สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ เรื่องที่ประชาสัมพันธ์ทั่วไป เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
2115 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. 
[ไฟล์แนบ]
23 / 01 / 2561 นางสุกัญญา ปวงมาทา
2114 คู่มือการเมินตามหลักเกณฑ์แนวใหม่ (ว21/2560) ที่จะใช้ในการประชุมในวันที่ 29-30 มกราคม 2561 ขอให้โหลดคู่มือที่ส่งมาให้ใหม่ค่ะ เนื่องจากที่ส่งเดิมมีบทที่ 3 2 ครั้ง 
[ไฟล์แนบ]
22 / 01 / 2561 นางสุพัตรา สุภามณี
2113 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
[ไฟล์แนบ]
22 / 01 / 2561 น.ส.อารี นักหล่อ
2112 ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาาาอังกฤษ 
[ไฟล์แนบ]
21 / 01 / 2561 ธารทองวิทยา(ป่ารวก) นายกวงจักร์ จันต๊ะคาด
2110 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสมาคมหลักสูตรและการสอนแห่งประเทศไทย Washington State University สหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี กำหนดการจัดประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ หลักสูตรและการสอนสัมพันธ์ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “ค 
[ไฟล์แนบ]
19 / 01 / 2561 นางสาวพิมใจ แวงภูลา
2109 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จะฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ประจำปี 2561 แก่บุคลากรในสังกัดจำนวน 4 โครงการ ดังสิ่งที่แนบมาด้วย เห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งจึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรที่สนใจและลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม ศึกษารายละเอียดและสมัครฝึกเข้าอบรมต่างๆ โดยผ่าน http://www.nrct.go.th/trainning.as 
[ไฟล์แนบ]
18 / 01 / 2561 น.ส.นวภัทธ์ กันธิมา
ดูทั้งหมด >>
ระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์ สพป.เชียงราย เขต 2
ลำดับที่ ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
260 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. 
[ประกาศ]
23 / 01 / 2561 นางสุกัญญา ปวงมาทา
259 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
[ประกาศ]
22 / 01 / 2561 น.ส.อารี นักหล่อ
258 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ <br> รับสมัครระหว่างวันที่ 15 -19 มกราคม 2561 เวลาราชการ ณ อาคาร 3 สพป.เชียงราย เขต 2 
[ประกาศ]
09 / 01 / 2561 น.ส.อารี นักหล่อ
257 การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. 
[ประกาศ]
27 / 12 / 2560 นางสุกัญญา ปวงมาทา
256 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
[ประกาศ]
17 / 12 / 2560 นางสุกัญญา ปวงมาทา
255 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
[ประกาศ]
17 / 12 / 2560 นางสุกัญญา ปวงมาทา
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
168 ประกาศประกวดราคา(e-bidding) ครุภัณฑ์โครงการ DLIT ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 09 / 01 / 2561 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
167 ประกาศประกวดราคา(e-bidding) ครุภัณฑ์โครงการ CC1. ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 09 / 01 / 2561 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
166 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่แก้ว
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๒๒๘ ๓ ชั้น ๑๕ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 / 01 / 2561 บ้านแม่แก้ว นายสันต์ คำมะนาม
165 เพิ่มเติมเอกสารตามประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปรับปรุงต่อเติมอาคาร สปช105ล/58 ข ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 19 / 12 / 2560 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
163 ประกาศประกวดราคา(e-bidding) ปรับปรุงต่อเติมอาคาร สปช.105ล/58ข ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 15 / 12 / 2560 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
162 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่แก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๒๒๘ ๓ ชั้น ๑๕ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 / 12 / 2560 บ้านแม่แก้ว นายสันต์ คำมะนาม
ดูทั้งหมด>>
ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ สพป.เชียงราย เขต 2
ลำดับที่ เรื่องที่ประกาศรับสมัคร เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
449 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2561 
[ไฟล์ประกาศ]
21 / 12 / 2560 นางพิมพ์รดา ธิป้อ
448 ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก)
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 

[ไฟล์ประกาศ]
18 / 12 / 2560 บ้านทุ่งพร้าว(เพ็กกี้ฮิทค็อค) นางสาวนฤมล เกิดมูล
447 โรงเรียนบ้านสันก้างปลา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19-22 ธันวาคม 2560  
[ไฟล์ประกาศ]
18 / 12 / 2560 บ้านสันก้างปลา นายพิษณุกร แก้วนาค
446 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง นักการภารโรง 
[ไฟล์ประกาศ]
08 / 12 / 2560 ป่างิ้ววิทยา นายบุญฤทธิ์ ภู่ไพศาล
445 รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ปริญญาตรีวิชาเอกปฐมวัย หรือ มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่ารับสมัคร วันที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 – วันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 ติดต่อสอบถาม หมายเ 
[ไฟล์ประกาศ]
07 / 12 / 2560 ป่าแดงวิทยา นายประสงค์ มณีมูล
444 ประกาศโรงเรียนบ้านร้องบง เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อทำหน้าที่ครูผู้สอน 
[ไฟล์ประกาศ]
07 / 12 / 2560 บ้านร้องบง นายเสริมศักดิ์ รุ่งเรือง
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
:: ดูทั้งหมด >>
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 2
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
งานศิลปหัถกรรม
::ระบบงานสำหรับโรงเรียน::
 
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
ค่านิยม 12 ประการ
chiangrai 2555 mesmart
** คู่มืออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชน ของ สพป.ชร.2 **
๐=> เบอร์โทรศัพท์ สพป.ชร.2(AOC CRI2)
๐ คลังข้อมูล สพป.ชร.2(AOC CRI2)
๐ ผู้บริหารสถานศึกษา *****
๐ ประธานศูนย์เครือข่ายฯ *****
๐ คู่มือใช้งาน OBeCMail
๐ แผนปฏิบัติการ สพฐ.ปี 2556
๐ แผนปฏิบัติการ สพป.ชร.2 ปี 2559
๐ แผนกลยุทธ์ สพป.ชร. 2 ปี 55-58
๐ แบบประเมินฯตำแหน่งผู้อำนวยการ
๐ ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 2559-2562
๐ โหลดเอกสาร * e_Document *
๐ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน:Smart Area
๐ ระบบรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ:KRS System
๐ ระบบรายงานตามแผนปฏิบัติราชการ:ARS System
๐ คุณลักษณะครุภัณฑ์ สพฐ. ปี 59 เล่ม 1-5
๐ แนวทางใช้เงินอุดหนุน 2559
๐ แนวทางการใช้เงินนักเรียนพักนอนประจำ
๐ ระบบข้อมูลสารสนเทศ DMC 2560
๐ จำนวนนักเรียนรายโรง DMC 2/2559
๐ คู่มือการจัดการศึกษาบุุคคลไม่มีหลักฐานทะเบียนราฏร์ฯ
๐ ระบบข้อมูลพื้นฐาน ร.ร. EMIS
๐ ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
๐ รายงานผลการปฏิบัติงาน 2559
** แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
๐ แนวทางการการดำเนินงานโครงการฯ สพฐ. 2560
๐ ปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
๐ ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
๐ กลุ่มงานวินัยและนิติการ
๐ ปริมาณการใช้งาน INTERNET สพป.ชร.2
 
 
สพป.เชียงราย เขต 2
::สถิติการเยี่ยมชม::
เริ่ม 31 ตค.2556
วันนี้
402
เมื่อวาน
405
เดือนนี้
5,465
เดือนที่แล้ว
8,198
ปีนี้
5,465
ปีที่แล้ว
109,597
 
 
:: ดูทั้งหมด >>
:: ดูทั้งหมด >>
**โรงเรียนใดต้องการเพิ่มภาพข่าวกิจกรรม สามารถติดได้ที่ ศูนย์ iTEC สพป.ชร.2:: ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
เรื่อง :: ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด เรียนรู้ภูมิศาสตร์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกล้วย 
โดย ::
 นางสาวดวงพร นันติ เมื่อ ::  19/1/2561
เรื่อง :: การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โดย ::
 นายเฉลิมพล จำปา เมื่อ ::  15/1/2561
เรื่อง :: รายงานการนิเทศการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านภาษา (Literacy) ของการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาป 
โดย ::
 นางสาวรัษฎา อภิวงค์งาม เมื่อ ::  8/1/2561
เรื่อง :: รายงานผลการดาเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
โดย ::
 นายมานพ เลี่ยมสุวรรณ  เมื่อ ::  20/12/2560
เรื่อง :: รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกผักกาดเขียวปลี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โดย ::
 นางสาวอัญชิษฐา เทพท้าว เมื่อ ::  7/11/2560
เรื่อง :: รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Reading for Daily Life ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โดย ::
 นางสาวลภัสรดา แว่นระเว เมื่อ ::  18/7/2560

:: ดูทั้งหมดคลิ๊ก ::
 
 
 

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.