040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

040-043-63

ดาวน์โหลดเอกสาร

O40-2563-1

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

040-2562

นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และพบปะชาวสพป.เชียงราย เขต 2 ทบทวนเรื่องราชการสำคัญจากผอ.กลุ่มฯ และถ่ายภาพหมู่กิจกรรรม่วมกันเป็นอันที่เรียบร้อย เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิ.ย.2563 เวลา 08.20 น ณ บริเวณเสาธง หน้าอาคาร 2 สพป.เชียงราย เขต 2

 

นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.ชร.2 พร้อมคณะทำงาน ร่วมรณรงค์การต่อต้านคอรัปชั่นตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 19 – 25 มิถุนายน 2563

 

%d bloggers like this: