013 คู่มือ-แบบฟอร์ม-เอกสารที่เกี่ยวข้อง-กลุ่มบริหารงานบุคคล


หลักเกณฑ์ต่าง ๆ

1-2552 หลักเกณฑ์วิธีการเลือกสรรพนักงานราชการ
2- 2555-ว19หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังฯ
3-2560-ว29หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
4-2560-ว30หลักเกณฑ์การเปลี่ยน การย้าย การโอน
5-2560-ว4562แนวทางการสรรพนักงานราชการและอัตราจ้างชั่วคราว
6- 2561-ว9หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถ่ิน ตำแหน่งครูผู้ช่วย
7-2561-ว10หลักเกณฑ์การเปลี่ยน การย้าย การโอน ตำแหน่งครู
8- 2563-ว6หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
9-มาตรฐานวิชาเอก
10-ว466-2554แนวทางการสรรพนักงานราชการและอัตราจ้างชั่วคราว

แบบคำขอ
1 แบบคำขอเปลี่ยนแปลงประวัติ
2 แบบขอ กพ.7
3 แบบขอหนังสือรับรอง
4 กลุ่มบุคคล แบบคำขอเพิ่ม ปรับปรุงข้อมูลภาครัฐ
5 กลุ่มบุคคล แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
6 กลุ่มบุคคล แบบคำขอมีบัตรสวัสดิการ
7 กลุ่มบุคคล แบบคำร้องขอเพิ่มวุฒิ
8 แบบคำร้องขอหนังสือรับรองซื้ออาวุธปืน
9 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบครูผู้ช่วย
10 หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลัง

 


คู่มือ

pmg-ma11

คู่มือการปฏิบัติงาน 2563

%d bloggers like this: