สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ เรื่องที่ประชาสัมพันธ์ทั่วไป เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
2208 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
สาขาวิชา/วิชาเอก คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา สามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ รายละเอียดดังแนบ 
[ไฟล์แนบ]
23 / 04 / 2561 บ้านฮ่างต่ำ นายชูชาติ ชัยศรี
2207 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูปฐมวัย จำนวน ๑ อัตรา และพี่เลี้ยงเด็ก จำนวน ๑ อัตรา 
[ไฟล์แนบ]
20 / 04 / 2561 ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา นายภิญโญ ยอดกระโทก
2206 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว 
[ไฟล์แนบ]
20 / 04 / 2561 บ้านแม่ตาแมว นายเจริญศักดิ์ ธาตุอินจันทร์
2205 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะดำเนินการยกย่องบุคคลในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านอย่างต่อเนื่อง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ โดยสามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 รายละเอียดดังแนบ  
[ไฟล์แนบ]
18 / 04 / 2561 น.ส.นวภัทธ์ กันธิมา
2204 รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้ส่งรายงานการเงิน ข้อมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2561 
[ไฟล์แนบ]
17 / 04 / 2561 น.ส.ภัฌฎาภรณ์ ชัยมัง
2203 รับสมัครเจ้าหน้าที่ ICT ประจำโรงเรียน 100 อัตรา 15,000-18,000 บาท/เดือน http://hr.truecorp.co.th/script/cv/applyConED.asp?pos=connexted  16 / 04 / 2561 นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์
ดูทั้งหมด >>
ระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์ สพป.เชียงราย เขต 2
ลำดับที่ ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
262 ประกาศรับสมัคร.....การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 
[ประกาศ]
28 / 03 / 2561 นางสุกัญญา ปวงมาทา
261 ประกาศ รายชื่อผู้ไดัรับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
[ประกาศ]
26 / 01 / 2561 น.ส.อารี นักหล่อ
260 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. 
[ประกาศ]
23 / 01 / 2561 นางสุกัญญา ปวงมาทา
259 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
[ประกาศ]
22 / 01 / 2561 น.ส.อารี นักหล่อ
258 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ <br> รับสมัครระหว่างวันที่ 15 -19 มกราคม 2561 เวลาราชการ ณ อาคาร 3 สพป.เชียงราย เขต 2 
[ประกาศ]
09 / 01 / 2561 น.ส.อารี นักหล่อ
257 การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. 
[ประกาศ]
27 / 12 / 2560 นางสุกัญญา ปวงมาทา
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
169 ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็กกี้ฮิทค็อค)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 / 01 / 2561 บ้านทุ่งพร้าว(เพ็กกี้ฮิทค็อค) นางสาวนฤมล เกิดมูล
168 ประกาศประกวดราคา(e-bidding) ครุภัณฑ์โครงการ DLIT ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 09 / 01 / 2561 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
167 ประกาศประกวดราคา(e-bidding) ครุภัณฑ์โครงการ CC1. ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 09 / 01 / 2561 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
166 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่แก้ว
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๒๒๘ ๓ ชั้น ๑๕ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 / 01 / 2561 บ้านแม่แก้ว นายสันต์ คำมะนาม
165 เพิ่มเติมเอกสารตามประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปรับปรุงต่อเติมอาคาร สปช105ล/58 ข ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 19 / 12 / 2560 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
163 ประกาศประกวดราคา(e-bidding) ปรับปรุงต่อเติมอาคาร สปช.105ล/58ข ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 15 / 12 / 2560 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
ดูทั้งหมด>>
ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ สพป.เชียงราย เขต 2
ลำดับที่ เรื่องที่ประกาศรับสมัคร เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
483 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
สาขาวิชา/วิชาเอก คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา สามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ รายละเอียดดังแนบ 

[ไฟล์ประกาศ]
23 / 04 / 2561 บ้านฮ่างต่ำ นายชูชาติ ชัยศรี
482 โรงเรียนบ้านโป่งมอญ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,000 บาท
** รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 – 15.00 น. 

[ไฟล์ประกาศ]
23 / 04 / 2561 บ้านโป่งมอญ นายสมเกียรติ ไชยะ
481 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี อำเภอเวียงป่าเป้า รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอก ดนตรี จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
[ไฟล์ประกาศ]
13 / 04 / 2561 บ้านโป่งเทวี นายอิ่นคำ ใจกันทะ
480 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็ก 2 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ จำนวน 1 อัตรา  
[ไฟล์ประกาศ]
10 / 04 / 2561 อนุบาลแม่สรวย นายจำนงค์ สมควร
479 โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนเด็กปฐมวัย 
[ไฟล์ประกาศ]
08 / 04 / 2561 บ้านแม่ยางมิ้น นายบัญชร เตปินยะ
478 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน 
[ไฟล์ประกาศ]
06 / 04 / 2561 อนุบาลแม่สรวย นายจำนงค์ สมควร
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
:: ดูทั้งหมด >>
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 2
::ระบบงานสำหรับโรงเรียน::
 
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
chiangrai 2555 mesmart
** คู่มืออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชน ของ สพป.ชร.2 **
๐=> เบอร์โทรศัพท์ สพป.ชร.2(AOC CRI2)
๐ คลังข้อมูล สพป.ชร.2(AOC CRI2)
๐ ผู้บริหารสถานศึกษา *****
๐ ประธานศูนย์เครือข่ายฯ *****
๐ คู่มือใช้งาน OBeCMail
๐ แผนปฏิบัติการ สพป.ชร.2 ปี 2559
๐ รายงานผลการปฏิบัติงาน สพป.ชร.2 ประจำปี 2560
๐ แบบประเมินฯตำแหน่งผู้อำนวยการ
๐ ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 2559-2562
๐ โหลดเอกสาร * e_Document *
๐ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน:Smart Area
๐ ระบบรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ:KRS System
๐ ระบบรายงานตามแผนปฏิบัติราชการ:ARS System
๐ คุณลักษณะครุภัณฑ์ สพฐ. ปี 59 เล่ม 1-5
๐ แนวทางใช้เงินอุดหนุน 2559
๐ แนวทางการใช้เงินนักเรียนพักนอนประจำ
๐ ระบบข้อมูลสารสนเทศ DMC 2560
๐ จำนวนนักเรียนรายโรง DMC 2/2559
๐ คู่มือการจัดการศึกษาบุุคคลไม่มีหลักฐานทะเบียนราฏร์ฯ
๐ ระบบข้อมูลพื้นฐาน ร.ร. EMIS
๐ ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
๐ รายงานผลการปฏิบัติงาน 2559
** แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
๐ แนวทางการการดำเนินงานโครงการฯ สพฐ. 2560
๐ ปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
๐ ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
๐ กลุ่มงานวินัยและนิติการ
๐ ปริมาณการใช้งาน INTERNET สพป.ชร.2
 
 
สพป.เชียงราย เขต 2
::สถิติการเยี่ยมชม::
เริ่ม 31 ตค.2556
วันนี้
282
เมื่อวาน
194
เดือนนี้
5,180
เดือนที่แล้ว
8,899
ปีนี้
30,121
ปีที่แล้ว
109,597
 
 
:: ดูทั้งหมด >>
:: ดูทั้งหมด >>
**โรงเรียนใดต้องการเพิ่มภาพข่าวกิจกรรม สามารถติดได้ที่ ศูนย์ iTEC สพป.ชร.2:: ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
เรื่อง :: รายงานผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยระหว่าง การจัดกิจกรรมการประกอบอาหารประเภทคาวและหวาน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 
โดย ::
 นางกัญจนา ยอดกระโทก เมื่อ ::  9/4/2561
เรื่อง :: ผลการศึกษาผลการใช้บทเรียนโมดูล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุดสนุก กับสารในชีวิตประจาวัน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2  
โดย ::
 นายสุรินทร์ สุวิชัย เมื่อ ::  27/3/2561
เรื่อง :: การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แบบสืบเสาะความรู้ Inquiry Cycle : 5Es เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โดย ::
 นายรชฏ อิ่นคำ เมื่อ ::  26/2/2561
เรื่อง :: ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนสะกดคำสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าก๊อ 
โดย ::
 นางรัชนี สุขสบาย เมื่อ ::  1/2/2561
เรื่อง :: ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด เรียนรู้ภูมิศาสตร์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกล้วย 
โดย ::
 นางสาวดวงพร นันติ เมื่อ ::  12/2/2561
เรื่อง :: การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โดย ::
 นายเฉลิมพล จำปา เมื่อ ::  15/1/2561

:: ดูทั้งหมดคลิ๊ก ::
 
 
 

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.