สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

Warning: mktime() expects parameter 4 to be long, string given in /var/www/autooffice/rss/show_news.php on line 70

Warning: mktime() expects parameter 4 to be long, string given in /var/www/autooffice/rss/show_news.php on line 70
ลำดับที่ เรื่องที่ประชาสัมพันธ์ทั่วไป เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
2323   / /  
2322   / /  
2321 รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ส่งรายงานการเงิน ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561 
[ไฟล์แนบ]
17 / 08 / 2561 น.ส.ภัฌฎาภรณ์ ชัยมัง
2320 รายงานงบทดลองและงบการเงินพร้อมรายละเอียดประจำเดือนกรกฎาคม 2561 
[ไฟล์แนบ]
15 / 08 / 2561 นางจิระพร มงคลคลี
2319 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 7 
[ไฟล์แนบ]
14 / 08 / 2561 นางสุกัญญา ปวงมาทา
2318 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.เชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
09 / 08 / 2561 น.ส.อารี นักหล่อ
ดูทั้งหมด >>
ระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์ สพป.เชียงราย เขต 2
ลำดับที่ ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
267 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ<br> สพป.เชียงราย เขต 2 
[ประกาศ]
09 / 08 / 2561 น.ส.อารี นักหล่อ
266 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.เชียงราย เขต 2 
[ประกาศ]
12 / 07 / 2561 น.ส.อารี นักหล่อ
265 ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
[ประกาศ]
11 / 07 / 2561 นางสุกัญญา ปวงมาทา
264 ผลการพิจารณาสรรหา เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
[ประกาศ]
11 / 07 / 2561 นางสุกัญญา ปวงมาทา
263 การยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และการเปลี่ยนช่ือกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
[ประกาศ]
21 / 05 / 2561 นายสุชาติ ราชคมน์
262 ประกาศรับสมัคร.....การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 
[ประกาศ]
28 / 03 / 2561 นางสุกัญญา ปวงมาทา
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
170 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว เชิญเสนอราคาสร้างอาคารห้องน้ำนักเรียน 1 หลัง 420,000 บาท วันที่ 10 ก.ค.2561 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเล็กโรงเรียนอนุบาลแม่ลาว โทร.0-5372-9109 22 / 06 / 2561 นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์
169 ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็กกี้ฮิทค็อค)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 / 01 / 2561 บ้านทุ่งพร้าว(เพ็กกี้ฮิทค็อค) นางสาวนฤมล เกิดมูล
168 ประกาศประกวดราคา(e-bidding) ครุภัณฑ์โครงการ DLIT ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 09 / 01 / 2561 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
167 ประกาศประกวดราคา(e-bidding) ครุภัณฑ์โครงการ CC1. ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 09 / 01 / 2561 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
166 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่แก้ว
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๒๒๘ ๓ ชั้น ๑๕ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 / 01 / 2561 บ้านแม่แก้ว นายสันต์ คำมะนาม
165 เพิ่มเติมเอกสารตามประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปรับปรุงต่อเติมอาคาร สปช105ล/58 ข ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 19 / 12 / 2560 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
ดูทั้งหมด>>
ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ สพป.เชียงราย เขต 2
ลำดับที่ เรื่องที่ประกาศรับสมัคร เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
525 ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา
เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่สอน
 

[ไฟล์ประกาศ]
20 / 08 / 2561 บ้านห้วยส้านพลับพลา ว่าที่ พ.ต.ขวัญชัย อดุลย์ฐานานุศักดิ์
524 ประกาศโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง 
[ไฟล์ประกาศ]
10 / 08 / 2561 อนุบาลแม่สรวย นายจำนงค์ สมควร
522 ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ 
[ไฟล์ประกาศ]
27 / 07 / 2561 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ นายเกรียงไกร ฟูธรรม
521 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่การสอน สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ 
[ไฟล์ประกาศ]
20 / 07 / 2561 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ นายเกรียงไกร ฟูธรรม
520 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รับสมัครครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่การสอน สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-18ื กรกฏาคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
[ไฟล์ประกาศ]
09 / 07 / 2561 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ นายเกรียงไกร ฟูธรรม
517 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็ก จำนวน 2 อัตรา  
[ไฟล์ประกาศ]
06 / 06 / 2561 อนุบาลแม่สรวย นายจำนงค์ สมควร
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
:: ดูทั้งหมด >>
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 2
::ระบบงานสำหรับโรงเรียน::
 
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
chiangrai 2555 mesmart
** คู่มืออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชน ของ สพป.ชร.2 **
๐=> เบอร์โทรศัพท์ สพป.ชร.2(AOC CRI2)
๐ คลังข้อมูล สพป.ชร.2(AOC CRI2)
๐ ผู้บริหารสถานศึกษา *****
๐ ประธานศูนย์เครือข่ายฯ *****
๐ คู่มือใช้งาน OBeCMail
๐ แผนปฏิบัติการ สพป.ชร.2 ปี 2559
๐ รายงานผลการปฏิบัติงาน สพป.ชร.2 ประจำปี 2560
๐ แบบประเมินฯตำแหน่งผู้อำนวยการ
๐ ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 2559-2562
๐ โหลดเอกสาร * e_Document *
๐ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน:Smart Area
๐ ระบบรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ:KRS System
๐ ระบบรายงานตามแผนปฏิบัติราชการ:ARS System
๐ คุณลักษณะครุภัณฑ์ สพฐ. ปี 59 เล่ม 1-5
๐ แนวทางใช้เงินอุดหนุน 2559
๐ แนวทางการใช้เงินนักเรียนพักนอนประจำ
๐ ระบบข้อมูลสารสนเทศ DMC 2560
๐ จำนวนนักเรียนรายโรง DMC 2/2559
๐ คู่มือการจัดการศึกษาบุุคคลไม่มีหลักฐานทะเบียนราฏร์ฯ
๐ ระบบข้อมูลพื้นฐาน ร.ร. EMIS
๐ ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
๐ รายงานผลการปฏิบัติงาน 2559
** แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
๐ แนวทางการการดำเนินงานโครงการฯ สพฐ. 2560
๐ ปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
๐ ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
๐ กลุ่มงานวินัยและนิติการ
๐ ปริมาณการใช้งาน INTERNET สพป.ชร.2
 
 
สพป.เชียงราย เขต 2
::สถิติการเยี่ยมชม::
เริ่ม 31 ตค.2556
วันนี้
261
เมื่อวาน
158
เดือนนี้
4,758
เดือนที่แล้ว
8,398
ปีนี้
63,914
ปีที่แล้ว
109,597
 
 
:: ดูทั้งหมด >>
  image .
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์:: ภาพ/ข่าว
  เมื่อ : 2018-07-10 14:09:45
  image .
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์:: ภาพ/ข่าว
  เมื่อ : 2018-07-10 14:08:46
  image .
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์:: ภาพ/ข่าว
  เมื่อ : 2018-07-10 14:08:10
  image .
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์:: ภาพ/ข่าว
  เมื่อ : 2018-07-10 14:06:55
  image .
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์:: ภาพ/ข่าว
  เมื่อ : 2018-07-10 13:55:16
  image .
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์:: ภาพ/ข่าว
  เมื่อ : 2018-07-10 13:54:21
:: ดูทั้งหมด >>
**โรงเรียนใดต้องการเพิ่มภาพข่าวกิจกรรม สามารถติดได้ที่ ศูนย์ iTEC สพป.ชร.2:: ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
เรื่อง :: ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยวิธีการสอนแบบ 4 MAT กับก 
โดย ::
 ขวัญฤทัย ใจใหญ่ เมื่อ ::  9/8/2561
เรื่อง :: รายงานการใช้ชุดการเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน รายวิชา ศ 22101 ทัศนศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
โดย ::
 นางสาวจิตราธาร จันต๊ะยอด เมื่อ ::  26/7/2561
เรื่อง :: รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท 
โดย ::
 นางศรีเพ็ญ ใจธรรม เมื่อ ::  29/7/2561
เรื่อง :: รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โดย ::
 นายวราห์ นาวิชัย เมื่อ ::  20/7/2561
เรื่อง :: การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ  
โดย ::
 สุรชัย เมื่อ ::  19/7/2561
เรื่อง :: การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเหมืองง่า อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
โดย ::
 ธาดา ยาวังเสน เมื่อ ::  23/7/2561

:: ดูทั้งหมดคลิ๊ก ::
 
 
 

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.