026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26-1แผนความต้องการอัตรากำลังคน 15 ปี
O26-2การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
O26-3การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การโอน ว30
O26-4การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูฯ บุคลากร 38 ค(2)
O26-5การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
O26-6การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น
O26-7การขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ว 17
O26-8การขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ว21
O26-9การดำเนินการสรรหาพนักงานราชการ
O26-10การดำเนินการสรรหาอัตราจ้างชั่วคราว
O26-11การบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย
O26-12การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้สูงขึ้น
O26-13การย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู
O26-14การย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน
O26-15การย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
O26-16ข้าราชการครูฯขอลาออกจากราชการ
O26-17การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น
O26-18 การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูฯ
O26-19 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ

%d bloggers like this: