02 ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

02-64-ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการกลุ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

02-64-ผู้เอำนวยการกลุ่ม

ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
เลขที่ 361 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบล ดงมะดะ อำเภอ แม่ลาว เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57250
โทรศัพท์ 053 739 133  โทรสาร 053-739169  Email:officecri2@gmail.com
ข้อมูลติดต่อ หน่วยงาน อ่านต่อ….

ita5-2564update-1

หมายเลขโทรศัพท์ บุคลากร สพป.เชียงราย เขต 2 อ่านต่อ…
ita5-2564update

%d bloggers like this: