ http://obecnw.bopp 
[ไฟล์แนบ]
13 / 03 / 2562 นางสาวเบญญา กำลังหาญ
ดูทั้งหมด >>
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 2
::ระบบงานสำหรับโรงเรียน::
 
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
chiangrai 2555 mesmart
** คู่มืออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชน ของ สพป.ชร.2 **
๐=> เบอร์โทรศัพท์ สพป.ชร.2(AOC CRI2)
๐ คลังข้อมูล สพป.ชร.2(AOC CRI2)
๐ ผู้บริหารสถานศึกษา *****
๐ ประธานศูนย์เครือข่ายฯ *****
๐ รายงานผลการปฏิบัติงาน สพป.ชร.2 ประจำปี 2560
๐ ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 2559-2562
๐ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน:Smart Area
๐ ระบบรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ:KRS System
๐ ระบบรายงานตามแผนปฏิบัติราชการ:ARS System
๐ ระบบข้อมูลพื้นฐาน ร.ร. EMIS
๐ ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
** แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
 
สพป.เชียงราย เขต 2
::สถิติการเยี่ยมชม::
เริ่ม 31 ตค.2556
วันนี้
238
เมื่อวาน
387
เดือนนี้
4,822
เดือนที่แล้ว
6,902
ปีนี้
21,306
ปีที่แล้ว
100,527
 
 
:: ดูทั้งหมด >>
:: ดูทั้งหมด >>
**โรงเรียนใดต้องการเพิ่มภาพข่าวกิจกรรม สามารถติดได้ที่ ศูนย์ iTEC สพป.ชร.2:: ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
เรื่อง :: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
โดย ::
 นายอัฐวิโรจน์ สานุมิตร เมื่อ ::  11/3/2562
เรื่อง :: รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 
โดย ::
 นางสาวพรสินี นพวงค์ เมื่อ ::  29/12/2561
เรื่อง :: รายงานโครงการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมสร้างแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรมผ้าทอพื้นเมือง โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา 
โดย ::
 ว่าที่พ.ต.ขวัญชัย อดุลย์ฐานานุศักดิ์ เมื่อ ::  24/12/2561
เรื่อง :: รายงานการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านโป่งมอญ  
โดย ::
 นายสมเกียรติ ไชยะ ผอ.รร.บ้านโป่งมอญ ขอวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เมื่อ ::  10/12/2561
เรื่อง :: รายงานการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
โดย ::
 นางสาวธิดาจันทร์ ทะปาละ เมื่อ ::  20/11/2561
เรื่อง :: รายงานผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โดย ::
 นางณภัทร จันทรา เมื่อ ::  16/11/2561

:: ดูทั้งหมดคลิ๊ก ::
 
 
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.