015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

015-2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกลุ่มบริหารงานการเงิน

 

015-2

 

015-g-money

 

015-3 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกลุ่มนโยบายและแผน

 

015-3

 

015-g-plan

 

015-4 ข้อมูลสถิติการให้บริการกลุ่มนิเทศ

 

015-4

 

015-g-nited

 

015-5-0 ข้อมูลสถิติการให้บริการกลุ่มบริหารงานบุคคล (1 ต.ค.61-30 ก.ย.62)

 

015-5-0

 

015-g-bk-0

 

015-5-1 ข้อมูลสถิติการให้บริการกลุ่มบริหารงานบุคคล (1 ต.ค.62-ปัจจุบัน)

 

015-5-1

 

015-g-bk-1

 

015-6 ข้อมูลสถิติการให้บริการกลุ่มส่งเสริม

 

015-6

 

015-g-ss

 

015-7 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

 

015-7

 

015-g-dlict

 

015-8 ข้อมูลสถิติการให้บริการกลุ่มกฏหมาย

 

015-8

 

015-g-km
%d bloggers like this: