โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง ประชุมผู้ปกครองนักเรียนออนไลน์

– นายจิตร์สุรโชติ สิงห์แก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านปูนหลวง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนออนไลน์แบบแยกห้องเรียน ผ่านระบบโปรแกรม google meet ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาดอย่างหนัก เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.2564 ณโรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง (จิตร์สุรโชติ/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: