สพป.ชร.2
สพป.ชร.2
   
  www.cme2.go.th
โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ รับมอบอาคารเรียน
นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ข่าว เมื่อ : 2019-05-24 16:19:27
โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ รับมอบอาคารเรียน - คุณเผดิมชัย-คุณขวัญจิตร พิศลพูล มอบอาคารเรียนแผนกอนุบาล ให่กับผอ.ประพันธ์ ไทยกรรณ์ ผอ.โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ พร้อมด้วยเพื่อนผู้บริหารฯ ร่วมเป็นเกียรต ...
 
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
นายวรพงษ์ สันติวงค์
นางณัฏฐกันย์ ใจกันทา
แบบประเมินควมพึงพอใจ
 
          ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2
:: ดูทั้งหมด >>
 
ระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์ สพป.เชียงราย เขต 2
ลำดับที่ เรื่องที่ประชาสัมพันธ์ทั่วไป เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
2616 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา บัญชี ข และ ค ปีการศึกษา 2562 
[ไฟล์แนบ]
24 / 05 / 2562 สาวิกา กองหล้า
2615 โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนระดับประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท 
[ไฟล์แนบ]
21 / 05 / 2562 บ้านแม่พริก นายวันชัย วงศ์เรียน
2614 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน
 
[ไฟล์แนบ]
20 / 05 / 2562 บ้านป่าตึงงาม นางณัฐรภา สุภาอินทร์
2613 ประกาศโรงเรียนบ้านขุนลาว
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา 
[ไฟล์แนบ]
19 / 05 / 2562 บ้านขุนลาว นายชัยวัฒน์ สกุลวิไล
2612 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
[ไฟล์แนบ]
17 / 05 / 2562 นางสุกัญญา ปวงมาทา
2611 แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้ส่งรายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 
[ไฟล์แนบ]
17 / 05 / 2562 ภัฌฎาภรณ์ ชัยมัง
2609 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ครูผู้สอนเอกคณิตศาสตร์ 
[ไฟล์แนบ]
16 / 05 / 2562 ธารทองวิทยา(ป่ารวก) นายกวงจักร์ จันต๊ะคาด
2608 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา
 
[ไฟล์แนบ]
16 / 05 / 2562 บ้านป่าตึงงาม นางณัฐรภา สุภาอินทร์
ดูทั้งหมด >>
ระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์ สพป.เชียงราย เขต 2
ลำดับที่ ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
296 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ประกาศ]
16 / 05 / 2562 น.ส.อารี นักหล่อ
295 ประกาศรายชื่อผู้ัมีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาย้าย บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 
[ประกาศ]
15 / 05 / 2562 นางสุกัญญา ปวงมาทา
294 ประกาศรายชื่อผู้ัมีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาย้าย ศึกษานิเทศก์ 
[ประกาศ]
15 / 05 / 2562 นางสุกัญญา ปวงมาทา
293 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 
[ประกาศ]
22 / 03 / 2562 นางสุกัญญา ปวงมาทา
291 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัด สพฐ. <br>  
[ประกาศ]
19 / 03 / 2562 นางสุกัญญา ปวงมาทา
290 ประกาศรายชื่อผลงานของผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินแ 
[ประกาศ]
12 / 03 / 2562 นางสุกัญญา ปวงมาทา
289 ประกาศตำแหน่งว่างรองผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม 
[ประกาศ]
04 / 03 / 2562 นางสุกัญญา ปวงมาทา
288 การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (ตำแหน้ง นักวิเคร 
[ประกาศ]
08 / 02 / 2562 นางสุกัญญา ปวงมาทา
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
182 รายละเอียดเพิ่มเติมเกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์โโฆษณาและเผยแพร่ รายการที่ 1 Activeborad พร้อมโปรเจคเคอร์แบบ ShortThrow ประกอบประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครุภัณฑ์ 5 ประเภท ประกาศที่ 003/2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เข 08 / 01 / 2562 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
181 รายละเอียดเพิ่มเติมเกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์สำนักงาน รายการที่ 1 เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก ประกอบประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครุภัณฑ์ 5 ประเภท ประกาศที่ 003/2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ 08 / 01 / 2562 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
179 ประกาศประกวดราคา (e-bidding) ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน วงเงินงบประมาณ 1,647,180 บาท ตามประกาศที่ 004/2562 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 02 / 01 / 2562 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
178 ประกาศประกวดราคา(e-bidding) ครุภัณฑ์ 5 ประเภท วงเงินงบประมาณในการจัดหา 2,383,900 บาท ประกาศที่ 003/2562 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 02 / 01 / 2562 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
176 ประกาศประกวดราคา(e-bidding) ซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน วงเงินงบประมาณ 1,647,180 บาท 14 / 12 / 2561 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
175 ร่างTORประกวดราคา(e-bidding) ซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน 14 / 12 / 2561 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
174 ประกาศ ประกาวดราคา(e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์ 5 ประเภท วงเงินงบประมาณ 2,383,900 บาท 14 / 12 / 2561 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
173 ร่างTOR ประกาวดราคา(e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์ 5 ประเภท 14 / 12 / 2561 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
ดูทั้งหมด>>
ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ สพป.เชียงราย เขต 2
ลำดับที่ เรื่องที่ประกาศรับสมัคร เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
657 โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนระดับประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท  
[ไฟล์ประกาศ]
21 / 05 / 2562 บ้านแม่พริก นายวันชัย วงศ์เรียน
656 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน
 

[ไฟล์ประกาศ]
20 / 05 / 2562 บ้านป่าตึงงาม นางณัฐรภา สุภาอินทร์
655 ประกาศผลผู้สอบแข่งขันได้ ครูอัตราจ้างโรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 
[ไฟล์ประกาศ]
17 / 05 / 2562 ธารทองวิทยา(ป่ารวก) นายกวงจักร์ จันต๊ะคาด
654 โรงเรียนทานตะวันวิทยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก ภาษาไทย รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนทานตะวันวิทยา ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย 
[ไฟล์ประกาศ]
17 / 05 / 2562 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) -
653 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ครูผู้สอนเอกคณิตศาสตร์ 
[ไฟล์ประกาศ]
16 / 05 / 2562 ธารทองวิทยา(ป่ารวก) นายกวงจักร์ จันต๊ะคาด
652 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา
 

[ไฟล์ประกาศ]
16 / 05 / 2562 บ้านป่าตึงงาม นางณัฐรภา สุภาอินทร์
651 ประกาศโรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา วิชาเอกปฐมวัยและคณิตศาสตร์ 

[ไฟล์ประกาศ]
12 / 05 / 2562 ธารทองวิทยา(ป่ารวก) นายกวงจักร์ จันต๊ะคาด
650 ประกาศผลผู้สอบแข่งขันได้ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโป่งเทวี 
[ไฟล์ประกาศ]
12 / 05 / 2562 บ้านโป่งเทวี นายอิ่นคำ ใจกันทะ
ดูทั้งหมด >>
ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ สพป.เชียงราย เขต 2
ลำดับที่ เรื่อง เมื่อ ว/ด/ป โดย
39 แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
19 / 05 / 2562 นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน
38 คู่มือการใช้งานระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร กระทรวงศึกษาธิการ 
[ไฟล์แนบ]
19 / 05 / 2562 นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน
37 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่รงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ <br> Integrity and Transparency Assessment 
[ไฟล์แนบ]
19 / 05 / 2562 นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน
36 คู่มือการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปี2562 
[ไฟล์แนบ]
15 / 05 / 2562 นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน
35 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
07 / 05 / 2562 นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน
30 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 2551 
[ไฟล์แนบ]
17 / 04 / 2562 นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน
29 แผนปฏิบัติงานประจำปี 2561 สพป.เชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
01 / 04 / 2562 นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน
27 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 สพป.เชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
01 / 04 / 2562 นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
183 ประกาศโรงเรียนบ้านหนองยาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โรงเรียนปกติ) ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) 23 / 01 / 2562 บ้านหนองยาว นายธีรพล เกียรติเจริญ
180 ประกาศโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 / 01 / 2562 อนุบาลแม่สรวย นายปราการ เหมยเมืองแก้ว
172 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๕/๕๘ (ข) ต้านแผ่นดินไหว ขนาด ๕ ห้องเรียน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
04 / 12 / 2561 บ้านแม่ต๋ำ นายกิตติศักดิ์ อัครสิริธีรกุล
169 ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็กกี้ฮิทค็อค)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 / 01 / 2561 บ้านทุ่งพร้าว(เพ็กกี้ฮิทค็อค) นางสาวนฤมล เกิดมูล
166 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่แก้ว
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๒๒๘ ๓ ชั้น ๑๕ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 / 01 / 2561 บ้านแม่แก้ว นายสันต์ คำมะนาม
162 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่แก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๒๒๘ ๓ ชั้น ๑๕ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 / 12 / 2560 บ้านแม่แก้ว นายสันต์ คำมะนาม
161 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่แก้ว
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๒๒๘ ๓ ชั้น ๑๕ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 / 12 / 2560 บ้านแม่แก้ว นายสันต์ คำมะนาม
158 ประกาศโรงเรียนบ้านดอยช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 205/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 / 11 / 2560 บ้านดอยช้าง นายสวง กองจักร
ดูทั้งหมด>>
 
สพป. ชร2
chiangrai 2555 mesmart
** คู่มืออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชน ของ สพป.ชร.2 **
๐=> เบอร์โทรศัพท์ สพป.ชร.2(AOC CRI2)
๐ คลังข้อมูล สพป.ชร.2(AOC CRI2)
๐ ผู้บริหารสถานศึกษา *****
๐ ประธานศูนย์เครือข่ายฯ *****
๐ รายงานผลการปฏิบัติงาน สพป.ชร.2 ประจำปี 2560
๐ ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 2559-2562
๐ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน:Smart Area
๐ ระบบรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ:KRS System
๐ ระบบรายงานตามแผนปฏิบัติราชการ:ARS System
๐ ระบบข้อมูลพื้นฐาน ร.ร. EMIS
๐ ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
** แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
 
สพป.เชียงราย เขต 2
::สถิติการเยี่ยมชม::
เริ่ม 31 ตค.2556
วันนี้
262
เมื่อวาน
325
เดือนนี้
5,558
เดือนที่แล้ว
6,510
ปีนี้
36,767
ปีที่แล้ว
100,527
 
:: ดูทั้งหมด >>
**โรงเรียนใดต้องการเพิ่มภาพข่าวกิจกรรม สามารถติดได้ที่ ศูนย์ iTEC สพป.ชร.2:: ดูทั้งหมด >>
สพป.เชียงราย เขต 2
::ระบบงานสำหรับโรงเรียน::
   ผลงานทางวิชาการครูในสังกัด
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
เรื่อง :: รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านท่ามะโอ  
โดย ::นางปริศนา เหลี่ยมใส เมื่อ ::  15/5/2562
เรื่อง :: รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หน่วยการเรียนรู้ All Around Me ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โดย ::นางสาวนันทวรรณ์ สัญญะวงค์  เมื่อ ::  14/5/2562
เรื่อง :: เผยแพร่นวัตกรรม เรื่อง "แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2" 
โดย ::นายวสันต์ แก้วสา เมื่อ ::  13/5/2562
เรื่อง :: รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่องโปรแกรม SketchUp รายวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โดย ::นางสาวนงลักษณ์ นันต๊ะภาพ เมื่อ ::  20/4/2562
เรื่อง :: รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนคำควบกล้ำและคำอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โดย ::นางสาวกรรณิการ์ ก้อนดง เมื่อ ::  19/4/2562
เรื่อง :: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
โดย ::นายอัฐวิโรจน์ สานุมิตร เมื่อ ::  11/3/2562

:: ดูทั้งหมดคลิ๊ก ::
 
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.