สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ เรื่องที่ประชาสัมพันธ์ทั่วไป เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
2075 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
[ไฟล์แนบ]
17 / 12 / 2560 นางสุกัญญา ปวงมาทา
2074 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
[ไฟล์แนบ]
17 / 12 / 2560 นางสุกัญญา ปวงมาทา
2073 รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ส่งรายงานการเงิน ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 
[ไฟล์แนบ]
15 / 12 / 2560 น.ส.ภัฌฎาภรณ์ ชัยมัง
2072 เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
[ไฟล์แนบ]
14 / 12 / 2560 นางสุกัญญา ปวงมาทา
2071 รายงานงบทดลองและงบการเงินพร้อมรายละเอียดประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 
[ไฟล์แนบ]
14 / 12 / 2560 นางจิระพร มงคลคลี
2069 เรียนเชิญประชุม 
[ไฟล์แนบ]
14 / 12 / 2560 นางอาภรณ์ ทูปแป้น
ดูทั้งหมด >>
ระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์ สพป.เชียงราย เขต 2
ลำดับที่ ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
256 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
[ประกาศ]
17 / 12 / 2560 นางสุกัญญา ปวงมาทา
255 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
[ประกาศ]
17 / 12 / 2560 นางสุกัญญา ปวงมาทา
254 การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งที่15(IJSO) และไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิ  
[ประกาศ]
04 / 12 / 2560 นางพิมพ์รดา ธิป้อ
253 การพัฒนาระบบการจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการและค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (P-Money) และแก้ไขเพิ่มเติมในระบบการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (E-money) 
[ประกาศ]
27 / 11 / 2560 ทวีพร วงค์วะลังศักดิ์
252 การรับย้าย/รับโอน ข้าราชการมาดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ประกาศ]
19 / 10 / 2560 นางสุกัญญา ปวงมาทา
251 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 
[ประกาศ]
28 / 09 / 2560 น.ส.อารี นักหล่อ
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
163 ประกาศประกวดราคา(e-bidding) ปรับปรุงต่อเติมอาคาร สปช.105ล/58ข ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 15 / 12 / 2560 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
162 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่แก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๒๒๘ ๓ ชั้น ๑๕ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 / 12 / 2560 บ้านแม่แก้ว นายสันต์ คำมะนาม
161 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่แก้ว
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๒๒๘ ๓ ชั้น ๑๕ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 / 12 / 2560 บ้านแม่แก้ว นายสันต์ คำมะนาม
159 ประกาศประกวดราคา(e-bidding) ซื้อรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 03 / 12 / 2560 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
158 ประกาศโรงเรียนบ้านดอยช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 205/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 / 11 / 2560 บ้านดอยช้าง นายสวง กองจักร
157 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบสปช205/26 ด้วยวิธีสอบราคา 20 / 11 / 2560 บ้านแม่ตะละ นายถวิล วงษา
ดูทั้งหมด>>
ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ สพป.เชียงราย เขต 2
ลำดับที่ เรื่องที่ประกาศรับสมัคร เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
446 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง นักการภารโรง 
[ไฟล์ประกาศ]
08 / 12 / 2560 ป่างิ้ววิทยา นายบุญฤทธิ์ ภู่ไพศาล
445 รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ปริญญาตรีวิชาเอกปฐมวัย หรือ มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่ารับสมัคร วันที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 – วันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 ติดต่อสอบถาม หมายเ 
[ไฟล์ประกาศ]
07 / 12 / 2560 ป่าแดงวิทยา นายประสงค์ มณีมูล
444 ประกาศโรงเรียนบ้านร้องบง เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อทำหน้าที่ครูผู้สอน 
[ไฟล์ประกาศ]
07 / 12 / 2560 บ้านร้องบง นายเสริมศักดิ์ รุ่งเรือง
443 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน 
[ไฟล์ประกาศ]
06 / 12 / 2560 บ้านป่าตึงงาม นางณัฐรภา สุภาอินทร์
442 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน  
[ไฟล์ประกาศ]
04 / 12 / 2560 บ้านป่าตึงงาม นางณัฐรภา สุภาอินทร์
441 รับสมัครครูผู้สอนเด็กระดับปฐมวัย 
[ไฟล์ประกาศ]
03 / 12 / 2560 บ้านร้องบง นายเสริมศักดิ์ รุ่งเรือง
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
:: ดูทั้งหมด >>
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 2
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
งานศิลปหัถกรรม
::ระบบงานสำหรับโรงเรียน::
 
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
ค่านิยม 12 ประการ
chiangrai 2555 mesmart
** คู่มืออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชน ของ สพป.ชร.2 **
๐=> เบอร์โทรศัพท์ สพป.ชร.2(AOC CRI2)
๐ คลังข้อมูล สพป.ชร.2(AOC CRI2)
๐ ผู้บริหารสถานศึกษา *****
๐ ประธานศูนย์เครือข่ายฯ *****
๐ คู่มือใช้งาน OBeCMail
๐ แผนปฏิบัติการ สพฐ.ปี 2556
๐ แผนปฏิบัติการ สพป.ชร.2 ปี 2559
๐ แผนกลยุทธ์ สพป.ชร. 2 ปี 55-58
๐ แบบประเมินฯตำแหน่งผู้อำนวยการ
๐ ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 2559-2562
๐ โหลดเอกสาร * e_Document *
๐ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน:Smart Area
๐ ระบบรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ:KRS System
๐ ระบบรายงานตามแผนปฏิบัติราชการ:ARS System
๐ คุณลักษณะครุภัณฑ์ สพฐ. ปี 59 เล่ม 1-5
๐ แนวทางใช้เงินอุดหนุน 2559
๐ แนวทางการใช้เงินนักเรียนพักนอนประจำ
๐ ระบบข้อมูลสารสนเทศ DMC 2560
๐ จำนวนนักเรียนรายโรง DMC 2/2559
๐ คู่มือการจัดการศึกษาบุุคคลไม่มีหลักฐานทะเบียนราฏร์ฯ
๐ ระบบข้อมูลพื้นฐาน ร.ร. EMIS
๐ ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
๐ รายงานผลการปฏิบัติงาน 2559
** แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
๐ แนวทางการการดำเนินงานโครงการฯ สพฐ. 2560
๐ ปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
๐ ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
๐ กลุ่มงานวินัยและนิติการ
๐ ปริมาณการใช้งาน INTERNET สพป.ชร.2
 
 
สพป.เชียงราย เขต 2
::สถิติการเยี่ยมชม::
เริ่ม 31 ตค.2556
วันนี้
115
เมื่อวาน
174
เดือนนี้
4,307
เดือนที่แล้ว
9,298
ปีนี้
105,706
ปีที่แล้ว
153,311
 
 
:: ดูทั้งหมด >>
:: ดูทั้งหมด >>
**โรงเรียนใดต้องการเพิ่มภาพข่าวกิจกรรม สามารถติดได้ที่ ศูนย์ iTEC สพป.ชร.2:: ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
เรื่อง :: รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกผักกาดเขียวปลี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โดย ::
 นางสาวอัญชิษฐา เทพท้าว เมื่อ ::  7/11/2560
เรื่อง :: รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Reading for Daily Life ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โดย ::
 นางสาวลภัสรดา แว่นระเว เมื่อ ::  18/7/2560
เรื่อง :: การเสริมสร้างระเบียบวินัยของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ 
โดย ::
 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ เมื่อ ::  9/6/2560
เรื่อง :: ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจานวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โดย ::
 พิชญากร อะโน เมื่อ ::  11/5/2560
เรื่อง :: ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดใส่ใจสุขภาพ 
โดย ::
 นายสุพัฒน์ สุอารมณ์ เมื่อ ::  5/3/2560
เรื่อง ::  
โดย ::
  เมื่อ ::  27/2/2560

:: ดูทั้งหมดคลิ๊ก ::
 
 
 

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.