แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 อ่านต่อ….

018-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-65-แผน

แผนการควบคุมการเบิก จ่าย งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 อ่านต่อ….

018-รายละเอียดของแผนที่ได้รับจัดสรร-การเงิน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มนโยบายและแผน อ่านต่อ…

%d bloggers like this: