สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ เรื่องที่ประชาสัมพันธ์ทั่วไป เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
2435 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.เชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
06 / 12 / 2561 น.ส.การะเกด ภูมิตัน
2434 โรงเรียนบ้านร้องบงรับสมัครครูผู้สอนระดับปฐมวัย 
[ไฟล์แนบ]
03 / 12 / 2561 บ้านร้องบง นายเสริมศักดิ์ รุ่งเรือง
2432 ประกาศ สพป.เชียงราย เขต 2 เรื่อง รายชื่อผุู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ สอบวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
30 / 11 / 2561 น.ส.อารี นักหล่อ
2431 ประกาศโรงเรียนบ้านดอยช้าง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  
[ไฟล์แนบ]
30 / 11 / 2561 บ้านดอยช้าง นายสวง กองจักร
2430 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน รับสมัครระหว่างวันที่ 3-7 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ในเวลาราชการ  
[ไฟล์แนบ]
29 / 11 / 2561 บ้านห้วยไคร้ นายสุทัด จันทะสินธุ์
2429 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
[ไฟล์แนบ]
29 / 11 / 2561 น.ส.อารี นักหล่อ
2428 โรงเรียนบ้านดอยช้างประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบธุรการโรงเรียนรายลัเอียดดังแนบ 
[ไฟล์แนบ]
28 / 11 / 2561 บ้านดอยช้าง นายสวง กองจักร
2427 โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
[ไฟล์แนบ]
28 / 11 / 2561 บ้านปางมะขามป้อม นางสาวรวิวรรณ เชื้อเมืองพาน(รกน.)
ดูทั้งหมด >>
ระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์ สพป.เชียงราย เขต 2
ลำดับที่ ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
277 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.เชียงราย เขต 2 ระหว่างวันที่ 23 -29 พฤศจิกายน 2561 ในวัน เวลาราชการ 
[ประกาศ]
22 / 11 / 2561 น.ส.อารี นักหล่อ
276 ประกาศรับสมัครครูผุู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 21 -27 พฤศจิกายน 2561 
[ประกาศ]
20 / 11 / 2561 น.ส.อารี นักหล่อ
275 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (นักวิชาการงินและบัญชี ระดับชำนาญการ/ชำนาญกา 
[ประกาศ]
09 / 11 / 2561 นางสุกัญญา ปวงมาทา
274 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา  
[ประกาศ]
25 / 10 / 2561 นางสุกัญญา ปวงมาทา
272 ประกาศ ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สพป.เชียงราย เขต 2 
[ประกาศ]
16 / 10 / 2561 น.ส.อารี นักหล่อ
271 ประกาศรับสมัคร เปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 
[ประกาศ]
11 / 10 / 2561 นางสุกัญญา ปวงมาทา
269 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์<br> สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 
[ประกาศ]
09 / 10 / 2561 น.ส.อารี นักหล่อ
268 รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา 
[ประกาศ]
21 / 09 / 2561 น.ส.อารี นักหล่อ
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
172 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๕/๕๘ (ข) ต้านแผ่นดินไหว ขนาด ๕ ห้องเรียน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
04 / 12 / 2561 บ้านแม่ต๋ำ นายกิตติศักดิ์ อัครสิริธีรกุล
171 ประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จำนวน 252 ชุด เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด จำนวน 26 โรงเรียน 05 / 09 / 2561 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
170 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว เชิญเสนอราคาสร้างอาคารห้องน้ำนักเรียน 1 หลัง 420,000 บาท วันที่ 10 ก.ค.2561 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเล็กโรงเรียนอนุบาลแม่ลาว โทร.0-5372-9109 22 / 06 / 2561 นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์
169 ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็กกี้ฮิทค็อค)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 / 01 / 2561 บ้านทุ่งพร้าว(เพ็กกี้ฮิทค็อค) นางสาวนฤมล เกิดมูล
168 ประกาศประกวดราคา(e-bidding) ครุภัณฑ์โครงการ DLIT ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 09 / 01 / 2561 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
167 ประกาศประกวดราคา(e-bidding) ครุภัณฑ์โครงการ CC1. ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 09 / 01 / 2561 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
166 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่แก้ว
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๒๒๘ ๓ ชั้น ๑๕ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 / 01 / 2561 บ้านแม่แก้ว นายสันต์ คำมะนาม
165 เพิ่มเติมเอกสารตามประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปรับปรุงต่อเติมอาคาร สปช105ล/58 ข ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 19 / 12 / 2560 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
ดูทั้งหมด>>
ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ สพป.เชียงราย เขต 2
ลำดับที่ เรื่องที่ประกาศรับสมัคร เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
595 โรงเรียนบ้านร้องบงรับสมัครครูผู้สอนระดับปฐมวัย 
[ไฟล์ประกาศ]
03 / 12 / 2561 บ้านร้องบง นายเสริมศักดิ์ รุ่งเรือง
594 ***แก้ไข*** ประกาศโรงเรียนบ้านจำคาวตอง เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน(ครูอัตราจ้าง) 
[ไฟล์ประกาศ]
03 / 12 / 2561 บ้านจำคาวตอง นายจำนง ไชยประเสริฐ
593 ประกาศโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา เรื่อง ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
[ไฟล์ประกาศ]
29 / 11 / 2561 ห้วยน้ำขุ่นวิทยา นายสนิท นันทชัย
592 ประกาศโรงเรียนบ้านท่ามะโอ เรื่อง ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (งบอุดหนุนรายหัว) 
[ไฟล์ประกาศ]
29 / 11 / 2561 บ้านท่ามะโอ นายชัชวาล ปัญญาไชย
591 ประกาศโรงเรียนบ้านจำคาวตอง เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งครูผู้สอน(ครูอัตราจ้าง) 

[ไฟล์ประกาศ]
28 / 11 / 2561 บ้านจำคาวตอง นายจำนง ไชยประเสริฐ
590 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่ตาแมว เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 

[ไฟล์ประกาศ]
28 / 11 / 2561 บ้านแม่ตาแมว นายเจริญศักดิ์ ธาตุอินจันทร์
589 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็ก 

[ไฟล์ประกาศ]
28 / 11 / 2561 อนุบาลแม่สรวย นายปราการ เหมยเมืองแก้ว
588 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ  
[ไฟล์ประกาศ]
27 / 11 / 2561 ห้วยน้ำขุ่นวิทยา นายสนิท นันทชัย
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
:: ดูทั้งหมด >>
ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ สพป.เชียงราย เขต 2
ลำดับที่ เรื่อง เมื่อ ว/ด/ป โดย
25 แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 
[ไฟล์แนบ]
24 / 10 / 2561 นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน
24 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 
[ไฟล์แนบ]
24 / 10 / 2561 นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน
23 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (DMC61)  
[ไฟล์แนบ]
02 / 10 / 2561 นส.ตติยา สุทธะบรรจง
22 ตัวอย่างผังโรงเรียน<br> โรงเรียนสามารถนำไปปรับแก้ไขได้ 
[ไฟล์แนบ]
23 / 09 / 2561 นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน
21 Power Point NewDLTV 
[ไฟล์แนบ]
05 / 09 / 2561 นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน
18 แผนปฏิบัติการ-สพฐ-2561-สำหรับพิมพ์เล่ม 
[ไฟล์แนบ]
28 / 08 / 2561 นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน
15 นายกพบเพื่อนครูฉบับทางการ 
[ไฟล์แนบ]
28 / 08 / 2561 นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน
14 นโยบาย-สพฐ-ปีงบประมาณ-60 
[ไฟล์แนบ]
28 / 08 / 2561 นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน
ดูทั้งหมด >>
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 2
::ระบบงานสำหรับโรงเรียน::
 
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
chiangrai 2555 mesmart
** คู่มืออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชน ของ สพป.ชร.2 **
๐=> เบอร์โทรศัพท์ สพป.ชร.2(AOC CRI2)
๐ คลังข้อมูล สพป.ชร.2(AOC CRI2)
๐ ผู้บริหารสถานศึกษา *****
๐ ประธานศูนย์เครือข่ายฯ *****
๐ รายงานผลการปฏิบัติงาน สพป.ชร.2 ประจำปี 2560
๐ ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 2559-2562
๐ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน:Smart Area
๐ ระบบรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ:KRS System
๐ ระบบรายงานตามแผนปฏิบัติราชการ:ARS System
๐ ระบบข้อมูลพื้นฐาน ร.ร. EMIS
๐ ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
** แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
 
สพป.เชียงราย เขต 2
::สถิติการเยี่ยมชม::
เริ่ม 31 ตค.2556
วันนี้
119
เมื่อวาน
125
เดือนนี้
1,924
เดือนที่แล้ว
9,155
ปีนี้
94,841
ปีที่แล้ว
109,597
 
 
:: ดูทั้งหมด >>
:: ดูทั้งหมด >>
**โรงเรียนใดต้องการเพิ่มภาพข่าวกิจกรรม สามารถติดได้ที่ ศูนย์ iTEC สพป.ชร.2:: ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
เรื่อง :: รายงานการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านโป่งมอญ  
โดย ::
 นายสมเกียรติ ไชยะ ผอ.รร.บ้านโป่งมอญ ขอวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เมื่อ ::  10/12/2561
เรื่อง :: รายงานการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
โดย ::
 นางสาวธิดาจันทร์ ทะปาละ เมื่อ ::  20/11/2561
เรื่อง :: รายงานผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โดย ::
 นางณภัทร จันทรา เมื่อ ::  16/11/2561
เรื่อง :: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการผลการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มการเรียนรู้ เรื่อง การปลูกโหระพา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
โดย ::
 นางเบญจวรรณ บัวบาน เมื่อ ::  3/10/2561
เรื่อง :: รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกไผ่หก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
โดย ::
 นางสาวพัชราพร คำทา เมื่อ ::  24/8/2561
เรื่อง :: ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยวิธีการสอนแบบ 4 MAT กับก 
โดย ::
 ขวัญฤทัย ใจใหญ่ เมื่อ ::  9/8/2561

:: ดูทั้งหมดคลิ๊ก ::
 
 
 

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.