--------------------------------------------------
ลงชื่อบัญชีเพื่อเข้าใช้
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

 วัตถุประสงค์ :
- เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน ด้านการจัดการเว็บไซต์
- เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานนอกสถานที่
- เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การแจ้ง ประกาศ ถึงโรงเรียนในสังกัด
- เพื่ออำนวยความสะดวกแก่โรงเรียนในการประชาสัมพันธ์
  ภาพข่าวกิจกรรม,ประชาสัมพันธ์ทั่วไป,ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลงาน/โครงการนักเรียน,เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครูในสังกัด
      ::: ระบบสามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการ Windows,iOS6 ,Android,Linux ซึ่ง Feature และ Function ต่างๆ รองรับโปรแกรมใช้งานอินเตอร์เน็ต (Internet Browser) ได้เป็นมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น Internet Explorer7-8-9 , Firefox , Google Chrome , Safari ฯลฯ ทั้งยังให้ผู้ใช้สามารถที่จะใช้งานได้บนอุปกรณ์มือถือ , แทปเล็ต,โน็ตบุค , เน็ตบุค ฯลฯ :::
Ubuntu Server 8.04
Apache2
PHP5
Mysql5
Google Jquery

(C)2013 พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ [itChiangMai.com] 081-9983112