ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2
ถนนพหลโยธิน ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 053 739 133

tel 2563

ดาวน์โหลดหมายเลขโทรศัพท์ PDF