ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
เลขที่ 361 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบล ดงมะดะ อำเภอ แม่ลาว เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57250
โทรศัพท์ 053 739 133  โทรสาร 053-739169  Email:officecri2@gmail.com 

05-2564

ดาวน์โหลดหมายเลขโทรศัพท์ PDF

%d bloggers like this: