เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศเจตจำนงผู้บริหาร 2564 [หนังสือ] [ภาษาไทย] [ภาษาอังกฤษ] [ภาษาจีน]

%d bloggers like this: