มอบเงินจากกองทุนช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุ

– นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต ๒ พร้อมทั้งบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นตัวแทนมอบเงินจากกองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.เชียงราย เขต ๒ ให้แก่ เด็กชายบรรณธนากร ปั่นแก้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านศาลา ที่ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถบรรทุก ๖ ล้อ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากในช่วงนี้โรงพยาบาลงดให้เยี่ยมเกินหนึ่งคน ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้มอบให้นางจำเรียง มีมานะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลา รับมอบแทน เมื่อวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต ๒ (ลัดดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: