ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

02-ผู้บริหาร-65-1

ผู้อำนวยการกลุ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ผัง-ผอ-กลุ่ม-65

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

01โครงสร้างกตปน65

ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

เลขที่ 361 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบล ดงมะดะ อำเภอ แม่ลาว เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57250
โทรศัพท์ 053 739 133  โทรสาร 053-739169  Email:officecri2@gmail.com
ข้อมูลติดต่อ หน่วยงาน อ่านต่อ….

015-2565

%d bloggers like this: