026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
          1 แผนความต้องการอัตรากำลังคน 15 ปี
          2 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
          3 การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การโอน ว30
          4 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูฯ บุคลากร 38 ค(2)
          5 การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
          6 การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น
          7 การขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ว 17
          8 การขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ว21
          9 การดำเนินการสรรหาพนักงานราชการ
          10 การดำเนินการสรรหาอัตราจ้างชั่วคราว
          11 การบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย
          12 การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้สูงขึ้น
          13 การย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู
          14 การย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน
          15 การย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
          16 ข้าราชการครูฯขอลาออกจากราชการ
          17 การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น
          18 การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูฯ
          19 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ

%d bloggers like this: