รายงานผลการบริหารและทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและทรัพยากรบุคคลประจำปี (กลุ่มบริหารงานบุคคล) อ่านต่อ…

OIT28-รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบฯ-2564-1

รายงานผลการบริหารและทรัพยากรบุคคลประจำปี (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) อ่านต่อ..

028-รายงานผลการบริหารและทรัพยากรบุคคลประจำปี-กลุ่มพัฒนาครูฯ-1

รายงานผลการบริหารงานและทรัพยากรบุคคลประจำปี (กลุ่มกฏหมายและคดี)

028-รายงานผลการบริหารและทรัพยากรบุคคลประจำปี-กลุ่มกฏหมาย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

%d bloggers like this: