ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ที่อยู่ เลขที่ 361
หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน
ตำบล ดงมะดะ อำเภอ แม่ลาว
จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57250
โทรศัพท์ 053 739 133 
โทรสาร 053-739169 
Email 1 : saraban04044@obec.go.th
Email 2 : officecri2@gmail.com 

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
053-739133
กลุ่มอำนวยการ 053-739133 ต่อ 10 ,44 ,34 มือถือ 099-291-0875
กลุ่มบริหารงานบุคคล 053-739133 ต่อ 18, 19, 43, 42, 20 มือถือ 099-371-0873
กลุ่มนโยบายและแผน 053-739133 ต่อ 15 ,16 , 17 มือถือ 099-242-0877
กลุ่มบริหารงานการเงิน 053-739133 ต่อ 40, 41 มือถือ 099-292-0876
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 053-739133 ต่อ 28 , 29 มือถือ 099-276-0879
หน่วยตรวจสอบภายใน 053-739133 ต่อ 25 มือถือ 099-271-1363
กลุ่มพัฒนาครูฯ 053-739133 ต่อ 26 มือถือ 099-367-2121
กลุ่มนิเทศฯ 053-739133 ต่อ 21 ,22 , 23 มือถือ 099-276-0879
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 053-739133 ต่อ 36 มือถือ 099-367-1717
กลุ่มกฏหมายและคดี 053-739133 ต่อ 46 มือถือ 099-272-2626

พิกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
(latitude 19.743879209093137, longitude 99.72610193865401 )

%d bloggers like this: