สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ เรื่องที่ประชาสัมพันธ์ทั่วไป เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
2012 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านป่าตึง อ.พาน จ.เชียงราย 
[ไฟล์แนบ]
19 / 10 / 2560 บ้านป่าตึง นายทองคำ บัวอินทร์
2011 การรับย้าย/รับโอน ข้าราชการมาดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
19 / 10 / 2560 นางสุกัญญา ปวงมาทา
2010 แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
[ไฟล์แนบ]
18 / 10 / 2560 น.ส.ภัฌฎาภรณ์ ชัยมัง
2009 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (หนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ พร้อมรายละเอียดการบรรจุแต่งตั้งฯ) 
[ไฟล์แนบ]
16 / 10 / 2560 นางสุกัญญา ปวงมาทา
2007 รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ส่งรายงานการเงิน ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2560 
[ไฟล์แนบ]
16 / 10 / 2560 น.ส.ภัฌฎาภรณ์ ชัยมัง
2006 การเรียกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย รายงานตัวในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป 
[ไฟล์แนบ]
13 / 10 / 2560 นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์
ดูทั้งหมด >>
ระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์ สพป.เชียงราย เขต 2
ลำดับที่ ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
252 การรับย้าย/รับโอน ข้าราชการมาดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ประกาศ]
19 / 10 / 2560 นางสุกัญญา ปวงมาทา
251 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 
[ประกาศ]
28 / 09 / 2560 น.ส.อารี นักหล่อ
250 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 
[ประกาศ]
25 / 09 / 2560 น.ส.อารี นักหล่อ
249 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง<br> ชั่วคราวในสถานศึกษา ตำแหน่ง ครูรายดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต<br> แก้ไข วันสอบคัดเลือก จากวันที่ 30 กันยายน 2560<br> เป็นวันที่ 26 กันยายน 2560 นอกนั้นคงเดิม 
[ประกาศ]
19 / 09 / 2560 น.ส.อารี นักหล่อ
248 ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ที่ยื่นคำร้องขอย้าย ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ประกาศ]
15 / 09 / 2560 นางสุกัญญา ปวงมาทา
247 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการมาดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)<br> ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  
[ประกาศ]
05 / 09 / 2560 นางสุกัญญา ปวงมาทา
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
155 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่แก้ว
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 / 10 / 2560 บ้านแม่แก้ว นายสันต์ คำมะนาม
154 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่แก้ว
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 / 10 / 2560 บ้านแม่แก้ว นายสันต์ คำมะนาม
153 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่แก้ว
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 / 09 / 2560 บ้านแม่แก้ว นายสันต์ คำมะนาม
152 ประกาศโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่เสียหายจากภัยพิบัติวาตภัย (72.12.10.06)
25 / 08 / 2560 เจดีย์หลวงพิทยา นายเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์
151 สอบราคาซื้อรถโดยสาร(รถตู)ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) 18 / 08 / 2560 อนุบาลเวียงป่าเป้า นายวิโรจน์ มหาวรรณ
150 ประกาศโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา เรื่องสอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่เสียหายจากภัยพิบัติวาตภัย (72.12.10.06) 11 / 08 / 2560 เจดีย์หลวงพิทยา นายเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์
ดูทั้งหมด>>
ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ สพป.เชียงราย เขต 2
ลำดับที่ เรื่องที่ประกาศรับสมัคร เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
432 โรงเรียนบัวสลีวิทยา ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน 
[ไฟล์ประกาศ]
20 / 10 / 2560 อนุบาลบัวสลี นางลาวรรญ ธนรุ่งเรืองเดช
431 โรงเรียนบัวสลีวิทยา ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน 
[ไฟล์ประกาศ]
17 / 10 / 2560 อนุบาลบัวสลี นางลาวรรญ ธนรุ่งเรืองเดช
430 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาไทยจำนวน1อัตราตั้งแต่วันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ  
[ไฟล์ประกาศ]
13 / 10 / 2560 บ้านห้วยหญ้าไซ นายสงคราม มังคะละ
429 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 
[ไฟล์ประกาศ]
10 / 10 / 2560 ธารทองวิทยา(ป่ารวก) นายกวงจักร์ จันต๊ะคาด
428 โรงเรียนบัวสลีวิทยา รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์
ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ 

[ไฟล์ประกาศ]
09 / 10 / 2560 อนุบาลบัวสลี นางลาวรรญ ธนรุ่งเรืองเดช
427 โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาวิชาเอกภาษาอังกฤษ,วิชาเอกภาษาไทย,วิชาเอกคณิตศาสตร์,วิชาเอกสังคมศึกษา, หรือวิชาเอกอื่นๆ(วิชาเอกภาษาอังกฤษ,วิ 
[ไฟล์ประกาศ]
05 / 10 / 2560 บ้านหนองเก้าห้อง นางสาวดอกรัก สมบัติหลาย
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
:: ดูทั้งหมด >>
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 2
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
งานศิลปหัถกรรม
::ระบบงานสำหรับโรงเรียน::
 
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
ค่านิยม 12 ประการ
chiangrai 2555 mesmart
** คู่มืออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชน ของ สพป.ชร.2 **
๐=> เบอร์โทรศัพท์ สพป.ชร.2(AOC CRI2)
๐ คลังข้อมูล สพป.ชร.2(AOC CRI2)
๐ ผู้บริหารสถานศึกษา *****
๐ ประธานศูนย์เครือข่ายฯ *****
๐ คู่มือใช้งาน OBeCMail
๐ แผนปฏิบัติการ สพฐ.ปี 2556
๐ แผนปฏิบัติการ สพป.ชร.2 ปี 2559
๐ แผนกลยุทธ์ สพป.ชร. 2 ปี 55-58
๐ แบบประเมินฯตำแหน่งผู้อำนวยการ
๐ ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 2559-2562
๐ โหลดเอกสาร * e_Document *
๐ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน:Smart Area
๐ ระบบรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ:KRS System
๐ ระบบรายงานตามแผนปฏิบัติราชการ:ARS System
๐ คุณลักษณะครุภัณฑ์ สพฐ. ปี 59 เล่ม 1-5
๐ แนวทางใช้เงินอุดหนุน 2559
๐ แนวทางการใช้เงินนักเรียนพักนอนประจำ
๐ ระบบข้อมูลสารสนเทศ DMC 2560
๐ จำนวนนักเรียนรายโรง DMC 2/2559
๐ คู่มือการจัดการศึกษาบุุคคลไม่มีหลักฐานทะเบียนราฏร์ฯ
๐ ระบบข้อมูลพื้นฐาน ร.ร. EMIS
๐ ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
๐ รายงานผลการปฏิบัติงาน 2559
** แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
๐ แนวทางการการดำเนินงานโครงการฯ สพฐ. 2560
๐ ปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
๐ ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
๐ กลุ่มงานวินัยและนิติการ
๐ ปริมาณการใช้งาน INTERNET สพป.ชร.2
 
 
สพป.เชียงราย เขต 2
::สถิติการเยี่ยมชม::
เริ่ม 31 ตค.2556
วันนี้
153
เมื่อวาน
381
เดือนนี้
6,098
เดือนที่แล้ว
11,347
ปีนี้
88,812
ปีที่แล้ว
153,311
 
 
:: ดูทั้งหมด >>
:: ดูทั้งหมด >>
**โรงเรียนใดต้องการเพิ่มภาพข่าวกิจกรรม สามารถติดได้ที่ ศูนย์ iTEC สพป.ชร.2:: ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
เรื่อง :: รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Reading for Daily Life ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โดย ::
 นางสาวลภัสรดา แว่นระเว เมื่อ ::  18/7/2560
เรื่อง :: การเสริมสร้างระเบียบวินัยของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ 
โดย ::
 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ เมื่อ ::  9/6/2560
เรื่อง :: ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจานวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โดย ::
 พิชญากร อะโน เมื่อ ::  11/5/2560
เรื่อง :: ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดใส่ใจสุขภาพ 
โดย ::
 นายสุพัฒน์ สุอารมณ์ เมื่อ ::  5/3/2560
เรื่อง ::  
โดย ::
  เมื่อ ::  27/2/2560
เรื่อง :: รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านและการเขียน คำมาตราแม่ ก กา และ คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นปร 
โดย ::
  ธีรดา สมพะมิตร เมื่อ ::  27/2/2560

:: ดูทั้งหมดคลิ๊ก ::
 
 
 

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.