คู่มือ-แบบฟอร์ม-เอกสารที่เกี่ยวข้อง-กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) พ.ศ. 2562 ประกาศใช้ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 2540
-พระราชบัญญัติการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550
-พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในไซเบอร์ 2562

การศึกษาทางไกล DLIT online

-มูลนิธิการศึกษาทางไกลฯ DLTV
-ถ่ายทอดสด DLTV
-e-learning_eDLTV
-สถานีโทรทัศน์ Obec Chanal
-สถานทีโทรทัศน์ ObecTVOnline
-คู่มือการซ่อมบำรุงDLTV
-นำเสนออุปกรณ์การติดตั้ง
-การปรับมุมจานรับThaicom6
-สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาETV
-โครงการICT ตามพระราชดำริฯ
-เครือข่ายกาญจนาภิเษก
คู่มือการใช้งาน e-Learning DLTV

ระบบระบบสารสนเทศ

-DMC63
-ระบบกำหนดรหัสประจำตัวนักเรียน G-Code
-ระบบปัจจัยพื้นฐานฯ CCT
-B-Obec
-e-MIS

การศึกษาทางไกล DLIT

-ศูนย์พัฒนาคูณภาพ DLIT
-ห้องเรียน DLIT
-สื่อ DLIT Youtube
-ศูนย์การเรียนรู้ดิจิตอล สสวท
-ศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ สสวท.
-ศูนย์การเรียนรู้ กฝผ.

โปรแกรม/คู่มือ PSC (สำหรับโรงเรียน)

โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลบุคลากร สำหรับ โรงเรียน (PSC) FULL ไม่ต้องลงตัว UpdateDownloadคู่มือการติดตั้ง : โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลบุคลากร สำหรับ โรงเรียน (PSC) Downloadคู่มือการใช้งาน : โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลบุคลากร สำหรับ โรงเรียน (PSC) Download


Update_PSC_โรงเรียน(ปรับปรุง_28มค63_เวลา15:12)Downloadคู่มือ_Update_PSCDownload


โปรแกรม/คู่มือ PAC (สำหรับ สพท.)

โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลบุคลากร สำหรับ สพท. (PAC)Downloadคู่มือ การติดตั้ง : โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลบุคลากร สำหรับ สพท. (PAC) Downloadคู่มือ การใช้งาน : โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลบุคลากร สำหรับ สพท. (PAC) Download


Update_PAC_เขตพื้นที่(ปรับปรุง_28มค63_เวลา15:12)Downloadคู่มือ_Update_PACDownloadรายงานปัญหาการใช้งาน โปรแกรม PSC และ PAC

http://gg.gg/pac-psc

หรือ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeY3XnUXBPt5itZmmPxGW_KLzfUYykDB8lKDTvlEvC-lAMxJQ/viewform

หรือ

%d bloggers like this: