042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการกลไกและระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะผ่านเวบไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

042-2562

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการภาครัฐ ในปี พ.ศ.2562 

042-2563

เอกสารเพิ่มเติม

%d bloggers like this: