สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ เรื่องที่ประชาสัมพันธ์ทั่วไป เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
2343 ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ (เพิ่มเติม) ใบสมัคร 
[ไฟล์แนบ]
25 / 09 / 2561 น.ส.อารี นักหล่อ
2342 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ 1 -5 ตุลาคม 2561 
[ไฟล์แนบ]
25 / 09 / 2561 น.ส.อารี นักหล่อ
2340 รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ส่งรายงานการเงิน ข้อมูล ณ 17 กันยายน 2561 
[ไฟล์แนบ]
18 / 09 / 2561 น.ส.ภัฌฎาภรณ์ ชัยมัง
2339 คำสั่งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตฯ 22-23 ก.ย.2561 ณ สพป.ชร.2-ป่าก่อดำ-จอมหมอกกแก้ว-อนุบาลแม่ลาว-ธารทองฯ 
[ไฟล์แนบ]
13 / 09 / 2561 นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์
2337 การสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561 ในโครงการประกาศเกียรติคุณผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 
[ไฟล์แนบ]
13 / 09 / 2561 นางสาวธิษณามตี ธรรมปัญญา
2335 รายงานงบทดลองและงบการเงินพร้อมรายละเอียดประจำเดือน สิงหาคม 2561 
[ไฟล์แนบ]
12 / 09 / 2561 นางจิระพร มงคลคลี
ดูทั้งหมด >>
ระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์ สพป.เชียงราย เขต 2
ลำดับที่ ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
268 รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา 
[ประกาศ]
21 / 09 / 2561 น.ส.อารี นักหล่อ
267 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ<br> สพป.เชียงราย เขต 2 
[ประกาศ]
09 / 08 / 2561 น.ส.อารี นักหล่อ
266 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.เชียงราย เขต 2 
[ประกาศ]
12 / 07 / 2561 น.ส.อารี นักหล่อ
265 ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
[ประกาศ]
11 / 07 / 2561 นางสุกัญญา ปวงมาทา
264 ผลการพิจารณาสรรหา เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
[ประกาศ]
11 / 07 / 2561 นางสุกัญญา ปวงมาทา
263 การยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และการเปลี่ยนช่ือกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
[ประกาศ]
21 / 05 / 2561 นายสุชาติ ราชคมน์
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
171 ประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จำนวน 252 ชุด เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด จำนวน 26 โรงเรียน 05 / 09 / 2561 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
170 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว เชิญเสนอราคาสร้างอาคารห้องน้ำนักเรียน 1 หลัง 420,000 บาท วันที่ 10 ก.ค.2561 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเล็กโรงเรียนอนุบาลแม่ลาว โทร.0-5372-9109 22 / 06 / 2561 นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์
169 ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็กกี้ฮิทค็อค)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 / 01 / 2561 บ้านทุ่งพร้าว(เพ็กกี้ฮิทค็อค) นางสาวนฤมล เกิดมูล
168 ประกาศประกวดราคา(e-bidding) ครุภัณฑ์โครงการ DLIT ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 09 / 01 / 2561 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
167 ประกาศประกวดราคา(e-bidding) ครุภัณฑ์โครงการ CC1. ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 09 / 01 / 2561 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
166 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่แก้ว
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๒๒๘ ๓ ชั้น ๑๕ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 / 01 / 2561 บ้านแม่แก้ว นายสันต์ คำมะนาม
ดูทั้งหมด>>
ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ สพป.เชียงราย เขต 2
ลำดับที่ เรื่องที่ประกาศรับสมัคร เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
530 ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา 
[ไฟล์ประกาศ]
30 / 08 / 2561 บ้านห้วยส้านพลับพลา ว่าที่ พ.ต.ขวัญชัย อดุลย์ฐานานุศักดิ์
529 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา ประกาศรับสมัคร ครูดูแลนักเรียนพักนอน ฉบับแก้ไข 
[ไฟล์ประกาศ]
27 / 08 / 2561 ดอยเวียงผาพิทยา นายพิษณุกร แก้วนาค
528 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา ประกาศรับสมัครครูดูแลนักเรียนพักนอน 
[ไฟล์ประกาศ]
27 / 08 / 2561 ดอยเวียงผาพิทยา นายพิษณุกร แก้วนาค
527 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยาประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 
[ไฟล์ประกาศ]
27 / 08 / 2561 ดอยเวียงผาพิทยา นายพิษณุกร แก้วนาค
526 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย (ศึกษาสมิทธิ์)รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็ก จำนวน 1 อัตรา
 

[ไฟล์ประกาศ]
22 / 08 / 2561 อนุบาลแม่สรวย นายจำนงค์ สมควร
525 ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา
เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่สอน
 

[ไฟล์ประกาศ]
20 / 08 / 2561 บ้านห้วยส้านพลับพลา ว่าที่ พ.ต.ขวัญชัย อดุลย์ฐานานุศักดิ์
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
:: ดูทั้งหมด >>
ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ สพป.เชียงราย เขต 2
ลำดับที่ เรื่อง เมื่อ ว/ด/ป โดย
22 ตัวอย่างผังโรงเรียน<br> โรงเรียนสามารถนำไปปรับแก้ไขได้ 
[ไฟล์แนบ]
23 / 09 / 2561 นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน
21 Power Point NewDLTV 
[ไฟล์แนบ]
05 / 09 / 2561 นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน
18 แผนปฏิบัติการ-สพฐ-2561-สำหรับพิมพ์เล่ม 
[ไฟล์แนบ]
28 / 08 / 2561 นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน
15 นายกพบเพื่อนครูฉบับทางการ 
[ไฟล์แนบ]
28 / 08 / 2561 นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน
14 นโยบาย-สพฐ-ปีงบประมาณ-60 
[ไฟล์แนบ]
28 / 08 / 2561 นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน
13 แผนปฏิบัติการ-สพฐ-2561 
[ไฟล์แนบ]
28 / 08 / 2561 นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน
ดูทั้งหมด >>
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 2
::ระบบงานสำหรับโรงเรียน::
 
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
chiangrai 2555 mesmart
** คู่มืออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชน ของ สพป.ชร.2 **
๐=> เบอร์โทรศัพท์ สพป.ชร.2(AOC CRI2)
๐ คลังข้อมูล สพป.ชร.2(AOC CRI2)
๐ ผู้บริหารสถานศึกษา *****
๐ ประธานศูนย์เครือข่ายฯ *****
๐ คู่มือใช้งาน OBeCMail
๐ แผนปฏิบัติการ สพป.ชร.2 ปี 2559
๐ รายงานผลการปฏิบัติงาน สพป.ชร.2 ประจำปี 2560
๐ แบบประเมินฯตำแหน่งผู้อำนวยการ
๐ ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 2559-2562
๐ โหลดเอกสาร * e_Document *
๐ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน:Smart Area
๐ ระบบรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ:KRS System
๐ ระบบรายงานตามแผนปฏิบัติราชการ:ARS System
๐ คุณลักษณะครุภัณฑ์ สพฐ. ปี 59 เล่ม 1-5
๐ แนวทางใช้เงินอุดหนุน 2559
๐ แนวทางการใช้เงินนักเรียนพักนอนประจำ
๐ ระบบข้อมูลสารสนเทศ DMC 2560
๐ จำนวนนักเรียนรายโรง DMC 2/2559
๐ คู่มือการจัดการศึกษาบุุคคลไม่มีหลักฐานทะเบียนราฏร์ฯ
๐ ระบบข้อมูลพื้นฐาน ร.ร. EMIS
๐ ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
๐ รายงานผลการปฏิบัติงาน 2559
** แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
๐ แนวทางการการดำเนินงานโครงการฯ สพฐ. 2560
๐ ปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
๐ ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
๐ กลุ่มงานวินัยและนิติการ
๐ ปริมาณการใช้งาน INTERNET สพป.ชร.2
 
 
สพป.เชียงราย เขต 2
::สถิติการเยี่ยมชม::
เริ่ม 31 ตค.2556
วันนี้
256
เมื่อวาน
397
เดือนนี้
6,821
เดือนที่แล้ว
8,308
ปีนี้
74,285
ปีที่แล้ว
109,597
 
 
:: ดูทั้งหมด >>
  image .
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์:: ภาพ/ข่าว
  เมื่อ : 2018-09-02 07:37:38
  image .
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์:: ภาพ/ข่าว
  เมื่อ : 2018-09-02 07:36:58
  image .
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์:: ภาพ/ข่าว
  เมื่อ : 2018-09-02 07:25:46
  image .
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์:: ภาพ/ข่าว
  เมื่อ : 2018-09-02 07:20:06
  image .
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์:: ภาพ/ข่าว
  เมื่อ : 2018-09-02 07:19:39
  image .
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์:: ภาพ/ข่าว
  เมื่อ : 2018-09-02 07:01:53
:: ดูทั้งหมด >>
**โรงเรียนใดต้องการเพิ่มภาพข่าวกิจกรรม สามารถติดได้ที่ ศูนย์ iTEC สพป.ชร.2:: ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
เรื่อง :: รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกไผ่หก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
โดย ::
 นางสาวพัชราพร คำทา เมื่อ ::  24/8/2561
เรื่อง :: ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยวิธีการสอนแบบ 4 MAT กับก 
โดย ::
 ขวัญฤทัย ใจใหญ่ เมื่อ ::  9/8/2561
เรื่อง :: รายงานการใช้ชุดการเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน รายวิชา ศ 22101 ทัศนศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
โดย ::
 นางสาวจิตราธาร จันต๊ะยอด เมื่อ ::  3/9/2561
เรื่อง :: รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท 
โดย ::
 นางศรีเพ็ญ ใจธรรม เมื่อ ::  29/7/2561
เรื่อง :: รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โดย ::
 นายวราห์ นาวิชัย เมื่อ ::  20/7/2561
เรื่อง :: การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ  
โดย ::
 สุรชัย เมื่อ ::  19/7/2561

:: ดูทั้งหมดคลิ๊ก ::
 
 
 

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.