ประชุม”องค์กรคุณภาพ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วย ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา และนายไชยรัตน์ จินะราช รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมขประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ทุกคน เพื่อแนะนำบุคลากรทางการศึกษาที่มาปฏิบัติงานใหม่ 6 คน รับฟังนโยบาของสำนักงานเขต และเรื่องวิสัยทัศน์ของสำนักงานเขต “เป็นองค์กรคุณภาพ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” วันศุกร์ที่ 18 มิ.ย.2564 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

เพจ

%d bloggers like this: