ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ถนนพหลโยธิน ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 053 739 133  โทรสาร 053-739169  Email:officecri2@gmail.com 

05-1

ดาวน์โหลดหมายเลขโทรศัพท์ PDF

%d bloggers like this: