ตรวจเยี่ยมประเมินการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

– นางยุพิน จันทะสินธุ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสินีย์ภัทร​ วงค์ษารัตน นักวิชาการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 นิเทศติดตามและให้กำลังใจ ผู้บริหารฯ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านสันก้างปลา เมื่อวันอังคารที่ 15 มิ.ย.2564 ณ โรงเรียนบ้านสันก้างปลา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (พิสัณห์/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: