02 ข้อมูลผู้บริหาร

 

ผู้อำนวยการกลุ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ถนนพหลโยธิน ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 053 739 133 Email:officecri2@gmail.com

05-1

ดาวน์โหลดหมายเลขโทรศัพท์ PDF

%d bloggers like this: