ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
เลขที่ 361 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบล ดงมะดะ อำเภอ แม่ลาว เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57250
โทรศัพท์ 053 739 133  โทรสาร 053-739169  Email: officecri2@gmail.com 

ข้อมูลติดต่อ หน่วยงาน อ่านต่อ….

015-2565

พิกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  (  19.743879209093137, 99.72610193865401 )

%d bloggers like this: